วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เพลงมาร์ช อสม.และคำปฏิญาณตน

เนื้อเพลง มาร์ชอสม.
พวกเรา อสม.
ไม่เคยย่นย่อ งานต่อต้านโรคภัย
อสม. ขอทุ่มจิตเทใจ
ช่วยเหลือคนไทย ทั่วเมืองไทยให้รุ่งเรือง
โรคร้าย กล้ำกรายเมื่อไรก็ช่าง
พวกเราตั้ง ใจปัดภัย หนุนเนื่อง
อสม. ขอชนทั่วมุมเมือง
เข้าใจเรื่อง เบื้องต้นการ ปฐมพยาบาล
เทิดทูน องค์พระภูมิพล
และล้นเกล้า จักรีวงศ์ เหนือดวงมาลย์
ทำด้วยจิตกุศล ช่วยปวงชน เพื่อเป็นทาน
อสม. หมายมั่น สรรค์สร้างสังคมไทย
พวกเรา อสม. มุ่งผดุงต่อ งานช่วยอันยิ่งใหญ่
ดำเนินงาน น้อมนำ ให้คนไทย
ทุกคนสิ้นภัย สุขภาพดี ทั่วกัน เอย
(ซ้ำทั้งหมด)
คำปฏิญาณตนของเหล่า อสม.
ข้าพเจ้า....................................................ขอปฏิญาณว่า
ข้อ 1 ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ข้อ 3 ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นผู้นำในการพัฒนาสุขภาพให้สมกับความรู้
          และเกียรติภูมิของการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข


วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การยิ้ม

             การยิ้ม มีประโยชน์มากมายนะคะ  วันนี้จะมาเล่าสู่กันฟัง สำหรับคนที่ชอบยิ้มและไม่ชอบยิ้มค่ะ
การยิ้มทำให้ระบบภายในร่างกายผ่อนคลายลง การยิ้มที่แท้จริงต้องยิ้มทั้งใบหน้าและดวงตา การยิ้มเป็นประจำช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด โดยร่างกายจะ หลั่งสารแอนเดอร์ฟิน ไปที่สมองทำให้มีอารมณ์แจ่มใส  ที่สำคัญรอยยิ้มมีความหมายมากกว่าที่เราเห็น  เพราะรอยยิ้มบ่งบอกว่าเราเป็นคนมีสุขภาพจิตที่ดี มีความสุข สดชื่นและมองโลกในแง่ดี  เมื่อรู้ดังนี้แล้วลองสังเกตคนรอบๆข้างคุณดูสิคะว่าเขามีรอยยิ้มที่สดใสแค่ไหน
            วิธีมีรอยยิ้มที่สดใสไม่ใช่เรื่องยากมากค่ะ เพียงแค่หัดยิ้มบ่อยๆ ยิ่งยิ้มมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่นๆมากเท่านั้น และที่สำคัญคุณ จะค่อยๆมีความสุขมากขึ้นควบคู่กันไปด้วยนะคะ อ้อ  ดังคำกล่าวที่ว่า  ” ให้ยิ้มแก่ท่านยิ้มนั้นถึงตัว” ลองทำกันดูนะคะ แล้วจะรู้ว่ามีความสุขมากๆเลยค่ะ


ลักษณะของการยิ้มที่พึงประสงค์
1.        รอยยิ้มที่มีความจริงใจ มีการแสดงออกทางแววตา สีหน้ากริยาที่สอดคล้องไม่ฝืนความรู้สึก
2.        รอยยิ้มที่ทำให้เกิดความสบายใจกับตัวเอง เช่น ยิ้มให้กำลังใจตัวเอง ปลอบใจตัวเอง
3.        รอยยิ้มที่ทำให้ดำรงสัมพันธภาพที่ดี เกิดความสบายใจให้แก่ผู้อื่น เช่น มีรอยยิ้มเมื่อทักทาย ยิ้มเมื่อแสดงความขอบคุณ
4.        ยิ้มท่าสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับผู้อื่น เช่น ยิ้มให้กำลังใจผู้อื่น ไม่ยิ้มดูแคลน
5.        รอยยิ้มที่เหมาะสมกับกาลเวลา สถานที่ และบุคคล

ประโยชน์ของการยิ้ม
การยิ้มมีประโยชน์ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม
ระดับบุคคล
ด้านร่างกาย มีหลักฐานการศึกษาวิจัยหลายเรื่องที่แสดงผลของการยิ้มที่มีต่อสุขภาพร่างกาย คือ ทำให้ร่างกายแข็งแรง และสามารถช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นจากอาการเจ็บป่วยเร็วขึ้น
ด้านจิตใจ รอยยิ้มทำให้จิตใจเป็นสุข อารมณ์ดี รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียด  ช่วยให้มองโลกในแง่ดีขึ้น และการยิ้มในสถานการณ์ที่คับขัน ยังช่วยเพิ่มความกล้าในจิตใจด้วย ทำให้มีพลังที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคมากขึ้น

