วันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2557

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 2557

          31 มกราคม 57 รพ.สต.โคกเพชร  ได้รับเกียรติในการต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ทันตกรรมของ รพ.ขุขันธ์ และ สังกัด สสอ.ขุขันธ์ มาออกให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่ของ รพ.สต.  เนื่องจากขาดบุคลากรด้านทันตกรรม
นางจีรนันท์  ศรีบริบูรณ์ มาร่วมออกให้บริการ
ประชาชนมารับบริการทุกกลุ่มวัยค่ะ

นางฐิติยา จาตุม ร่วมออกให้บริการงานทันตกรรม

สรุปผลการออกให้บริการงานทันตกรรมในวันนี้  ได้แก่
1. การตรวจฟัน จำนวน 68  ราย
2. การขูดหินปูน จำนวน 33 ราย
3. การอุดฟัน  จำนวน 9 คน 13 ซี่ 16  ด้าน
4. การถอนฟัน จำนวน 21 คน 30 ซี่
5. การทำ Sealant จำนวน 5 คน 13 ซี่
 
ติดตามรูปกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ค่ะ

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2557

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2557

          3 มค.57 สสอ.ขุขันธ์มีการจัดประชุมประจำเดือนแบบสัญจรอีกครั้ง เนื่องจาก สสอ.กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ครั้งนี้ย้ายมาประชุมกันที่ รพ.สต.บ่อทอง ขึ้นอยู่กับตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ ไม่ไกลมากแต่ถนนหนทางลำบากมาก ยังเป็นถนนลูกรัง ดินแดง เหมือนในอดีตที่ย้อนไปร่วม 10 ปี แต่ การทำงานด้านสาธารณสุขนั้นมีความเข้มแข็งค่ะ 

นายบริญญา  รัตนพันธ์ ผอ.รพ.สต.บ่อทอง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

รพ.สต.บ่อทอง อยู่ในเขตโซนที่ 3 ซึ่งประกอบไปด้วย รพ.สต.บ่อทอง รพ.สต.นาก๊อก รพ.สต.โคกโพน รพ.สต.ตะเคียนบังอีง และ รพ.สต.ปราสาท รวม 5 แห่ง มีคุณพนมกร อินทนนท์ เป็นหัวหน้าโซน มีคุณบริญญา รัตนพันธ์ เป็น ผอ.รพ.สต.บ่อทอง


 
คณะเจ้าหน้าที่โซนที่ 2 มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ท่าน สสอ.ขุขันธ์


ก่อนเริ่มการประชุมเนื่องจากเดือนนี้มีวันขึ้นปีใหม่ด้วย ทางคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด จึงได้นำกระเช้าของขวัญ มาสวัสดีปีใหม่แก่ท่านปิ่น นันทะเสน สสอ.ขุขันธ์ และท่านฤทธิรงค์ โนนใหญ่ ผช.สสอ.ขุขันธ์ ด้วย เพื่อเป็นการต้อนรับปีใหม่ 2557 ท่านผู้บริหารได้รับมอบและให้พรแก่ทุกคน
และเริ่มประชุม เวลาประมาณ 10.00 น. และ ปิดประชุมเวลาประมาณ 12.30 น.


ภาพบรรยากาศการประชุม
ภาพการผูกแขนรับขวัญ