วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2554ผลการประเมินจัดลำดับ รพ.สต. ตามแบบ Ranking  รอบที่ 2/2554 
อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
รพ.สต.
ร้อยละ
1
หัวเสือ
90.33
2
กฤษณา
90.24
3
โนน
89.01
4
จะกง
88.48
5
สมบูรณ์
87.14
6
ใจดี
87.03
7
โคกโพน
86.66
8
หนองลุง
86.59
9
ตรอย
86.31
10
ปรือใหญ่
85.98
11
ปรือคัน
85.87
12
หนองคล้า
85.34
13
คลองกลาง
84.76
14
ปราสาท
84.48
15
โคกเพชร
84.00
16
สำโรงตาเจ็น
83.82
17
ตะเคียน
83.78
18
ขนุน
83.68
19
วิทย์
83.66
20
อาวอย
82.71
21
นาก๊อก
82.66
22
ตะเคียนบังอีง
81.84
23
บ่อทอง
81.51
24
นิคมซอยกลาง
80.85
25
กันจาน
80.81
26
ทับทิมสยาม 06
79.73
27
กวางขาว
79.15ผลการจัดลำดับ Ranking รอบที่ 2 ปี 2554
รพ.สต.โคกเพชร
เพ็ญทิวา สารบุตร  นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
        กับผลการจัดลำดับ Ranking รอบที่ 2 ปี 2554 ของ รพ.สต.โคกเพชร ลำดับที่ 15 คิดเป็นร้อยละ 84.00 จาก 27 แห่ง สูงที่สุดเป็น รพ.สต.หัวเสือ คิดเป็นร้อยละ 90.33 ส่วนร้อยละของคะแนนต่ำสุด ได้แก่ รพ.สต.กวางขาว  คิดเป็นร้อยละ 79.15  สำหรับทีมงาน รพ.สต.โคกเพชร บอกได้เลยว่า เป็นอีกหนึ่งความพยายามของการทำงานของทีมงาน รพ.สต.โคกเพชร  ที่ร่วมมือร่วมใจกันอย่างสุดความสามารถ  แต่ อาจจะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างที่พวกเราไม่สามารถรักษาตำแหน่งเดิมไว้ได้ เพราะผล Ranking รอบที่ 1 ปี 2554 ทีมของเราได้ที่ 11 คิดเป็นร้อยละ 86.00
          จากการวิเคราะห์และทบทวน กระบวนการทำงานในรอบนี้  เราพบ จุดอ่อนในการทำงานครั้งนี้ หลายๆประเด็น ขอนำมาเล่าบอกดังนี้ ประเด็นที่ 1 มองว่าเป็นเรื่องของความไม่ชัดเจนในการทำงานของตนเองมากกว่า เพราะมันมีบางงานที่เราไม่ได้ทำเลยในรอบนี้ เพราะมองว่าไม่ใช่งานรับผิดชอบของตนเอง (ซึ่งความจริงยังไม่รู้ว่าเป็นงานของใคร) ได้แก่ งานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  ประเด็น ที่ 2 ด้วยระยะเวลาและภาระงานที่มากขึ้นเรื่อยๆ บุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่จริงๆมี 3 คน ซึ่งไม่มีวันไหนที่อยู่พร้อมหน้า 3 ครบเต็มวัน (ด้วยภาระงานต่างๆ เช่นเดียวกัน) ประเด็นที่ 3  ความใส่ใจในการทำงานของตนเอง  ความละเอียด การเข้าใจลงพื้นที่มีมากขึ้น อาจจะทำให้การทำงาน+ผลงานแต่ละชิ้นออกมาช้า ส่งผลให้เลยระยะในการให้คะแนนก็เป็นไปได้  ประเด็นที่ 4 การให้ความสำคัญในการสรุปงานเป็นรูปเล่มเอกสารน้อยเกินไป ไม่ได้จัดทำรูปเล่มทุกโครงการ จึงทำให้ผลการ Ranking รอบที่ 2 ปี 2554 ของ รพ.สต.โคกเพชร อยู่ในลำดับนี้
          อย่างไรก็ตาม ในระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 54 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่มีการติดตามแก้ไขงานบางอย่าง ของการจัดลำดับ Ranking รอบที่ 2 ปี 2554  ผู้รับผิดชอบงานเองต้องเข้าร่วมอบรมที่ กทม.ด้วย (เป็นงานที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้) จึงอาจจะไม่เต็มที่นักกับการส่งงานรอบนี้  สิ่งที่อยากบอก คือ  คงไม่มีใครทำงานอะไรๆได้ดีทุกๆอย่าง หรือทุกๆเรื่อง ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ความพยายาม ความตั้งใจจริงในการทำงาน ก็ไม่ควรมองข้ามเช่นเดียวกัน เพราะคนทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์มากเกินไป จนลืมมองความสุขของตนเองในการทำงาน ก็ต้องมองว่าเป็นความสุขที่แท้จริงของนักสาธารณสุขอย่างเราหรือเปล่า  (กลับมาถึง ทั้ง ผอ.และทีมงานยิ้มไม่ออกไปตามๆกัน)
          คนทำงานสาธารณสุขที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสุขภาพ ต้องดูแลสุขภาพของตนเอง  ครอบครัวและชุมชน ไปพร้อมๆกัน โดยการทำตนเองให้เป็นต้นแบบสุขภาพดี สุขภาพดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมแวดล้อมด้วย  หากพวกเราในทีมทำได้ตามที่ว่ามานี้ และผลการประเมินออกมาดังนี้  ก็ต้องยอมรับความเป็นจริง และคงต้องพยายามกันต่อไปในครั้งหน้า และที่สำคัญคงต้องมีการวางแผนการทำงานที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นอย่างสุดความสามารถ

