วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การค้นหาส่วนดี

         คนทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์  ทุกคนมีส่วนที่ดีและไม่ดีในตัวเองทั้งสิ้น  การคอยจ้องจับผิดเมื่อคนอื่นพูดเผลอ  ทำผิด  ดูจะเป็นการเสียเวลาเปล่า  เป็นความจริงที่คนบางคนมีคำพูดและการกระทำบางอย่างที่ทำให้เราเบื่อหน่าย  ทนไม่ได้  อยากหลีกออกไปให้ห่างๆ

          แต่เรารู้ตัวหรือไม่ว่า  เราเองก็อาจจะมีบางสิ่งที่เราไม่ชอบในกันและกัน  โลกนี้คงไม่มีใครเป็นเพื่อนใครได้เลย  โดยไม่มีการศึกษาเรียนรู้และการยอมรับ

          ดังนั้น  ถ้าเราเป็นคนที่ชอบมองจุดอ่อนหรือจุดไม่ดี ข้อด้อยของผู้อื่นหละก็ เราอาจจะต้องลองปรับการมองใหม่ โดยหันไปมองจุดเด่น  ข้อดีของผู้อื่นบ้าง  ก็จะทำให้เราเป็นคนที่มีเพื่อนได้มากขึ้นโลกก็คงจะสดใสกว่าเดิม  และคนที่เป็นเพื่อนกับเราก็จะเป็นเพื่อนกันได้ยั่งยินนานอีกด้วย
          ถ้าวันนี้เราคิดที่จะมีเพื่อนดีดีและมีความจริงใจกับเราสักคน  ต้องหัดมองเพื่อนในแง่ดีดีนะคะ  ส่วนที่ไม่ดีของเพื่อน  ก็ต้องเก็บไว้คอยปรับคอยเตือนในภายหลัง  เพื่อนเตือนเพื่อน  เพื่อนช่วยเพื่อน  ยังเป็นคำที่ดีมิตรดีดีสามารถใช้ได้  ที่สำคัญเพื่อนที่ดีต้องไม่โกรธหรือเสียใจเวลาที่เพื่อนบอกหรือแนะนำให้เราปรับปรุงตัวเองนะคะ  เพราะเราไม่ใช่คนที่ดีที่สมบูรณ์แบบที่สุด

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ฉันรู้สึก ..เธอรู้สึก

       ความรู้สึกต่างๆที่คนเรามีนั้น  มีทั้งความรู้สึกในเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตนเองและกับผู้อื่น
ระดับความรู้สึกที่มากเกินไป  หรือรุนแรงเกินไป ย่อมมีผลกระทบกับตัวเองและคนอื่นรอบข้าง เช่น
- ถ้าเราโกรธคนอื่นได้ง่ายและโกรธมากๆ ใครทำหรือใครพูดไม่ถุกใจอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธ ตัวเองก็จะเครียด หน้างอ  ตาขวาง  เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆก็จะไม่กล้ายุ่ง หรือคุยกับเราในตอนนั้น  บางคนหากคุมอารมรณ์ไม่ได้ก็อาจจจะทำร้ายคนอื่นได้ ถ้าเราน้อยใจง่าย เสียใจง่าย เราก็จะไม่มีความสุข  ไม่สนุกสนาน  คนรอบข้างก็จะต้องคอยระวังว่าเขาจะพูดอะไรให้เราคิดมากหรือเสียใจรึเปล่า  ดังนั้น คนอื่นก็จะไม่รู้สึกสบายใจที่จะพูดกับเราเท่าไหร่นัก
 - ถ้าเพื่อนเราถูกรังแก แล้วเรารู้สึกโกรธแทนเพื่อนอย่างรุนแรง  เราอาจจะไปทำร้ายคนอื่นแทนเพื่อน  และตัวเราเองนั่นแหละที่จะเดือดร้อน  หรือถ้าเรากังวลกับความทุกข์ของคนอื่นรุนแรง  โดยที่เราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้  เราก็จะเป็นทุกข์แทนเขาจนเรากินไม่ได้นอนไม่หลับ  ไม่สดชื่นร่าเริง เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้สึกไวและรุนแรง  ก็ต้องเรียนรู้วิธีการควบคุมและจัดการอารมณ์นั้นๆลดลง ซ่ึงเป็นสิ่งที่ฝึกหัดกันได้
       ถ้างั้นเราลองมาฝึกเป็นคนที่สามารถควบคุมความรุนแรงของอารมณ์ให้ได้ดีไหมค่ะ  บนพื้นฐานของการมีสติและมีเหตุมีผล  น่าจะเกิดผลดีต่อสุขภาพของเราและเพื่อนร่วมงานดีทีเดียวค่ะ
       ระดับความรู้สึกที่น้อย  หรือไม่รับรู้ความรู้สึกเลย  ก็มีผลเสียเช่นกัน
       คนท่ีไม่ค่อยโกรธหรือเสียใจกับอะไรมากนัก  ก็นับว่าอยู่ในกลุ่มคนที่มีพื้นฐานยอารมณ์ที่ดี  แต่หากว่าทุกเหตุการณ์เราไม่รู้สึกใดๆเลย  ก็อาจจะเป็นคนเย็นชา ไม่รับรู้  ไม่มีส่วนร่วม ไม่สนใจ ขาดการเอาใจใส่ต่อตัวเองและคนอื่น อาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนได้  หรือมีผลต่อการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้  เช่น  ใครจะเดือดร้อนเราก็ไม่รับรู้ไม่สนใจ  ไม่ใส่ใจ ไม่ช่วยเหลือ  เราก็จะเป็นคนที่แล้งน้ำใจ หรือไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น หรือหากเราไม่มีความรู้สึกใดๆ  เมื่อคนอื่นมีปฏิกริยาต่อเรา เช่น  ใครจะรังแกเราเอาเปรียบเรา  เราก็ไม่รู้สึกอะไร ปล่อยให้เขาเอาเปรียบเราหรือรังแกเราต่อไป  ถ้าเราเป็นคนแบบนี้เราก็ต้องใส่ใจรับรู้อารมณ์ตนเองมากขึ้น  คิดถึงใจเขาใจเรา
         การที่คนเรามีอารมณ์ต่างๆกันเป็นสิ่งที่ดี และมีประโยชน์  หากเราสามารถรับรู้อารมณ์ของเราและรักษาอารมณ์ให้อยู่ในระดับกลางๆที่เหมาะสม  และที่สำคัญ คือ  การรู้จักควบคุมหรือจัดการกับอารมณ์ ไม่ให้อารมณ์นั้นทำให้ตนเองหรือคนอื่นเดือดร้อน
         ถ้าการเรียนรู้อารมณ์ของตนเอง  ส่งผลถึงการทำงานของเราในแง่บวกขนาดนี้  ย่อมเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนที่พวกเราจะฝึกหัดการควบคุมอารมณ์ตนเองให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เป็นประจำ

