วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556

                   4 ธ.ค.56 เวลา 09.30 น. เริ่มประชุมประจำเดือนธันวาคม 2556 ของ ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ เนื่องจาก สสอ.ขุขันธ์ อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จึงได้มีแผนการประชุมประจำเดือนสัญจร ไปในแต่ละโซนให้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำเดือน 
บรรยากาศการประชุม
                    ก่อนการประชุมได้มีการ ทำสมาธิของบุคลากรในสังกัด ต่อด้วย การกล่าวต้อนรับของ ผอ.รพ.สต.ใจดี คุณนิธินาถ ทุนนาน แนะนำบุคลากรในหน่วยงาน รพ.สต.ที่ได้รับเกียรติ เป็นเจ้าภาพ ชมวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของ รพ.สต.
หลังจากนั้นมีพิธีมอบรางวัลการทำเวปไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้แก่ รพ.สต.ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดย หัวหน้างาน IT สสอ.ขุขันธ์ คุณสุเพียร คำวงศ์  
มอบรางวัลผู้จัดทำเวปไซต์และมีการพัฒนาเวปไซต์อย่างต่อเนื่อง

                        หลังจากนั้นมอบรางวัลส้วมดีเด่นระดับอำเภอ รางวัลชมเชย 4 แห่ง รางวัลชนะเลิศ 1 แห่ง รองชนะเลิศ 1 แห่ง
บรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
รพ.สต.ปรือใหญ่ รับรางวัลส้วมสาธารณะดีเด่น 5,000 บาท

 
รพ.สต.โคกเพชร รับรางวัลส้วมสาธารณะรองชนะเลิศ 3,000 บาท


                   ผอ.รพ.สต.และคณะขอบคุณ คณะผู้บริหารและ จนท.ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และเชิญร่วมประรับทานอาหารกลางวันในเวลา 13.34 น........ปิดประชุม 
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันติดตามภาพทั้งหมดของการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2556 ได้ที่นี่ค่ะ

ถวายสังฆทานที่วัดบ้านลำภู
บรรยากาศการประชุมประจำเดือน


วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม ของทุกปี

                 คำขวัญวันเอดส์โลกปีนี้ "Getting to Zero " เอดส์ลดให้เป็นศูนย์ได้  นั่นหมายถึง ถ้าทุกคนร่วมใจป้องกันและลดความเสี่ยงต่อเอดส์อย่างจริงจัง 
                 เมื่อ 28 พย.56 คปสอ.ขุขันธ์ ได้จัดงานรณรงค์วันเอดส์โลก มีเครือข่ายภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นวันตลาดนัดของอำเภอขุขันธ์ และวันเปิดเรียน ซึ่งเวลาที่จัดประมาณ 15.00 - 18.00 น. เวลาเลิกเรียนและเลิกงาน
 
ท่านนายอำเภอขุขันธ์  นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์

 
ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกงานวันเอดส์โลก


                งานนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอขุขันธ์ นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ มาเป็นประธานในการเปิดงานรณรงค์ครั้งนี้ด้วย น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนขุขันธ์ มาร่วมแสดงคอนเสิร์ต พร้อมหางเครื่อง สวยงามและน่าชื่นชมมาก คปสอ.ขุขันธ์และกลุ่มกำลังใจ มีความรู้เรื่องโรคเอดส์ จัดบอร์ดนิทรรศการ และความรู้จากวิทยากร รวมทั้งมีการตอบคำถามชิงรางวัลด้วยค่่ะ 
งานนี้ รพ.สต.ทุกแห่งในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ รพ.ขุขันธ์ ศูนย์สุขภาพชุมชนห้วยเหนือ เทศบาลห้วยเหนือ และส่วนของสถานศึกษา รวมถึงหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับการต่อต้านโรคเอดส์ ป้องกัน งดเพศสัมพันธ์แบบเสี่ยง ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
ติดตามภาพทั้งหมดได้ที่นี่ค่ะ ภาพรณรงค์วันเอดส์โลก