วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วันมาฆบูชาตรงกับวาเลนไทน์ เดย์ ปี 2557

                  14 ก.พ.57 วันมาฆบูชา วันสำคัญทางศาสนาของคนไทยเป็นอีก 1 วัน ที่คนที่นับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติต้องได้แสดงซึ่งความเป็นพุทธมามะกะ  เด็กๆที่จะต้องไปโรงเรียนก็ได้หยุดไปวัดตักบาตร รับศีลรับพร การไปทำกิจกรรมที่วัดก็เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนา คิดดี  พูดดี ทำดี วันมาฆบูชาเป็นวันที่มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้น 4 ประการ เด็กสามารถตอบได้ทันที 

         วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศานาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่าม กลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ ดังนี้
1.พระสงฆ์สาวก 1,250 รูปได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
2. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงทั้งสิ้้น
3.พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรง อภิญญา 6
4.วันดังกล่าวนี้ตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3
         ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอย่างหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4
                และในปี 2557 นี้ วันมาฆบูชาตรงวัน 14 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์ด้วย สัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรัก ได้แก่ กามเทพหรือคิวปิด ซึ่งเป็นเทวดาตัวน้อยๆที่ตามหาหัวใจของคู่รักให้ได้รักกันและคู่กัน มีตำนานที่กล่าวไว้อย่างน่าสนใจ ท่านสามารถหาอ่านได้ค่ะ แต่สำหรับคนที่ยังหาหัวใจอีกดวงไม่เจอ อาจจะไม่ต้องรอให้กามเทพน้อยช่วยตามหา ท่านสามารถตามหาหัวใจของตัวเองอีกดวงได้ด้วยตัวเองค่ะ และเมื่อเจอแล้วควรรักษาไว้ให้ดี ความรักไม่ว่าจะเป็นรักแบบใดจะมีค่าและงดงามเสมอ ถ้ารักนั้นบริสุทธิ์ จริงใจ และไม่ได้แย่งชิงใครมา แต่สำหรับบางคนอาจจะคิดว่า ความรักที่ได้มาแบบแย่งชิงดูมีคุณค่ามากกว่าได้มาแบบง่ายๆก็คงต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์กันนะคะ
 
          ที่สำคัญคือ รักใครขอให้รักจริงและรักเดียวใจเดียวค่ะ เพราะโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงการตั้งครรภ์ในขณะที่ยังไม่พร้อมนั้น ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ เราคงต้องใส่ใจบุตรหลาน รวมถึงคนในครอบครัวให้มากขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เมื่อมีเพศสัมพันธ์ต้องมีการป้องกัน เราทุกคนต้องร่วมกันหยุดอัตราการเพิ่มของคุณแม่ในวัยใสที่อายุุน้อยกว่า 18 ปีให้ได้ค่ะ เพราะคุณภาพชีวิตของพวกเขาเองและประเทศไทยของเรา


วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การปฏิบัติธรรม

      7-9 ก.พ.57 โครงการอบรมปฏิบัติธรรม ของ คปสอ.ขุขันธ์  ดิฉัน ผอ.ลมเย็น ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และประธาน อสม. พวกเราไปปฏิบัติธรรมรุ่นที่ 1 คะ
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ค่ะ 

มาปฏิบัติธรรมด้วยกันนะคะ
         โครงการอบรมปฏิบัติธรรมรุนที่ 1 เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมค่ะ นั่นคือ ว่างๆ โล่งๆ พยายามไม่เอาอะไรไป โดยเฉพาะความรำคาญใจ เพราะจะทำให้เราเป็นทุกข์ ยึดติด ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนสักอย่าง ความไม่ต้องตั้งใจ ไม่ต้องพยายาม แต่ทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถ ไม่เร่ง ไม่ฝืน บางที ก็ดีนะคะ ทำให้เราได้หยุดพักกาย พักใจบ้างแม้เพียงไม่นาน
และ 8 กุมภาพันธ์ ก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดพอดี จึงเลือกที่จะไปปฏิบัติธรรมรุ่นนี้ สมัครใจเข้าร่วมโครงการและดีใจที่มีการจัดปฏิบัติธรรม แม้จะดูเหมือนกับการบังคับว่าต้องเข้าร่วม แต่ก็เป็นเจตนาดี ประสงค์ดี เป็นโอกาสที่ดีเสมอๆ เพราะข้าราชการจะรอโอกาสว่างคงยาก เพราะงานมีตลอดๆ
การที่จัดตารางไว้เป็นรุ่นๆ และเมื่อพร้อมเคลียร์งานเบาบางก็ให้รีีบไปปฏิบัติิ ต้องรีบวิ่งหาพระธรรม มันทำให้เราได้คิด ไม่หมุกมุ่น ปล่อยวาง แต่หนักแน่น เพราะทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้น
การไปวัดป่า รับศีล 8 กินอาหารวันละมื้อ ตอน 5 โมงเช้า เดินจงกรมเช้าเย็น ทำวัตรเช้าเย็น หลวงพ่อว่าเดินไปก็สังเกตไป อย่าก้มก้มตาเดินอย่างเดียว ก็มองดูนั่นดูนี่ไปตามท่านว่า เืพื่อนที่เดินข้างหน้าก็เร่งเดินไป ก็ให้เขาเดินไป ทางเดียวกัน จะเดินช้าเดินเร็วก็ถึงจุดหมายเหมือนกัน การเดินจงกรม หลวงพ่อไม่ได้ว่าให้เดินไวไว .....สำหรับเราแล้วคิดเีพียงแต่ ว่า ใส่ใจการเดิน เดินไปไหน เดินทำไม ไม่คิด เพียงแต่เดิน เดิน เดิน ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่สนใจ แม้กระทั่งว่า เดินเป็นคนสุดท้าย .........

         อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม 

ขอขอบพระคุณข้อมูลจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม