วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556

                   4 ธ.ค.56 เวลา 09.30 น. เริ่มประชุมประจำเดือนธันวาคม 2556 ของ ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ เนื่องจาก สสอ.ขุขันธ์ อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จึงได้มีแผนการประชุมประจำเดือนสัญจร ไปในแต่ละโซนให้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำเดือน 
บรรยากาศการประชุม
                    ก่อนการประชุมได้มีการ ทำสมาธิของบุคลากรในสังกัด ต่อด้วย การกล่าวต้อนรับของ ผอ.รพ.สต.ใจดี คุณนิธินาถ ทุนนาน แนะนำบุคลากรในหน่วยงาน รพ.สต.ที่ได้รับเกียรติ เป็นเจ้าภาพ ชมวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของ รพ.สต.
หลังจากนั้นมีพิธีมอบรางวัลการทำเวปไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้แก่ รพ.สต.ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดย หัวหน้างาน IT สสอ.ขุขันธ์ คุณสุเพียร คำวงศ์  
มอบรางวัลผู้จัดทำเวปไซต์และมีการพัฒนาเวปไซต์อย่างต่อเนื่อง

                        หลังจากนั้นมอบรางวัลส้วมดีเด่นระดับอำเภอ รางวัลชมเชย 4 แห่ง รางวัลชนะเลิศ 1 แห่ง รองชนะเลิศ 1 แห่ง
บรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
รพ.สต.ปรือใหญ่ รับรางวัลส้วมสาธารณะดีเด่น 5,000 บาท

 
รพ.สต.โคกเพชร รับรางวัลส้วมสาธารณะรองชนะเลิศ 3,000 บาท


                   ผอ.รพ.สต.และคณะขอบคุณ คณะผู้บริหารและ จนท.ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และเชิญร่วมประรับทานอาหารกลางวันในเวลา 13.34 น........ปิดประชุม 
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันติดตามภาพทั้งหมดของการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2556 ได้ที่นี่ค่ะ

ถวายสังฆทานที่วัดบ้านลำภู
บรรยากาศการประชุมประจำเดือน


วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ของทุกปี

                 คำขวัญวันเอดส์โลกปีนี้ "Getting to Zero " เอดส์ลดให้เป็นศูนย์ได้  นั่นหมายถึง ถ้าทุกคนร่วมใจป้องกันและลดความเสี่ยงต่อเอดส์อย่างจริงจัง 
                 เมื่อ 28 พย.56 คปสอ.ขุขันธ์ ได้จัดงานรณรงค์วันเอดส์โลก มีเครือข่ายภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นวันตลาดนัดของอำเภอขุขันธ์ และวันเปิดเรียน ซึ่งเวลาที่จัดประมาณ 15.00 - 18.00 น. เวลาเลิกเรียนและเลิกงาน
 
ท่านนายอำเภอขุขันธ์  นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์

 
ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกงานวันเอดส์โลก


                งานนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอขุขันธ์ นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ มาเป็นประธานในการเปิดงานรณรงค์ครั้งนี้ด้วย น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนขุขันธ์ มาร่วมแสดงคอนเสิร์ต พร้อมหางเครื่อง สวยงามและน่าชื่นชมมาก คปสอ.ขุขันธ์และกลุ่มกำลังใจ มีความรู้เรื่องโรคเอดส์ จัดบอร์ดนิทรรศการ และความรู้จากวิทยากร รวมทั้งมีการตอบคำถามชิงรางวัลด้วยค่่ะ 
งานนี้ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ รพ.ขุขันธ์ ศูนย์สุขภาพชุมชนห้วยเหนือ เทศบาลห้วยเหนือ และส่วนของสถานศึกษา รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการต่อต้านโรคเอดส์ ป้องกัน งดเพศสัมพันธ์แบบเสี่ยง ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่นี่ค่ะ ภาพรณรงค์วันเอดส์โลก

