วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2556

งานสุขภาพจิตระดับตำบล

            5 ก.พ.56 รับนิเทศติดตามงานสุขภาพจิต โดยทีมงานพี่เลี้ยงจาก รพ.พระศรีมหาโพธิ์ พี่เบิ้ม พี่ตู่ คุณเล็ก และสสจ.ศรีสะเกษ พี่บุญช่วย
            การทำงานสุขภาพจิต ในปีนี้ สุดท้าย เน้นการประเมินความสุขของคนไทย 15 ข้อ สงสัยไหมว่าที่ผ่านมาทำงานสาธารณสุขมาร่วม 18 ปี ประชาชนที่เราดูแลเขามีความสุขแค่ไหนกับชีวิตของเขาที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน ถ้ารู้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่องานของเราใช่ไหม คำตอบนั้นคือสิ่งที่เราอยากรู้ใช่หรือไม่  คำถามแรก ต้องถามก่อนว่า ความสุขของคนทำงานเป็นอย่างไร? มีความสุขดีแค่ไหน ชอบความท้าทาย มีความกระตือรือร้น ทีมงานช่วยเหลือกันดี  เจ้านายรักใคร่ งานการเจริญก้าวหน้า หนี้สินมีสามารถชำระได้ ไม่แสวงหามากจนเกินไป มีความพอเพียง ความสุขของคนแต่ละคนไม่เท่ากัน มาตรฐานที่เท่ากันจึงถูกปรับให้ใกล้เคียงด้วยแบบสอบถามที่ถูกสร้างขึ้นอย่างมีมาตรฐาน
            คนป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย มีความสุขมากกว่าคนที่ไม่ป่วยหรือมีสุขภาพแข็งแรงก็เป็นได้ เพราะอะไร เพราะความสุขอยู่ที่ใจ เมื่อใจเขาสุขกายเขาจะทุกข์เขาก็ทำใจให้เป็นสุขได้ ถือเป็นสุดยอดของคนที่คิดได้เช่นนั้น คงหมดห่วงแล้วสำหรับคนที่จะจากไป แต่คนที่อยู่คนเป็นทุกข์มากกว่าเพราะว่าชีวิตหลังจากนี้ ที่ขาดผู้นำครอบครัวจะเป็นอย่างไร  จะอยู่อย่างไร ความเหงาจะเข้ามาแทนที่ จากที่มีคนข้างๆไว้ให้ปลอบใจ พูดคุย ทะเลาะ จะขาดหายไปเพราะมองไปทางไหนก็ไม่มีแม้แต่เงา
            การประเมินความสุข มันทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างในการคิด ผนวกกับการใช้ชีวิตของแต่ละคน คงไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ได้แล้วบอกว่า คนที่นี่มีความสุขมากหรือน้อยต่างจากคนที่อื่นเท่าไหร่ แต่คงต้องมองไปถึงว่า วิถีชิีวิตของคนที่นี่แตกต่างจากคนที่อื่นอย่างไรด้วย เผื่อการเรียนรู้ในสิ่งนั้นจะทำให้การใส่ใจในการสร้างความสุขให้ตนเอง ครอบครัว และสังคมเพิ่มมากขึ้น

สอนให้ลูกรู้ว่า เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้  "บ่อเลี้ยงปลาดุก"

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง

สาธิตการออกกำลังกาย
ทำแบบประเมิืนตนเตือนตน ด้วย 3อ.2ส.
กลุ่มเสี่ยงได้ร่วมทำสมาธิก่อนการอบรม
      ทำไมต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง  คำตอบง่ายๆ คือ เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขากลายเป็นผู้ป่วยในอนาคตนั่นเอง แม้คำตอบจะง่ายแต่การกระทำยากมาก  เพราะความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมดั้งเดิม หรือที่เรียกว่า ความเคยชิน ยังคงเป็นปัญหาที่มีความสำคัญยิ่ง 
      กลุ่มเสี่ยงที่อ้วน พบว่า  เพราะชอบกินเหมือนเดิม กินเยอะ กินบ่อย กินขนมหวาน อาหารประเภทแป้งทุกชนิด ไม่ชอบออกกำลังกายโดยเฉพาะหลังจากการกิน มักจะนั่งพักประมาณ 30 นาที -1 ชม. ซึ่งเป็นเวลาที่ทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงานได้สูงและสะสมในร่างกายได้มาก หลายคนมีอารมณ์ที่เครียดง่ายหรือไม่ก็อารมณ์ดีแบบมากๆ เพราะชอบดื่มเครื่องดื่มประเภทผสมแอลกอฮอล์ เป็นต้น
       เราใช้กิจกรรมการสอนภาคทฤษฎีพร้อมกับการสาธิต ให้ทดลองทำไปพร้อมกันและถือเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะออกกำลังกายด้วยท่าต่างๆที่เราสามารถทำได้ร่วมกันเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน และมีกิจกรรมการออกกำลังกายแบบที่มีการเผาผลาญพลังงานสูงร่วมด้วย อีกประมาณ 2 ชม. ในหนึ่งสัปดาห์  เช่น การวิ่ง  ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เดินขึ้นลงบันได และการเต้นแอโรบิกส์  เป็นต้น
       ครั้งนี้  ถือเป็นการประเมินร่างกายครั้งแรกและพรุ่งนี้จะประเมินสมรรถภาพทางกายของกลุ่มเสี่ยงด้วย  เพื่อตรวจดูว่าการออกกำลังกายเท่าที่จัดให้จะเหมาะสมกับสภาพร่างกายของกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ และมีนัดอีกครั้งในวันที่ 17 กันยายน 2556
        
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของคลินิก DPAC ของ รพ.สต.โคกเพชร


พิธีเปิดการอบรมโดย คุณลมเย็น  ศรีผุย ผอ.รพ.สต.โคกเพชร
นำสวดมนต์ไหว้พระ โดยคุณบุญเยื้อน  สมร กลุ่มเสี่ยง

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2556

อึด-ฮึด-สู้

งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชร
คุณทวี  ศิิลารักษ์  พยาบาลวิชาชีพให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิต
คุณสุพิศ  วงษ์ปลั่ง  วิทยากรจากสถาบันวิจัยชาวนา
ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ ผู้นำและ อสม.
พ่อน้อย  สีดา  หมอพื้นบ้าน  รับมอบใบประกาศ
ท่าน ผอ.ลมเย็น  ศรีผุย และกำนันดาวรุ่ง  แซ่โค้ว  ร่วมทำสมาธิ
       
           ประชาชนวัยทำงานต้องได้รับการส่งเสริมสุขภาพจิตอย่างสม่ำเสมอ เพราะอะไร มีหลายเหตุผลด้วยกัน จากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านเศรษฐกิจ  การเมือง และสังคม
          แล้วประชาชนในชนบทอย่างเราเกี่ยวข้่องอย่างไร ทุกวันนี้การดำเนินชีวิตของประชาชนตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชรา มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น ตั้งแต่การเลี้ยงดู อาหารการกิน เทคโนโลยี  การเรียนพิเศษ  การส่งเสริมในด้านต่างๆ  เพื่อให้บุตรหลานมีพรสวรรค์มากกว่าใครๆ
           คนดูแลเป็นวัยชรา  ส่วนคนหาเลี้ยงเป็นคนวัยทำงาน ความเครียดย่อมเกิดขึ้น การวางแผนการดำเนินชีวิตเพื่อให้ได้เงินมากขึ้น เช่น การใช้สารเคมีเพื่อให้ได้ผลผลิตเป็นจำนวนมาก  การขยันหาเงินตลอดเวลา  ส่งผลให้เวลาในครอบครัวน้อยลง  ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นแบบโทรหาเวลาคิดถึง  ไม่ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงเหมือนเซเว่นอิเลนเวน ความห่างเหินระหว่างพ่อแม่ลูก  หรือในหลายครอบครัวเลือกใช้วิธีพ่อไปทำงานกับแม่ทิ้งบุตรไว้ให้ปู่ ย่า ตา ยาย ดูแล
            หลักสำคัญคือ  การวางแผนชีวิต  ทุกวันนี้ครอบครัวมีหนี้สินมาก  เพราะขาดการวางแผนที่ดีมาตั้งแต่ต้น  ส่วนการแก้ไขปัญหาหนี้ในระยะสั้นเป็นไปได้ลำบากเพราะหนี้สินที่มีเป็นเงินจำนวนมาก  จึงต้องอาศัยเวลาและความร่วมมือจากคนในครอบครัวร่วมบริหารจัดการด้วย
             โครงการนี้  เราแนะนำวิชาการออมเงิน  การวางแผนอนาคตด้วยการออม การค้นหาศักยภาพแห่งตนด้วยการสร้างความเชื่อมัน และป้าหมายที่ชัดเจน วิชานี้หมอปุ้มสอนเอง  พี่น้อง อสม.ชอบใจกันใหญ่ ยกตัวอย่างจากชีวิตจริง  สักวันจะพามาดูงานที่บ้าน  แม้เราไม่มีที่มากมายก็วางแผนรวยเป็นล้านได้  ด้วยการปลูกไม้เศรษฐกิจ  ไว้รอบๆสวนของเรา
               วิชาสุดท้ายก่อนแยกย้ายกันกลับบ้าน  ได้ตัวแทนจากสถาบันวิจัยชาวนามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องหลุมพอเพียง  แบบเมตรคูณเมตร  และแบบสองเมตรคูณสองเมตร  รวมถึงแบบประยุกต์ที่แล้วแต่ละครัวเรือนจะนำมาใช้กันในครัวเรือน  มีคุณสุพิศ  วงษ์ปลั่งและคุณฮิต  รัตนพันธ์ จากสถาบันวิจัยชาวนา และปิดโครงการไปอย่างสวยงาม