ผลการจัดลำดับแร้งกิ้ง รอบที่ 2 ปี 2554

 
ผลการประเมินจัดลำดับ รพ.สต. ตามแบบ Ranking  รอบที่ 2/2554  
อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ รพ.สต. ร้อยละ
1 หัวเสือ 90.33
2 กฤษณา 90.24
3 โนน 89.01
4 จะกง 88.48
5 สมบูรณ์ 87.14
6 ใจดี 87.03
7 โคกโพน 86.66
8 หนองลุง 86.59
9 ตรอย 86.31
10 ปรือใหญ่ 85.98
11 ปรือคัน 85.87
12 หนองคล้า 85.34
13 คลองกลาง 84.76
14 ปราสาท 84.48
15 โคกเพชร 84.00
16 สำโรงตาเจ็น 83.82
17 ตะเคียน 83.78
18 ขนุน 83.68
19 วิทย์ 83.66
20 อาวอย 82.71
21 นาก๊อก 82.66
22 ตะเคียนบังอีง 81.84
23 บ่อทอง 81.51
24 นิคมซอยกลาง 80.85
25 กันจาน 80.81
26 ทับทิมสยาม 06 79.73
27 กวางขาว 79.15        

วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แบบประเมิน ADL และประเมินซึมเศร้า