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

สัปดาห์รณรงค์ทำความสะอาด

           ในระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2556 ได้มีการจัดกิจกรรม สัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ (บ้าน ชุมชน ตลาด สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย) เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย โดยกำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ลงมือทำความสะอาดบ้านเรือน  โรงเรียน ถนนหนทาง เข้าหมู่บ้าน และหน่วยงานราชการ
           ในส่วนของ รพ.สต.โคกเพชร ได้มีการรณรงค์ทำความสะอาดมาตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 56 เป็นต้นมา  ตั้งแต่การตัดหญ้าบริเวณโดยรอบ รพ.สต.  กวาดใบไม้ไว้ทำปุ๋ยหมัก ปัดหยากไย่  จัดห้องให้บริการ  ทำความสะอาดทุกจุดให้บริการ
           เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับประชาชน  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีความสะดวก  สะอาด  ปลอดภัย จากการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต.อย่างมีคุณภาพ และที่สำคัญเมื่อมีความสะอาด สวยงาม  ความสดชื่นของคนทำงานจะตามมาด้วยค่ะ  ติดตามภาพ  สัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติ พื้นที่ตำบลโคกเพชรได้ที่นี่ค่ะ


น้องๆนักเรียนมาช่วยกันทำความสะอาดที่ รพ.สต.
 
มีสนามหญ้าที่สะอาด น่าชื่นชม คนทำงานมีความสุข

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การพัฒนาองค์กร (OD)

      17-22 พ.ย.56 ทีมงาน สสอ.ขุขันธ์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ขึ้น โดยมีเป้าหมายคือ การสร้างความรัก ความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  การทำงานให้ประสบความสำเร็จร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  เพื่อการบริหารจัดการโครงการที่มีคุณภาพ  เราลองใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพอย่าง P-D-C-A มาลองใช้กันดูนะคะ
มิตรภาพที่มาจากความเข้าใจ และไม่คิดมาก
       หากทุกคนเปิดใจก็จะสามารถรับรู้ได้ว่า ทุกช่วงของการดำเนินโครงการน้ัน มีสิ่งดีดีและสิ่งที่เป็นอุปสรรคของกิจกรรมอย่างไรบ้าง
       การวางแผน = P = การทำงานร่วมกับคนหมู่มาก การวางแผนมีความสำคัญมาก เพราะแต่ละคนจะได้รู้บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจนว่าใครต้องทำอะไรกันบ้าง  แผนต้องไม่ใช่แค่กระดาษต้องถูกนำมาใช้ในเวลาทำงานด้วย เพราะฉะนั้นแล้ว 4 M ในตรงนี้มีความสำคัญที่สุด
       man-money-management -material พึงระลึกว่า แผนเขียนคนเดียวได้ แต่ไม่มีใครสามารถทำงานตามแผนคนเดียวได้.........   เพราะฉะนั้นการวางแผนควรมีบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมวางแผนด้วย
       การดำเนินการตามแผน=D= การทำงานตามแผนที่วางไว้ เมื่อมีแผน มีกำหนดการ ควรจัดตามกำหนดการ กิจกรรม เวลา ที่จัดไว้ หากมีส่วนใดบ้างที่จะต้องประสานงาน ตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องบ้างต้องช่วยกันแก้ไข ในส่วนนี้ 2 M ที่สำคัญมาก คือ
       man-management- การประสานงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนจะใช้แบบไหน ทางโทรศัพท์ ทางไลน์ ทางสไกน์ หรือทางใดก็จัดไว้ให้มีหลายๆช่องทาง เพื่อให้สะดวกสำหรับผู้รับและผู้ส่ง
       การควบคุมกำกับ=C= มีแผน มีกำหนดการแล้ว การควบคุมกำกับว่า สิ่งที่เราทำแต่ละกิจกรรม แต่ละช่วงเวลา เป็นไปตามแผนหรือกำหนดการที่วางไว้หรือไม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายหรือไม่ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเป็นไปตามความคาดหวังของเขาและขององค์กรหรือไม่
       การปรับปรุง=A= เมื่อทำทุกอย่างตามกระบวนการขั้นตอนที่ว่ามานี้แล้ว ส่วนใดบ้างที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุง แก้ไขได้ทันที  หรือไว้แก้ไขคราวต่อไป
      ข้อคิดเล็กๆจากการทำกิจกรรมตามโครงการพัฒนาองค์กร
1. คนทุกคนควรเปิดใจให้กว้าง เพื่่อรับฟังผู้อื่นบ้าง อย่าต้องการเป็นแต่คนพูดแต่หัดเป็นคนฟังที่ดีบ้าง
2. คนทุกคนต้องการได้รับการดูแลและให้เกียรติอย่างดีและเสมอภาค ควรให้เกียรติผู้อื่นก่อน แล้วท่านจะได้รับเกียรตินั้นตามมา หากไม่มีการให้เกียรติกัน จะทำงานร่วมกันอย่างไม่มีความสุขได้
3. บนถนนชีวิตที่ทุกคนต้องเผชิญกับปัญหา สติเท่านั้นจะช่วยให้ท่านผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้
4. ความกลัวมีอยู่ทุกที่ไม่ได้หายไปไหน หากเราฉลาดเราควรใช้ความกล้ามาสยบมันไว้
5. ท่านควรหัดสนใจคนอื่นอย่างที่ท่านอยากให้คนอื่นสนใจท่าน ด้วยการยิ้มให้ ยกมือไหว้ ทักทาย ไม่ควรหันมามองหน้าแล้วก็ผ่านเลยไป เพราะสิ่งเหล่านั้น เป็นการลงทุนที่ไม่เสียสตังค์
6. อนิจจังคือความไม่เที่ยง ไม่มีสิ่งใดที่สมบูรณ์แบบ เราควรเผื่อใจไว้สำหรับความผิดหวังในสิ่งที่เราไม่ได้ดั่งใจบ้าง
7. ผู้นำที่ดีมีไว้สำหรับให้คำปรึกษา-ดูแลในยามที่ที่ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาเดือดร้อน
8. ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีควรใส่ใจความเป็นอยู่ทุกข์สุขของผู้บริหารตามสมควร
9.  อื่นๆอีกมากมาย

ติดตามภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ที่นี่ค่ะ 
โรงแรมมรกต จ.ชมพร
บริเวณเกาะเต่าที่พัก
ไปดำน้ำกันจ้า

ความสุข เป็นของส่วนตัวค่ะ ถ้าอยากจะมีความสุขร่วมกันก็สามารถแชร์กันได้ ยินดีเสมอค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

Happy work place

                     วันที่ 8 พ.ย. 56 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการ Happy work place ขึ้น ถ้าแปลกันตามตรงคงแปลได้ว่า สถานที่ทำงานมีความสุข= สถานที่ทำงานน่าอยู่ เป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะ สำหรับคนวัยทำงานอย่างพวกเรา  ท่านประธานในพิธีได้แก่ ผอ.รพ.ศรีสะเกษ


                     วิทยากรในการอบรมครั้งเป็น ผศ.ดร.ยอดชาย บุญประกอบ ปัจจุบันท่านยังเป็น อาจารย์สอนนักศึกษาค่ะ

                      เน้นเรื่องของนำหลักธรรมะมาใช้ในการทำงานค่ะ เพราะท่านใช้การบรรยายประกอบการยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง ทำให้ผู้ฟังมีความเข้าใจได้ดีขึ้น  ก่อนอื่นท่านได้ให้พวกเราทบทวนตนเองและแบ่งออกเป็นสองด้าน ได้แก่ ด้านดี เรียกว่า กุศล   และ อีกด้านได้แก่ ด้านไม่ดี เรียกว่า อกุศล  แล้วให้ผู้เข้าร่วมอบรมขีดเส้นนับว่า สิ่งที่ท่านเห็นนั้นมีด้านที่เป็นกุศลและอกุศล มากน้อยต่างกันอย่างไร  เพราะคนปกติ แล้วจะมีทั้งสองด้านควบคู่กันไป เพียงแต่ต้องสามารถควบคุมด้านไม่ดีได้
                      เราลองออกแบบประเมินคนที่ทำงานร่วมกับเราดูสิค่ะ ว่า เขาเหล่านั้นอยู่ในระดับใด ถ้าแบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ Excellent - Verry good-Good-Average-Poor แล้วใช้เกณฑ์อะไรไปตัดสินคนเหล่านั้น คนที่คุณคิดว่า ยอดเยี่ยม เขาแย่มากๆในสายตาคนอื่นจริงหรือ เขาไม่มีความรู้ในการทำงานจริงหรือ  หรืออาจจะเป็นเพราะว่างานที่เขาทำอยู่ไม่ถนัด-ไม่เหมาะสำหรับเขา-เราใช้งานถูกกับคนหรือยัง
                     ถ้าว่าด้วยการเปรียบเทียบ ถ้าเราไม่เทียบก็จะไม่มีต่ำ-สูง สั้น-ยาว นั่นหมายถึงว่า ถ้าเราเอาปากกาไปเทียบกับไม้บรรทัด ปากกาจะสั้นกว่า  แต่ถ้าเราเอาปากกาไปเทียบกับไม้จิ้มฟัน ปากกาจะยาวกว่า ถ้าเราไม่เปรียบเทียบ ก็จะไม่มีใครแตกต่างจากใคร
                     ธรรมะจากการจุดไม้ขีดไฟแค่ก้านเดียว  "ไม้ขีดไฟ ก่อนที่มันจะไหม้สิ่งใดนั้น มันจะไหม้ตัวมันเองก่อนเสมอ เช่นเดียวกัน จิตใจของคนเราจะทำร้าย=ทำลายคนอื่นได้ จะทำลายตนเองก่อนเสมอ" ไม่มีอะไรที่น่ากลัวกว่านี้อีกแล้ว...........
                     หากต้องปล่อยวางสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วควรค่อยๆปล่อย ค่อยๆวาง
                     ความสงบไม่ได้เกิดขึ้นได้จากการหลับตา  คนที่ลืมตาก็สามารถสงบได้
                     ความสงบที่แท้จริง คือ การหยุดที่จะค้นหา
                     อะไรก็ตามที่ผ่านไปแล้ว ย้อนเวลากลับมาไม่ได้
                     ควรใช้ชีวิตแบบเป็นกุศล = การมองโลกในด้านบวก


                     ธรรมะในการทำงานอีกอย่างคือ  การฟังอย่างตั้งใจ  ในขณะที่คนอื่นกำลังพูด และเขากำลังพูดกับเรา  เราควรหยุดและเงยหน้าฟังเขาอย่างตั้งใจ คนในครอบครัวก็เช่นเดียวกัน
                     ไม่ควรปรามาทคนอื่นจากการที่แค่ได้เห็นหน้าเขา
                      คนรู้ธรรมะ มักจะเอาชนะคนอื่น แต่คนมีธรรมะ มักจะเอาชนะใจตนเอง
                      อยากเป็นสุขก็ไม่ต้องหวัง เราจะได้ไม่ผิดหวัง แค่ตั้งใจทำก็พอ
                      ทำใจให้กว้าง วางตนให้เล็ก
                      ก่อนที่จะไปรู้สิ่งภายนอกตัวเอง ขอให้รู้จักตัวเราเองให้ดีก่อน ทุกข์นั้นเกิดจากใจของเราเอง ก็ต้องดับที่ใจ ด้วยตัวเราเอง
                  
