วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2555

เทคนิคการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง


เทคนิคการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง
โรคเรื้อรังในปัจจุบันมีอัตราการป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในตำบลโคกเพชร ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2555 ผู้ป่วยเบาหวาน 77 คน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 176 คน อาการทางจิตเวช 26 คน โรควัณโรค 7 คน COPD  7 คน (ข้อมูลจาก รพ.ขุขันธ์)
การมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการดูแลโรคเรื้อรังไว้บ้าง จะทำให้ท่านสามารถดูแลตนเองและคนในครอบครัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 
โรคเบาหวาน
“ภาวะไม่สมดุลของฮอร์โมนอินซูลิน คือ น้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติ
อาการเบื้องต้นของ เบาหวาน
1.     ปวด ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะกลางคืนบ่อยขึ้น
2.     กระหายน้ำ และดื่มน้ำในปริมาณมากๆต่อครั้ง
3.     อ่อนเพลีย เหนื่อยง่ายไม่มีเรี่ยวแรง
4.     เบื่ออาหาร
5.     น้ำหนัก ตัวลดโดยไม่ทราบสาเหตุ
6.     สายตาพร่ามองไม่ชัดเจน
7.     อาการชาไม่ค่อยมีความรู้สึก
8.     อาจจะมีอาการของโรคหัวใจ และโรคไต
ข้อควรระวัง  อย่าให้เกิดแผลอักเสบ  ถ้าแผลอักเสบมีอาการรุกลาม อาจถูกตัดขาได้
โรคจิตเวช
โรคจิตเวช หมายถึง โรคที่มีอาการเด่นในเรื่องความรู้สึกนึกคิด การรับรู้ นิสัยใจคออารมณ์ หรือพฤติกรรมที่ผิดไปจากคนปกติทั่วไป
 อาการของปัญหาจิตใจและอารมณ์
    1.อาการทางร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง มีปัญหาในการนอน แขนขาชา ใจเต้นเร็ว เหนื่อยอ่อนเพลียไม่มีแรง
  2.อาการทางจิตใจ เช่น เครียด กังวล ซึมเศร้า ท้อแท้ หมดหวัง สับสนฟุ้งซ่าน เซ็ง กลัว ระแวง อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย คิดฆ่าตัวตาย
  3.อาการทางพฤติกรรม เช่น ซึม เฉยเมย กระสับกระส่ายไม่อยู่นิ่ง ก้าวร้าว พูดหรือยิ้ม คนเดียว ไม่สนใจตนเองและสิ่งแวดล้อม เดินเรื่อยเปื่อยไม่มีจุดหมาย ติดเหล้า ติดยา
อะไรคือโรคจิตเภท มองโลกผิดไปจากความเป็นจริง   ประสาทหลอน   ความคิดหลงผิด   การแสดงอารมณ์ไม่เหมาะสม  ในเรื่องของการฆ่าตัวตาย 
 ความดันโลหิตสูง
สาเหตุของความดันโลหิตสูง อาจแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่
     1. พวกที่หาสาเหตุได้ เช่น จากโรคไตอักเสบ เส้นเลือดแดงตีบ พิษแห่งครรภ์เป็นต้น
     2. พวกที่หาสาเหตุไม่พบผู้ป่วยความดันโลหิตสูงส่วนมากมักจะเป็นชนิดนี้
 อาการ
            ผู้ป่วยด้วยความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรกส่วนใหญ่จะไม่มีอาการอาจตรวจพบโดยการตรวจเช็คสุขภาพประจำปีหรือเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นแล้วแพทย์วัดความดันของเลือดพบว่าผิดปกติสำหรับที่รายมีอาการจะมีอาการมึนงง ตาพร่ามัว ปวดศีรษะตรงท้ายทอยมักจะปวดตอนตื่นนอน เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอก นอนไม่หลับ อ่อนเพลียบางรายเลือดกำเดาออกบ่อยๆฉะนั้นถ้าท่านสงสัยว่าเป็นโรคนี้หรือท่านที่มีอายุเกิน 35 ปีควรตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้ง
 ข้อควรระวัง
1. หลีกเลี่ยงอาหารเค็มจัด เพราะเกลือทำให้ความตึงตัวของผนังหลอดโลหิตแดงเพิ่มขึ้น ทำให้ความ ดันเลือด Diastolic สูงขึ้น
2. อาหารพวกเนื้อสัตว์ ไข่นม ถั่วเมล็ด ซึ่งเป็นอาหารพวกโปรตีน ถ้าไตทำหน้าที่ได้ตามปกติก็ไม่ต้อง ลดลงแต่ถ้ามีอาการทางไตแทรกซ้อน ต้องลดโปรตีน
3. อาหารไขมันอยู่ระดับกลางค่อนข้างต่ำ ควรหลีกเลี่ยงไขมันจากสัตว์และพวกกะทิ
 4. อาหารหวานจัด เช่นขนมหวานทุกชนิดพยายามหลีกเลี่ยงให้มากที่สุด เพราะจะทำให้น้ำหนักตัวและระดับไขมันในเลือดเพิ่มขึ้น
5. เครื่องดื่มต่างๆ เช่น ชา กาแฟซึ่งมีสารคาเฟอีนสูง กระตุ้นให้หัวใจทำงานหนักขึ้น สูบฉีดโลหิตแรงขึ้นเป็นอันตรายสำหรับผู้มีความดันโลหิตสูง
 6. เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เช่น  เหล้า เบียร์ จะทำให้หลอดเลือดขยายตัว การไหลเวียนของโลหิตเร็วและแรงขึ้นหัวใจต้องทำงานหนักและแรงโลหิตจะพุ่งสูงขึ้นนับว่าเป็นอันตรายยิ่ง ควรงดเด็ดขาดและงดสูบบุหรี่
ผู้จัดทำโดยนักศึกษาฝึกงาน
นางสาวสุทธิยา ลอยเลื่อน
นางสาวพัชรินทร์ จันถา
นางสาวสุรีรัตน์ พละศักดิ์
  นางสาวรัตนา  จรเด็จ
  นางเพ็ญทิวา  สารบุตร  อาจารย์ที่ปรึกษา

