วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557

โคกเพชร โฮมสเตย์

   ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตำบลที่มีความเรียบง่าย มีอัตลักษณ์ คือ ความอบอุ่นเป็นกันเอง ชาวบ้านมีน้ำใจ อาหารอร่อย  อยู่กับธรรมชาติแบบง่ายที่สร้างมาได้ด้วยสองมือของตัวเอง

​​​​​​​​​​​ ​​  ​​​​​​​   

    ด้านสภาพแวดล้อม :  ตำบลโคกเพชร มีแหล่งน้ำล้อมรอบ ต้นไม้ธรรมชาติขึ้นรอบถนนเข้าหมู่บ้านทุกหมู่ ปลูกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาดของบริเวณบ้านทุกหลัง เป็นสำคัญ มีฝายทดน้ำ 2 แห่ง  1. ที่บ้านตาองค์ ม.10 ซึ่งแบ่งระหว่างหมู่บ้านตาองค์ออกเป็นสองฟากฝั่ง ในฤดูน้ำหลาก ชาวบ้านจะเดินบนสะพานเล็กๆที่สร้างไว้ แต่ในฤดูแล้งรถกระบะจะสามารถขับผ่านได้ มีนกเป็ดน้ำเป็นพันๆ หมื่นๆตัว มาให้ดูตลอดปี  วัวควายที่ผูกไว้ข้างฝายน้ำล้นมีความเป็นธรรมชาติและงดงามมากๆ  อากาศที่นี่บริสุทธิ์แบบพื้นแผ่นดินอิสาณ แห่งที่ 2 ฝายทดน้ำบ้านตาปาง ม.3 เก็บไว้ใช้ประโยชน์ภายในหมู่บ้านเพื่อกะเก็บน้ำไม่ให้ท่วมข้าวของชาวนาในฤดูน้ำหลาก ใช้หาปลาแบบปลอดสารเคมีกินได้
    ด้านสถานที่ท่องเที่ยว  :  ตำบลโคกเพชร มีฝายน้ำล้นบ้านตาองค์ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์   มีเกาะกฏี่ หรือวัดเกาะโบราณที่เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่า ใครที่ได้มีโอกาสมาไหว้พระพุทธรูปใหญ่ที่เกาะกฏี่นี้จะทำให้เจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่อไป
     ด้านกลุ่มต่างๆในตำบล :  ตำบลโคกเพชร มีกลุ่มต่างๆที่น่าสนใจหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอเสื่อ กลุ่มทำกระเป๋าจากเตย-ไหล  กลุ่มสานกระเป๋า  กลุ่มถักกระเป๋า กลุ่มทำชาชนิดต่างๆ

     สนใจติดต่อ  หมอปุ้ม : 087-9617951 ,086-4607631

วันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผลิตภัณฑ์ในตำบลโคกเพชร

          กิจกรรมวิสาหกิจชุมชนตำบลโคกเพชร : เป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนที่จัดตั้งขึ้น โดยความร่วมมือของประชาชนในตำบลและได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายที่เห็นความสำคัญ
   กิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่ ลูกประคบสมุนไพร ชุดอบสมุนไพร น้ำมันไพล ยาหม่องไพล การแปรรูปอาหารจากกรุงเขมา ชาชงรางจืด  ชาชางดาวเรือง และขมิ้นผงบริสุทฺธิ์
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากชุมชน ได้แก่ กระเป๋าทอมือจากต้นไหล เสื่อทอมือจากต้นเตยหนาม  เสื่อพับจากต้นไหล กระเป๋าถักมือจากไหมญี่ปุ่น  เสื้อแก๊บ (เสื้อพื้นเมืองของคนขุขันธ์)
3. กลุ่มกิจกรรมความร่วมมือในชุมชน ได้แก่ การทำโฮมสเตย์ การทำอาหารพื้นบ้าน การแสดงต้อนรับ

1.ชารางจืด - ชาดาวเรือง  ตำบลโคกเพชร

2.เสื่อพับได้ ตำบลโคกเพชร

3.กระเป๋าสานจากฝีมือคนในชุมชน ตำบลโคกเพชร

4.การทอเสื่อด้วยไหล ตำบลโคกเพชร
5.เสื่อทอไหลด้วยมือแบบพับได้ ตำบลโคกเพชร
6.ครัวเรือนโฮมสเตย์ ตำบลโคกเพชร
7.กระเป๋าถักฝีมือคนในชุมชน
8.ครัวเรือนโฮมสเตย์ ตำบลโคกเพชร
9.ต้นกรุงเขมา

10.ลูกประคบสมุนไพร สมุนไพรในพื้นที่และฝีมือคนในชุมชน
11. วิธีการทำลูกประคบสมุนไพร

     ยังเหลืือภาพของน้ำมันไพล  ยาหม่องไพล  ขมิ้นผงบริสุทธิ์  กรุงเขมาที่แปรรูป ภาพของเสื้อแก๊บ