                      
                          และจะต้องย้ำตัวเองเสมอว่าต้อง Now and Here  ต้องทำเดี๋ยวนี้และที่นี่  ไม่ควรผลัดวันประกันพรุ่ง สำหรับชีวิต เพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงวันพรุ่งนี้ไหม
                          สำหรับคนที่ชอบนินทา เขาจะรู้ทุกอย่างยกเว้น "ความจริง"
                          เวลาที่เครียดมากๆ อย่าพูดคำว่า "อยากตาย" เพราะยังมีคนที่กำลังจะตายหรือตายไปแล้ว "อยากมีชีวิตอยู่"
                          คนเราจะมีความสุข มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า "มีเท่าไหร่" แต่ขึ้นอยู่ที่ว่า "พอเมื่อไหร่" ต่างหาก
                          สิ่งนี้สำคัญมากๆ
                          จงอย่าใช้คำพูดแย่ๆในเวลาที่เราอารมณ์ไม่ดี เพราะเมื่อเวลาผ่านไป เรายังเปลี่ยนอารมณ์ให้มันดีขึ้นได้ แต่เราไม่สามารถเปลี่ยนคำพูดแย่ๆที่พูดออกไปแล้วได้เลย......ธรรมทาน
                          สุดท้าย ของการอบรมในครั้งนี้ บอกได้เลยว่า ได้รับแง่คิดดีดีทางธรรมะ ที่เป็นเรื่องจริงที่ดีงาม ที่พวกเราควรนำมาปฏิบัติอย่างจริงจังทุกๆวัน จะทำให้พวกเราทุกคนเจริญในธรรมะ  เจริญในหน้าที่การงาน มีครอบครัวที่มีความสุข และเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานและประชาชนอย่างแน่นอน
                         "จงเติบโตจากความผิดพลาด จงเฉลียวฉลาด จากความผิดหวัง จงเมตตากับความรู้สึกเกลียดชัง จงเป็นคนดีที่ไม่โด่งดัง ยังดีกว่า การเป็นคนดัง ในทางที่ไม่ดี"
                          ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร และ โรงพยาบาลศรีสะเกษ ที่ได้จัดโครงการดีดีที่มีประโยชน์สำหรับคนทำงาน นำมาปรับใช้ได้อย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์ คือ ประชาชนได้รับการบริการที่ดี  การทำงานร่วมทีมกันอย่างเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน ก็จะทำให้พวกเรามีมีความสุข กับ Happy work place  ติดตามภาพบรรยากาศการอบรมได้ที่นี้ค่ะ       และ ที่นี่ค่ะ
 

วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2556

สรุปบทเรียน

                       24-26 ต.ค.56 ในนามของการทำงานองค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ องค์กรที่ทำงานด้านการดูแลผู้ด้อยโอกาสในตำบลโคกเพชร ซึ่งมี รพ.สต.โคกเพชรเป็นศูนย์ประสานงาน ได้รับเกียรติเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ  "การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคปรพชาชน เพื่อการถอดบทเรียน สรุปบทเรียนจากการดำเนินโครงการด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กับการจัดสวัสดิการชุมชน" ณ โรงแรมยโสธรออคิดการ์เด้น จังหวัดยโสธร
                       พื้นที่ดำเนินการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 20 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ บึงกาฬ
เครือข่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จ.ศรีสะเกษ
เพ็ญทิวา สารบุตร นำเสนอโครงการเพื่อผู้ด้อยโอกาส
คุณนิภา คงเพชร พมจ.ศรีสะเกษ
คุณเพ็ญทิวา สารบุตร ผู้ประสานงานองค์กร/กองทุนสวัสดิการตำบลโคกเพชร
                       ดร.อัญชลี มีมุข คอนวิซำ เป็นวิทยากรในหลักในการอบรมครั้งนี้
ดร.อัญชลี มีมุข คอนวิซำ