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ทักษะของผู้นำ

        กำลังใจของคนทำงาน  คือ การทำงานแล้วบังเิกิดผลสำเร็จและได้รับรางวัล ซึ่งบางครั้งรางวัลอาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินทอง แต่กลับเป็นการได้รับกำลังใจจากผู้บริหาร ด้วยการให้เกียรติ ในการรับฟังความคิดของคนทำงาน  การทำงานทุกหน่วยงาน มี 2 กลุ่่ม คือ  ผู้นำกับผู้ตาม  แต่ไม่ได้มองว่าคือเพื่อนร่วมงานหรือทีมงาน
        เมื่อเป็นผู้นำ แสดงเพียงบทบาทของผู้นำเพียงประเด็นเีดียว คือ การสั่งการ  ย่อมไม่ก่อให้การทำงานขององค์กรนั้นๆประสบความสำเร็จไปได้ แต่ผู้นำต้องมีความสามารถในการประสานงาน ดังเช่นว่า  เก่งคิด  เก่งคน  เก่งงาน  งานทุกอย่างจะประสบความสำำเร็จได้ต้องมีความเข้าใจกันและกัน  จึงทำให้หน่วยงานนั้นๆมีความสุข เป็นความสุขของคนทำงานและทีมงานด้วย

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โคกเพชรเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า

คุณชัยวัฒน์ เครือข่ายบ้านตาอุด
เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า  เครือข่ายอิสานใต้
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยชาวนา
เภสัชกรเด่นชัย  ดอกพอง
         เครือข่ายนักพัฒนาสังคมพื้นที่อิสานตอนล่าง "เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า" โดยบริษัท โอสถสภา ให้อิสระในการทำงานเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มองค์กรต่างๆในแต่ละพื้นที่อิสานตอนล่าง  โดยมีประธานโหนด  ได้แก่ เภสัชกรเด่นชัย  ดอกพอง  นักคิดนักพัฒนา ที่มีแนวคิดก้าวหน้า ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาคนและงาน  โดยปรับวิธีคิด และจะได้คนที่มีวิธีทำที่ต่างไปจากเดิม
          ตำบลโคกเพชร กลุ่มเป้าหมายที่เราดูแลและพัฒนาได้แก่  กลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่เป็นผู้ติดเชื้อเอดส์และสมาชิกในครอบครัว  เราเน้นการดูแลครัวเรือนพื้นฐานและการพึ่งพาตนเองตามบริบทของแต่ละครอบครัว  เน้นให้รักไม่ทอดทิ้งกันและกัน
          กิจกรรมเสริมรายได้ภายในครัวเรือน ของเครือข่ายผู้ด้อยโอกาสกลุ่มเอดส์และสมาชิกในครอบครัว เราเน้นการสร้างอาชีพเสริมรายได้ที่เป็นงานไม่หนักมากและสามารถทำงานช่วยเหลือกันได้ภายในครอบครัว