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ชมรมผู้สูงอายุโคกเพชรเปี่ยมสุข

            ชมรมผู้สูงอายุโคกเพชรเปี่ยมสุข ก่อตั้งเมื่อ 16 เมษายน 2553 มีสมาชิก ณ. ปัจจุบันเป็น จำนวน 664 คน  มีกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกันทั้งตำบล  ดังนี้
1. กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร  ออมวันละบาท  จำนวน 257 คน
2. กลุ่มออกกำลังกายแบบฮูลาฮูบ                                  จำนวน 37  คน
3. กลุ่มแม่ชีขาวบ้านโนนสำราญ                                    จำนวน 20  คน
4. กลุ่มผู้ปลูกสมุนไพร ขมิ้น ไพล                                   จำนวน 80  คน
5. กลุ่มหมอพื้นบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น                              จำนวน 15  คน
6. กลุ่มทอเสื่อบ้านระกา,บ้านสุขเกษม                              จำนวน 10 คน
7. กลุ่มทำตะกร้าหวาย บ้านโนนสำราญ                            จำนวน 20 คน
8. กลุ่มทำดอกไม้จัน บ้านภูมิศาลา                                  จำนวน 20 คน
             และกิจกรรมอื่นๆตามบริบทของพื้นที่  เช่น  การปลูกพืชผักสวนครัว  การเลี้ยงสัตว์   การทอผ้าไหม  เป็นต้น สมาชิกชมรมผู้สูงอายุโคกเพชรเปี่ยมสุข มีกิจกรรมของสมาชิกชมรมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้สมาชิกได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเหมาะสม  ในด้านกิจกรรมนันทนาการ  การสร้างสุขภาพ  การหารายได้เสริม  การได้รับเบี้ยยังชีพ  การได้รัีับค่าจัดการงานศพ 2,000 บาท จากพมจ.ศรีสะเกษ  เป็นต้น  การติดตามความช่วยเหลือถึงบ้าน  เป็นหน้าที่ของสมาชิกของชมรมและเครือข่ายที่จะต้องติดตามเยี่ยมดูแลกัน  ด้วยความใกล้ชิด  บรรเทาทุกข์  และสร้างมิตรภาพระหว่างเพื่อนให้ยาวนานที่สุด

 

งบประมาณกองทุนสุขภาพตำบล

        ปัญหาของการจัดแจงงบประมาณของกองทุนสุขภาพตำบล ทำให้หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่เกิดปัญหาในการทำงานมากพอสมควร  กับการจัดสรรงบประมาณที่มีการแย่งชิงกัน  เพราะท้องถิ่นก็ต้องการทำงานเพื่อสุขภาพประชาชนเช่นเดียวกัน  ส่วนหน่วยงานสาธารณสุข  ที่มีความต้องการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแล  ฟื้นฟู และปรับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ทีี่ไม่ยึดติดรูปแบบ  ทำงานนอกกรอบ  และต่อยอดการทำงานเดิมให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อพัฒนาสุขภาพของคน  ให้ใกล้ชิด  ใกล้บ้าน  ใกล้ใจ  ครัวเรือนเป็นเตียงคนไข้  ตามนโยบายของ รพ.สต.
        คงยากแล้ว  เพราะคนที่ทำงานในด้านนี้มายาวนานร่วม 16 ปี  พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง  และมาถึงวันนี้  เราพบว่า โรคเรื้อรังบางอย่างมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  ผู้ป่วยและญาติขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง  เจ้าหน้าที่ต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้น  พัฒนาทีมงานกำลังคนและสร้างเครือข่าย  ให้มีใจรักในการทำงานและเสียสละ  แต่เมื่อติดขัดด้วยงบประมาณในการทำงาน  หน่วยงานในพื้นที่  ที่ถืือว่าเป็นแหล่งสนับสนุน  อยากมาทำงานด้านนี้เสียเอง  และไม่เข้าใจบริบทของประชาชนในด้านสุขภาพและความรุนแรง-ของโรค 
         ยอมรับว่าเหนื่อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากพอสมควร  ทำงานอย่างทุ่มเท  มีเงินเดือนพอใช้ แต่ติดขัดเพราะเครือข่าย ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเรา  มีใครเป็นอย่างนี้บ้าง..........

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ปฏิทินกิจกรรม รพ.สต.โคกเพชร

ติดต่อเรา

รพ.สต.โคกเพชร  หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกเพชร
อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ

โทร.๐๘๖-๔๖๐๓๖๕๗

ผลงานดีเด่น

สรุปสภาวะสุขภาพ ปี 2554