                                  การเดินทางไปเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ จ.ศรีสะเกษ มีบุคลากรเข้าร่วม จำนวน 5 คน รวมกับ คุณนิภา คงเพชร พมจ.ศรีสะเกษ ที่เป็นหัวหน้าคณะพาพวกเราเดินทางไปด้วย
                                  วันแรกของการอบรม 24 ต.ค.56 เป็นเรื่องของกระบวนการประกอบด้วย การทำ AAR (After Action Review ) ของโครงการต้นแบบที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ซึ่ง องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ ได้ทำ AAR โครงการครอบครัวสัมพันธ์ สานฝันผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบจากเอดส์  ท่าน ดร.อัญชลี อธิบายแนวคิด หลักการ และความสำคัญของ AAR ดังนี้
1. AAR เป็นเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการถอดบทเรียน (Lesson Learned) ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการวิเคราะห์ อ่านสภาพการณ์ ปรับแนวทางการดำเนินงานอยู่ตลอดเวลา สร้างวัฒนธํรรมในการใช้ความรู้ในการปฏิบัติและกำกับการทำงาน ซึ่งเรียกความรู้นี้ว่า "Actionable Knowledge"
2. AAR เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ/กิจกรรม ที่ปฏิบัติไปแล้วเพื่อ
     2.1 หาแนวทางรักษาจุดแข็งหรือข้อดีของการปฏิบัติิงานเอาไว้ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำแนวทางปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ปฏิบัติการต่อเนื่อง
     2.2 หาแนวทางหลีกเลี่ยงความผิดพลาดซ้ำรอย
     2.3 หาแนวทางการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
3. AAR เป็นกลไกเพื่อการเรียนรู้ ปรับตัวในโครงการพัฒนา เมื่อโครงการดำเนินการไปแล้วระยะหนึ่ง โดยมุ่งเรื่องการเรียนรู้ที่ทันเวลา (Just in Time Learning) หรือเปรียบเทียบกับการตีเหล็กที่กำลังร้อนนั่นเอง
                                จากการทำ AAR ทำให้เรารู้ว่า สิ่งดีดีที่จะทำต่อไปคืออะไร สิ่งไม่ดีที่เราไม่ควรทำต่อไปคืออะไร นั่นหมายถึงการรับรู้สถานการณ์ของการทำงานในปัจจุบันขององค์กรของเรานั่นเอง
                                วันที่สองของการอบรม 25 ต.ค.56 เป็นการฟังบรรยายเรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ การบริหารโครงการ การเขียนโครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในประเด็นนั้นๆที่เราจะเสนอของบประมาณ   ได้มีการแบ่งกลุ่มเขียนโครงการในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
                                 วันที่สามของการอบรม เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรม เป็นการฟังบรรยาย "หลักการและแนวทางการพิจารณาโครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามกระบวนการพิจารณาของอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการ"  แต่ละกลุ่มนำเสนอโครงการ  ท่าน ดร.อัญชลี ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะให้นำไปปรับแก้ไขและส่งให้ตรวจโครงการอีกครั้งก่อนการส่งโครงการ
 
