วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ศึกษาดูงานและการพัฒนาองค์กร


  

    คปสอ.ขุขันธ์ นำคณะเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดไปศึกษาดูงานที่ภาคตะวันออกระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2557 มีกิจกรรมมากมายหลายอย่างที่น่าประทับใจ สำหรับพวกเราทุกคน ไปดูภาพกิจกรรมได้ตามลิงค์นี้นะคะ
 




ไปเกาะเสม็ดกันดีกว่า
คนกะทะเล
เรื่องราวบนเกาะเสม็ด
สำหรับคนพิเศษ:ภัชราวรรณ สีหาพล
ตำนานป่า
สำหรับคนพิเศษ ทีตำนานป่า
มิตรภาพสำคัญเสมอ






ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น