ระดับครอบครัว
ครอบครัวที่อยู่ร่วมกันด้วยบรรยากาศแห่งรอยยิ้ม ช่วยเพิ่มความรักความผูกพัน ความอบอุ่นใจ และมีความสุข เป็นครอบครัวที่น่าอยู่ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงในชีวิตครอบครัว
ครอบครัวที่อยู่ร่วมกันด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส จะเสริมสร้างคุณภาพจิตใจที่ดีให้แก่สมาชิก ทำให้อารมณ์ดี มีความสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กจะเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพ
ครอบครัวที่มีเรื่องขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกัน รอยยิ้มจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความบาดหมาง และลดปัญหาต่างๆในครอบครัวให้น้อยลง

ระดับสังคม
เป็นยอมรับว่าการยิ้มเป็นกลยุทธ์ที่ดีในการสร้างมิตร เพราะช่วยลดความแปลกหน้า ทำให้เกิดความไว้วางใจ ทำให้คนอื่นอยากพูดคุยด้วย
คนที่มีบุคลิกลักษณะยิ้มแย้มอยู่เป็นนิจ จะช่วยให้ตนเองและผู้อื่นมีความสดชื่น เพิ่มเสน่ห์ให้ตัวเองและให้ภาพลักษณ์ที่ประทับใจผู้อื่น
การยิ้มแย้มทำให้การทำงานร่วมกันง่ายขึ้น ลดปัญหาอุปสรรค ความขัดแย้ง หรืออคติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นเกิดการประสานงานที่ดีราบรื่น
สังคมที่มีแต่คนยิ้มแย้ม เป็นสังคมที่น่าอยู่ เป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม และยิ่งไปกว่านั้นการยิ้มยังเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ด้วย


วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กำหนดการ(2)

กำหนดการ
โครงการส่งเสริมศักยภาพแม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนไทย ตำบลโคกเพชร
วันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2554
  หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

วันที่  24 ตุลาคม 2554

07.30 08.00 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

08.00 – 08.15 .      พิธีเปิด โดย นายรินนา  ดวงธนู  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร

08.15 – 10.15 น.     บทบาทก่อนการเป็นแม่ที่หญิงที่ยังไม่ตั้งครรภ์และตั้งครรภ์แล้วควรรู้
                          นางสุภา  ผาสุข   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.15 .     โภชนาการ การเพิ่มน้ำหนัก การออกกำลังกายและสุขภาพจิตของหญิงตั้งครรภ์
                          นางชื่นจิต ชาญจิตร   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

12.00 – 13.00 .     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.     ปัจจัยเสริมด้าน IQ และ EQ ของเด็ก
                          นางอำนวยพร  แปงแสง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
15.00 – 15.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 17.30 น.     การป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
                          นางสมพร  คงยะมาศ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
                          สรุปผลการประชุมและปิดการประชุม
                          นางลมเย็น  ศรีผุย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร
วันที่  25 ตุลาคม 2554

08.30 16.30 น.     ลงพื้นที่เพื่อจัดตั้งหมู่บ้านต้นแบบไอโอดีน
                          บ้านเปียมตะลวก หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ


******************************

หนังสือที่เกี่ยวข้อง

ศก 0327.1/07/282 ขอเชิญเป็นวิทยากร
ศก 0327.1/07/ว 283 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
ศก 0327.1/07/284 ขอเชิญประธาน

กำหนดการ(3)

กำหนดการ
โครงการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพจิต ของ ผู้ป่วยสุขภาพจิต ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในชุมชน
ตำบลโคกเพชร
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554
  ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร

วันที่  17 พฤศจิกายน 2554

08.00 08.30 น.     ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

08.30 – 08.45 .      พิธีเปิด โดย นางสาวดาวรุ่ง  แซ่โค้ว  กำนันตำบลโคกเพชร

08.45 – 10.45 น.     แนวทางการดำเนินงานและการเพื่อการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชน
                          นางณัฐชยา สารภาพ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
10.30 – 10.45 น.     พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.15 .     การทดลองใช้แบบคัดกรองด้านสุขภาพจิต ประเภทต่างๆ
                          นางเพ็ญทิวา  สารบุตร   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

12.00 – 13.00 .     พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.     การเฝ้าระวังการกลับเป็นซ้ำของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน
                          นางเพ็ญทิวา  สารบุตร   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
15.00 – 15.15 น.     พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 – 16.30 น.     การซักถาม ในประเด็นอื่นๆ
                          สรุปผลการประชุมและปิดการประชุม
                          นางลมเย็น  ศรีผุย  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกเพชร

******************************