                                   ท้ายที่สุดต้องขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการอบรมที่มีคุณค่ายิ่งและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงเพื่่อพี่น้องประชาชน  ขอบพระคุณ คุณนิภา คงเพชร พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จ.ศรีสะเกษ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในทุกๆด้านเป็นอย่างดียิ่ง  ดังที่เคยมีคนกล่าวว่า " คิดอะไรไม่ออกบอก พม."  น่าจะเป็นเรื่องจริง

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2556

รุ้งกินน้ำ

รุ้งกินน้ำ : ถ่ายด้วยกล้องมือถือ
                  รุ้งกินน้ำ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังจากฝนตก โดยเกิดขึ้นจากแสงแดดส่องผ่านละอองน้ำในอากาศ ทำให้แสงสีต่าง ๆ เกิดการหักเหขึ้น จึงเห็นเป็นแถบสีต่าง ๆ ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้า รุ้งปฐมภูมิจะประกอบด้วยสีม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือง แสด และแดง โดยมีสีม่วงอยู่ชั้นในสุดและสีแดงอยู่ชั้นนอกสุด ส่วนรุ้งทุติยภูมิจะมีสีเช่นเดียวกันแต่เรียงลำดับในทิศทางตรงกันข้าม
                  ปัจจุบัน เราไม่ค่อยพบเห็นรุ้งกินน้ำบ่อยนัก อาจจะเนื่องมาจากหลายสาเหตุ  ยกตัวอย่างเช่น  หลังจากฝนตกแล้วอาจจะไม่ค่อยได้พบกับแสงแดดที่ส่องผ่านละอองน้ำ  แต่จะพบกับบรรยากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนต่อไปอีกทั้งวัน  เป็นต้น
                  19 ต.ค. 56 เวลาประมาณ บ่ายสามโมงเศษ  เส้นทางถนนสายศรีสะเกษ - ปรางค์กู่                 บริวณอาณาเขตของบ้านระหาร  ตำบลสมอ ถ้าผู้คนท่านใดมีโอกาสสังเกตบนท้องฟ้า  จะพบว่ามีรุ้งกินน้ำปรากฏให้เห็นอย่างสวยงาม โค้งสุดโค้ง ......
                  ตำนานของรุ้งกินน้ำ มีมาอย่างไรนั้นไม่ทราบแน่ชัด เพียงแต่คนเฒ่าคนแก่ บอกว่า ห้ามเอามือชี้รุ้งกินน้ำ  เพราะถ้าเอานิ้วชี้รุ้งกินน้ำแล้วจะทำให้นิ้วด้วน ให้แก้เคล็ดด้วยกันการเอามือเช็ดก้น สมัยเด็กๆดิฉันก็เคยทำเหมือนกัน เพราะคนแก่บอกอย่างนั้น ก็ทำต่อๆกันมา คนมอญและคนจีน  เชื่อว่าถ้าใครเอามือชี้รุ้งกินน้ำแล้วจะทำให้โชคร้าย
                   มาถึงวันนี้ ดิฉันก็ไม่เคยสอบถามใครสักทีว่า  เคยเอามือชี้รุ้งกินน้ำไหม แล้วแก้เคล็ดหรือเปล่า? หรือนิ้วมือด้วนไหม?  แต่เราก็ถือว่าเป็นความเชื่อของคนโบราณ อาจจะเกรงว่า ถ้าลูกหลานเอามือชี้ไปแล้วมีอุบัติเหตุ  รถชน รถเฉี่ยว ถูกมือถูกแขนในขณะที่ชี้รุ้งกินน้ำ หรือเกิดเหตุการณ์ไม่ดีอื่นๆทำให้นิ้วด้วน มือด้วน ก็เป็นได้  (เป็นข้อสังเกต ของผู้เขียนนะคะ)