เทคนิคการเลิกบุหรี่

          เทคนิคการเลิกบุหรี่อย่างได้ผล หรือความช่วยเหลือที่ได้จากภาครัฐที่ท่านอยากได้ในการช่วยลดปริมาณการสูบบุหรี่ของประชาชนไทย
           บุหรี่ สิ่งไม่มีชีวิตตัวเล็กๆที่มีอำนาจล้างผลาญชีวิตทั้้งของผู้สูบและผู้อยู่ใกล้เคียง เทคนิคสำคัญในการชวนกันเลิกบุหรี่ สำหรับดิฉันแล้ว  คงมองไปที่กำลังใจจากคนในครอบครัว เพราะมองว่าความรักความเข้าใจเป็นสิ่งเดียว ที่จะทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเดิมๆที่ไม่เหมาะสม ที่เกี่ยวข้องกับการติดบุหรี่ได้
           สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะต้องให้ความรักความเข้าใจแก่สมาชิกในครอบครัวที่ติดบุหรี่ ชักชวนพูดคุย หาแนวทางร่วมกัน เพื่อที่จะเลิกบุหรี่ให้ได้ โดยทุกคนในครอบครัวจะเป็นกำลังใจให้แก่กัน
            สุดท้ายแล้วครอบครัว จะเป็นหน่วยแรกและหน่วยสุดท้ายในสังคมที่คอยให้อ้อมกอดและให้ความรัก ความเข้าใจ เพื่อให้บุหรี่ตัวเล็กๆลดอำนาจการทำลายล้างลงได้ เพียงอ้อมกอดของคนที่รักจะช่วยกันลดการสูบบุหรี่ลงได้   
ครอบครัวสารบุตร
                                     

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555

รณรงค์ออกกำลังกาย อารมณ์ดี ได้แล้ว 2 อ.

หมู่คณะนี้ฝนรินๆกลับไปบ้างแล้ว
จาก 30 คน ก็เหลือภาพหมู่ 14 คน ค่ะ
มาเต้นบาสโลปกัน
ออกกำลังกาย แล้วอารมณ์ดี อย่างน้อยก็ได้แล้ว 2 อ.
รวมแล้ว 30 คน
มาออกกำลังกายด้วยกันนะคะ

                    การรณรงค์ออกกำลังกายเป็นอีกกุศโลบายหนึ่งที่จะทำให้เกิดการรวมกลุ่มเพิื่อออกกำลังกายในเชิงสร้างสรรค์ วันนี้มา 30 คน ไม่มากไม่น้อย คนทีมาวันนี้ได้ออกกำลังกายร่วมกันแบบบาสโลปและอารมณ์ดีด้วยการฟังเพลงกันตรึมจังหวะโจ๊ะๆ สนุกสนานถูกใจวัยทำงานถึงวัยสูงอายุค่ะ
                    วันนี้ฝนตกปรอยๆ ช่วงประมาณ 5 โมงเย็น แต่กระนั้นคนที่ใจรักก็ไม่เคยท้อที่จะต้องมาร่วมกิจกรรม  ทำไปทำมาก็สนุกดีค่ะ ได้ฝึกการบริหารทั้งกล้่ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ในวัยกลาวคนถึงสูงวัย  ฝึึกความจำในการเต้บาสโลปประยุกต์กับเพลงกันตรึม ถูกใจสุดๆเลยคะ
                     การรณรงค์ออกกำลังกายในวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกในการชักชวนกันกลับมาทำกิจกรรมอีกครั้งหลังจากหายไปนาน ในสถานบริการสาธารณสุข ต่อไปคงจะต้องรวมกันแบบนี้ทุกๆวันและทำเป็นตารางออกกำลังกายไว้ด้วยค่ะ