ชื่อ………................................................วันเกิด.........................(อายุ)........ปี ที่อยู่............................
ความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล  (Barthel   ADL  index)
๑. Feeding (รับประทานอาหารเมื่อเตรียมสำรับไว้ให้เรียบร้อยต่อหน้า)
                o๐.   ไม่สามารถตักอาหารเข้าปากได้ ต้องมีคนป้อนให้
                o๑.   ตักอาหารเองได้แต่ต้องมีคนช่วย เช่น ช่วยใช้ช้อนตักเตรียมไว้ให้หรือตัดเป็นเล็กๆไว้ล่วงหน้า
                o๒.   ตักอาหารและช่วยตัวเองได้เป็นปกติ
๒. Grooming (ล้างหน้า หวีผม แปรงฟัน โกนหนวด ในระยะเวลา ๒๔ -  ๒๘ ชั่วโมงที่ผ่านมา)
                o๐.   ต้องการความช่วยเหลือ
                o๑.   ทำเองได้ (รวมทั้งที่ทำได้เองถ้าเตรียมอุปกรณ์ไว้ให้)
๓. Transfer (ลุกนั่งจากที่นอน หรือจากเตียงไปยังเก้าอี้)
                o๐.   ไม่สามารถนั่งได้ (นั่งแล้วจะล้มเสมอ) หรือต้องใช้คนสองคนช่วยกันยกขึ้น
                o๑.   ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากจึงจะนั่งได้ เช่น ต้องใช้คนที่แข็งแรงหรือมีทักษะ ๑ คน หรือใช้คน ทั่วไป ๒  คนพยุงหรือดันขึ้นมาจึงจะนั่งอยู่ได้
                o๒.   ต้องการความช่วยเหลือบ้าง เช่น บอกให้ทำตาม หรือช่วยพยุงเล็กน้อย หรือต้องมีคนดูแลเพื่อความปลอดภัย
                o๓.   ทำได้เอง
๔. Toilet   use (ใช้ห้องน้ำ)
                o๐.   ช่วยตัวเองไม่ได้
                o๑.   ทำเองได้บ้าง (อย่างน้อยทำความสะอาดตัวเองได้หลังจากเสร็จธุระ) แต่ต้องการความช่วยเหลือในบางสิ่ง
                o๒.   ช่วยตัวเองได้ดี (ขึ้นนั่งและลงจากโถส้วมเองได้ ทำความสะอาดได้เรียบร้อยหลังจากเสร็จธุระ ถอดใส่เสื้อผ้าได้เรียบร้อย)
๕. Mobility (การเคลื่อนที่ภายในห้องหรือบ้าน)
                o๐.   เคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้
                o๑.   ต้องใช้รถเข็นช่วยตัวเองให้เคลื่อนที่ได้เอง (ไม่ต้องมีคนเข็นให้) และจะต้องเข้าออกมุมห้องหรือประตูได้
                o๒.   เดินหรือเคลื่อนที่โดยมีคนช่วย เช่น พยุง หรือบอกให้ทำตาม หรือต้องให้ความสนใจดูแลเพื่อความปลอดภัย
                o๓.   เดินหรือเคลื่อนที่ได้เอง
๖. Dressing (การสวมใส่เสื้อผ้า)
                o๐.   ต้องมีคนสวมใส่ให้ ช่วยตัวเองแทบไม่ได้หรือได้น้อย
                o๑.   ช่วยตัวเองได้ประมาณร้อยละ ๕๐ ที่เหลือต้องมีคนช่วย
                o๒.   ช่วยตัวเองได้ดี (รวมทั้งการติดกระดุม รูดซิบ หรือใช้เสื้อผ้าที่ดัดแปลงให้เหมาะสมก็ได้)
๗. Stairs (การขึ้นลงบันได ๑ ชั้น)
                o๐.   ไม่สามารถทำได้
                o๑.   ต้องการคนช่วย
                o๒.   ขึ้นลงได้เอง (ถ้าต้องใช้เครื่องช่วยเดิน เช่น walker จะต้องเอาขึ้นลงได้ด้วย)
๘. Bathing (การอาบน้ำ)
                o๐.   ต้องมีคนช่วยหรือทำให้
                o๑.   อาบน้ำเองได้
๙. Bowels (การกลั้นการถ่ายอุจจาระในระยะ ๑ สัปดาห์ที่ผ่านมา)
                o๐.   กลั้นไม่ได้ หรือต้องการการสวนอุจจาระอยู่เสมอ
                o๑.   กลั้นไม่ได้บางครั้ง (เป็นน้อยกว่า ๑ ครั้งต่อสัปดาห์)
                o๒.   กลั้นได้เป็นปกติ
๑๐.Bladder (การกลั้นปัสสาวะในระยะ ๑ สัปดาห์ที่ผ่านมา)
                o๐.   กลั้นไม่ได้ หรือใส่สายสวนปัสสาวะแต่ไม่สามารถดูแลเองได้
                o๑.   กลั้นไม่ได้บางครั้ง (เป็นน้อยกว่าวันละ ๑ ครั้ง)
                o๒.   กลั้นได้เป็นปกติ
หมายเหตุ : กรมอนามัยได้ประยุกต์เกณฑ์การประเมินความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดัชนีบาร์เธลเอดีแอล (Barthel ADL index) เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มศักยภาพดังนี้
* ผลรวมคะแนน อยู่ในช่วง 0 4  คะแนน       จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะ การ  พึ่งพา หรือ กลุ่ม 3
* ผลรวมคะแนน อยู่ในช่วง 5 11  คะแนน จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีระดับการพึ่งพา ระดับรุนแรง ถึงปานกลาง หรือ กลุ่มที่ 2
* ผลรวมคะแนน ตั้งแต่ 12 คะแนนขึ้นไป        จัดเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพไม่ต้องการการพึ่งพา  หรือ กลุ่มที่ 1
แบบคัดกรองโรคซึมเศร้าด้วย 2 คำถาม (2Q)

ลำดับที่
คำถาม
มี
ไม่มี
1
ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ ท่านรู้สึก หดหู่ เศร้า หรือ ท้อแท้สิ้นหวังหรือไม่


2
ใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมารวมวันนี้ ท่านรู้สึก เบื่อ ทำอะไรก็ไม่ เพลิดเพลินหรือไม่แบบประเมินโรคซึมเศร้าด้วย 9 คำถาม (9Q)

ลำดับที่
คำถาม
ไม่มีเลย
เป็นบางวัน
1 7 วัน
เป็นบ่อย
> 7 วัน
เป็นทุกวัน
1
เบื่อ ไม่สนใจอยากทำอะไร
0
1
2
3
2
ไม่สบายใจ ซึมเศร้า ท้อแท้
0
1
2
3
3
หลับยาก หรือหลับ ๆ ตื่น ๆ หรือหลับมากไป
0
1
2
3
4
เหนื่อยง่าย หรือ ไม่ค่อยมีแรง
0
1
2
3
5
เบื่ออาหาร หรือ กินมากเกินไป
0
1
2
3
6
รู้สึกไม่ดีกับตัวเอง คิดว่า ตัวเองล้มเหลว หรือ ทำให้ตนเองหรือครอบครัวผิดหวัง
0
1
2
3

7
สมาธิไม่ดีเวลาทำอะไร เช่น ดูโทรทัศน์  ฟังวิทยุ  หรือ ทำงานที่ต้องใช้ความตั้งใจ
0
1
2
3
8
พูดช้า ทำอะไรช้าจนคนอื่นสังเกตเห็นได้  หรือกระสับกระส่ายไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนที่เคยเป็น
0
1
2
3
9
คิดทำร้ายตนเอง หรือ คิดว่าถ้าตายไปคงจะดี
0
1
2
3