รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

บุคลากร

       ก่อนวันที่ 2 ก.ค.2553  พวกเรายังคงมีสถานะการเป็นบุคลากรของสถานีอนามัย ซึ่งเป็นชื่อที่มีความคุ้นปากของชาวบ้านและเรียกขานกันมาค่อนข้างยาวนาน  แต่หลังนั้นเป็นต้นมาจนถึง ณ  ปัจจุบัน  สถานะใหม่ที่พวกเราได้รับ คือ  การเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  มีผู้บริหารจากเดิม  ตำแหน่ง  หัวหน้าสถานีอนามัย  ก็ได้นามเรียกขานใหม่ ว่า  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งมีความทันสมัยและหรูหรากว่าเดิมมาก  เทียบเท่ากับผู้อำนวยการโรงเรียน   (ผู้อำนวยการเเหมือนกัน)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น