รุ้งกินน้ำปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่นานๆครั้งได้พบเห็น
รุ้งกินน้ำ

ผลการเลือกตั้ง ส.อบต.

ผลคะแนนเลือกตั้งบ้านระกา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเพชร
ขอบคุณภาพจาก  กำนันดาวรุ่ง  แซ่โค้ว
      19 ต.ค.56 ตำบลโคกเพชร ได้มีการจัดการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต. ทั้ง 11 หมู่บ้าน  บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและตื่นเต้น  ปีนี้มีประชาชนให้ความสำคัญมาเลือกตั้งมากพอสมควร  หลายคนมาไม่ทัน เพราะเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง รถติด  และปัญหาอื่นๆอีกหลายประการ ส่งผลให้มีคนจำนวนมากที่มาไม่ทันได้ใช้สิทธิ์ของตนเอง
         ตำบลโคกเพชร มี อสม.ลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็น ส.อบต. จำนวน 8 ท่าน ผลการเลือกตั้ง พบว่า มี 4 ท่าน ที่ได้รับการลงคะแนนเสียงจากประชาชนในหมู่บ้านให้ได้รับโอกาสเป็น ส.อบต.  คิดเป็นร้อยละ 50 นั่นแสดงให้เห็นว่า  ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 50และมากกว่า  ต้องการผู้ที่มีความเสียสละ มีความรู้  เข้าใจ  และใส่ใจในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน
         ซึ่ง  คิดว่า น่าจะเป็นผลดีต่อการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ส้วมสาธารณะ รพ.สต.โคกเพชร

มีกระดาษทิชชูสำหรับทำความสะอาดอย่างเพียงพอ
มีน้ำและขันสำรองไว้ทุกห้อง เมื่อน้ำไม่ไหล 
                
          แผนการพัฒนาส้วมสาธารณะไทยและดำเนินการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ(HAS)               โดยเน้น 3 ประเด็น คือ สะอาด (Healthy) เพียงพอ (Accessibility) และปลอดภัย (Safety)  มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ รพ.สต. หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับพื้นที่  ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ให้สามารถจัดการให้เกิดส้วมสาธารณะที่เป็นต้นแบบสำหรับประชาชนได้มารับบริการ และน้ำไปพัฒนาส้วมที่บ้านของประชาชนเองให้มีความสะอาดและปลอดภัย  เพื่อเป็นรากฐานในการดูแล ส่งเสริม และป้องกันโรคระบาดในชุมชนอย่างจริงจังอีกด้วย
ทางเดินเข้าห้องส้วมสาธารณะ
บริเวณนี้ มีห้องส้วมสาธารณะ ๓ ห้อง ได้แก่ ห้องส้วมสำหรับผู้พิการ หญิงตั้งครรภ์ และผู้สูงอายุ ๑ ห้อง
ส้วมสำหรับผู้หญิง ๑ ห้อง   ส้วมสำหรับผู้ชาย ๑ ห้อง
มีที่ปัสสาวะสำหรับเพศชาย จำนวน ๓ ที่