การทำสมาธิก่อนการอบรม


เป้าหมายแกนนำ  อสม. ประชาชนทั่วไป  จำนวน  115  คนมีคนมาร่วมอบรมทั้งสิ้น  150   คน

                    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกเพชร  ขอขอบพระคุณท่านกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยทุกหมู่บ้าน   หมอพื้นบ้าน  พี่น้อง อสม.ที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ขอขอบพระคุณเครือข่ายสถาบันวิจัยชาวนาที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยากรร่วมในครั้งนี้

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556

มาชวนกันเลิกบุหรี่

               ทำไมคนไทยถึงสูบบุหรี่เยอะจัง ทั้งๆที่ข้างซองบุหรี่ก็มีภาพที่น่ากลัวน่าเกลียดที่กล่าวอ้างถึงอันตรายมากมาย มีข้อมูลมากมายทางวิทยาศาสตร์ที่บ่งบอกว่าในบุหรี่นั้นมีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และที่สำคัญอันตรายจากบุหรี่มือสองที่มีต่อคนในครอบครัวยังเป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน
               หากคนที่ติดบุหรี่ไม่เลิกตั้งแต่วันนี้ อายุขัยของคนไทยคงสั้นลงในเวลาอีกไม่กี่ปีอย่างแน่นอน ถามว่า คนไม่สูบบุหรี่ตายไหม  คำตอบนี้เป็นอนิจจังค่ะ  ทุกคนต้องตาย  เพียงแต่ก่อนตาย อย่าทำร้ายคนที่อยู่รอบข้าง....เพราะคนที่อยู่ใกล้ๆคุณส่วนใหญ่เป็นคนที่รักคุณทั้งนั้น
               เด็กๆวัยรุ่นที่หัดสูบบุหรี่ใหม่ๆ มองว่าตัวเองเท่ห์มีความเป็นผู้ใหญ่ แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่เช่นนั้นเลย  เด็กยังคงเป็นเด็กและมีวุฒิภาวะที่ต่างจากผู้ใหญ่  ไม่ว่าอย่า่งไรจนกว่าอายุึจะถึงวัยที่เหมาะสม  แต่การใช้บุหรี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ายินดีที่จะส่งเสริม
                หน้าที่ของนักสาธารณสุข คือ การสนับสนุนข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ที่สนใจอยากเลิกบุหรี่สามารถเลิกบุหรี่ได้  ไม่ว่าจะด้วยยาหรือด้วยกำลังใจก็ตาม การเลิกคงแล้วแต่บุคคลค่ะ  ว่าจะใช้เรื่องของจิตใจตนเองเ้ป็นที่ตั้งหรือจะใช้สังคมเป็นที่ตั้ง  นั่นหมายถึงว่า  ถ้าท่านใช้ใจตนเอง คือ จบที่ตัวเรา ใจเราเข้มแข็งก็หยุดใช้มันได้ บอกว่าไม่คือไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันอีกเลย ถือเป็นการให้คำมั่นสัญญากับตัวเอง  ส่วนการใช้สังคมเป็นที่ตั้่ง นั่นหมายถึง  การยอมรับว่าสังคมมีส่วนที่ทำให้เราใช้บุหรี่จริง เพราะเมื่อมีเพื่อนเราจะอยากสูบบุหรี่  วิธีการเลิกเราจึงควรที่จะปลีกตัวออกจากสังคมเพื่อนที่มีการสูบบุหรี่ให้ห่าง คบกันได้แต่ต้องไม่ใช้บุหรี่  หากเราทำได้จึงกลับเข้ามา อย่างน้อยก็เพื่อไปตั้งหลักตัวเองใหม่ ให้ใจเข้มแข็งไม่ยอมให้สังคมเป็นที่ตั้งชักนำเราเข้าสู่วงจรของการสูบบุหรี่อีกต่อไป