        ปัจจุบันมีแผนสำหรับการปรับปรุงและส่งเสริมให้ครัวเรือนที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ ได้มีส้วมแบบนั่งราบ หรือ ที่เรียกกันว่า ส้วมชักโครก ไว้ใช้ในครัวเรือน เพื่อให้ผู้สูงอายุ สามารถนั่งส้วมได้อย่างสะดวก ลดอาการปวดกล้ามเนื้อเข่าและขา รวมถึงป้องกันโรค ลดความเสี่ยงต่อโรค และสามารถป้องกันอุบัติเหตุสำหรับผู้สูงอายุในขณะที่ลุก นั่ง ยืน หรือเดินได้อีกด้วย
ป้ายทางเข้าห้องส้วมสาธารณะ
มีห้องส้วมสาธารณะที่เป็นทางเลือกสำหรับผู้รับบริการด้วยค่ะ
มีผู้รับผิดชอบงานส้วมสาธารณะที่ใส่ใจในมาตรฐาน ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ สะอาด พอเพียง และปลอดภัย

               งานส้วมสาธารณะ เป็นงานที่มีความสำคัญและใกล้ชิดกับชีวิตประชาชนมาก  การที่จะส่งเสริมให้ชาวบ้านใส่ใจในการดูแลความสะอาดและปลอดภัยของห้องส้วมที่บ้าน จึงจำเป็นที่จะต้องทำงานในเชิงรุก ได้แก่  การเยี่ยมบ้านและขออนุญาต ตรวจสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย  เพราะเราพบว่า หลายครั้งที่เกิดอุบัติเหตุผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือประชาชนทั่วไป ล้มในห้องน้ำศรีษะกระแทกพื้น พบความพิการ  หรือบางหลายต้องเสียชีวิต เพราะความไม่ตระหนัก  ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ลื่น เสียงสว่างที่ไม่เพียงพอ ห้องส้วมที่ชำรุดแล้วไม่ซ่อมบำรุง ล้วนแล้วแต่สามารถทำให้สุขภาพของประชาชนเจ็บป่วยขึ้นได้  ดังนั้น  พวกเราลองให้ความสำคัญกับห้องส้วมเป็นอันดับต้นๆของชีวิตนะคะ  ความปลอดภัยในด้านอื่นๆจะตามมา ขอให้มีความสุขกับการใช้บริการส้วมสาธารณะใน รพ.สต.ทุกแห่งในประเทศไทยนะคะ

                                      ติดตามภาพทั้งหมดของส้วมสาธารณะ รพ.สต.โคกเพชร ได้ที่นี่ค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

ประวัติ รพ.สต.โคกเพชร

น้ำท่วมเมืองขุขันธ์

         19 กันยายน 56 น้ำท่วมเมืองขุขันธ์ สำหรับตำบลโคกเพชรแล้วเต็มทุกพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ได้รับผลกระทบมากน้อยต่างกันแล้วแต่บริเวณบ้านและเรือกสวนไร่นา
         20 กันยายน 56 บ้านระกา หมู่ 5 บ้านระกาน้อย หมู่ที 9 น้ำทะลักเข้าหมู่บ้านจนชาวบ้านต้องอพยพสิ่งของขึ้นชั้นสองของบ้านหรือนำไปจอดฝากไว้บริเวณที่สูงกว่า


 จนถึงวันนี้

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โคกเพชร


นางลมเย็น  ศรีผุย
ผอ.รพ.สต.โคกเพชร

นางสาวดารณี คำนึง
จพ.ทันตสาธารณสุข
นางเพ็ญทิวา สารบุตร
นวก.สส.ชำนาญการ
นายทวี  ศิลารักษ์
พยาบาลวิชาชีพ

นางศศิวิมล ใจมนต์
พนักงานบริการ
นางสุภาวดี ดวงใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นางมลิวรรณ จันสมุด
เจ้าพนักงานช่วยการพยาบา