คุณครรชิต  ชูกลิ่น  ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์การเลิกบุหรี่ได้สำเร็จ

การออกกำลังกาย ลดต้นขา

                 ความจริงแล้ว ผู้หญิงทุกคนอยากมีหุ่นผอมเพรียว แบบสวยงามด้วยกันทั้งนั้น มีการควบคุมน้ำหนักและการออกกำลังหลากหลายรูปแบบมาให้เลือก แต่ก็ยังไม่ถูกใจ หลายคนเลือกที่จะซื้อชุดที่บอกสรรพคุณว่าควบคุมน้ำหนักได้ ทำให้หุ่นดีมาสวมใส่ เวลาที่ออกงาน จะได้ไม่กินมากและเกิดความมั่นใจ  แต่สำหรับคนที่อึดอัด สวมใส่ชุดที่รัดๆแล้วมีผื่นขึ้นตามร่างกาย ขอแนะนำวิธีลดต้นขา ลดตะโพกอย่างง่ายๆนะคะ  นั่นคือ  การเดินขึ้นลงบันไดนั่นเองค่ะ  วิธีนี้จะช่วยเผาผลาญพลังงานได้ถึง 2 เท่า และลดต้นขาได้เป็นอย่างดี  หากทำได้เดินขึ้นลงสะสมวันละ 30-40 เที่ยวจะลดได้ภายในเวลาประมาณ 1 เดือนค่ะ น้ำหนักประมาณ 1-3 กิโลกรัม
                 
             
                     สำหรับคนไม่มีบันได  แนะนำให้เดินขึ้นลงกล่องหรือเก้าอี้ไม้ สูงประมาณ 30 - 45 เซนติเมตร ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันค่ะ
                    เรามาร่วมออกกำลังกายไปพร้อมๆกันนะคะ

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2556

การจัดการเวลา

         " หมู่นี้มีงานให้ทำมากเป็นพิเศษ บางวันทำงานถึง 5 - 6 ทุ่ม รับประทานอาหารไม่เป็นเวลาตามมาอีกต่างหาก เข้าทำงานเช้า  เที่ยงก็ไปกินข้าวบ่าย 2-3 ทุม เป็นเวลาอาหารเย็น  แบบนี้คงไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ "  โรคของวิถีชีวิตคุกคามชีวิตประชาชน เพราะ การจัดการเวลาเป็นสำคัญ  ถึงเวลากินไม่ได้กิน ถึงเวลานอนไม่ได้นอน  ระบบต่างๆในร่างกายย่อมรวน......เป็นธรรมดา

         การจัดการไม่ใช่เรื่องยาก และก็ไำม่ใช่เรื่องง่ายเช่นเดียวกัน  สำหรับวันนี้ ท่านลองหยิบกระดาษ เอ 4 สัก 1 แผ่น และปากกาสััก 1 ด้ามมาลองเขียนคร่าวๆดูว่า ในหนึ่งวันท่านทำสิ่งใดไปบ้างในเวลาใด มีกิจกรรมอะไร และวิเคราะห์ว่าเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม  หากมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะมากกว่า ร้อยละ 70 ในหนึ่งวัน  ข้อเสนอคือ ท่านควรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตของท่านโดยด่วน  เพราะอีกไม่นานท่านอาจจะป่วยด้วยโรคภัยเงียบต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง สุดท้ายโรคมะเร็ง เป็นต้น

         คงไม่ต้องให้รอให้ถึงวันนั้น  เริ่มเสียตั้งแต่วันนี้เลย  เพื่อตัวของเราเองและคนที่เรารักและรักเรา  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม  เรื่องที่เมื่อทำแล้วชีวิตคุณและครอบครัวจะดีขึ้นตั้งแต่วันที่คุณเริ่มลงมือทำ.......อย่ารอให้เวลาผ่านไป อย่างไร้ค่า นะคะ