รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

งบประมาณกองทุนสุขภาพตำบล

        ปัญหาของการจัดแจงงบประมาณของกองทุนสุขภาพตำบล ทำให้หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่เกิดปัญหาในการทำงานมากพอสมควร  กับการจัดสรรงบประมาณที่มีการแย่งชิงกัน  เพราะท้องถิ่นก็ต้องการทำงานเพื่อสุขภาพประชาชนเช่นเดียวกัน  ส่วนหน่วยงานสาธารณสุข  ที่มีความต้องการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดูแล  ฟื้นฟู และปรับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ทีี่ไม่ยึดติดรูปแบบ  ทำงานนอกกรอบ  และต่อยอดการทำงานเดิมให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อพัฒนาสุขภาพของคน  ให้ใกล้ชิด  ใกล้บ้าน  ใกล้ใจ  ครัวเรือนเป็นเตียงคนไข้  ตามนโยบายของ รพ.สต.
        คงยากแล้ว  เพราะคนที่ทำงานในด้านนี้มายาวนานร่วม 16 ปี  พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง  และมาถึงวันนี้  เราพบว่า โรคเรื้อรังบางอย่างมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ  ผู้ป่วยและญาติขาดความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง  เจ้าหน้าที่ต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้น  พัฒนาทีมงานกำลังคนและสร้างเครือข่าย  ให้มีใจรักในการทำงานและเสียสละ  แต่เมื่อติดขัดด้วยงบประมาณในการทำงาน  หน่วยงานในพื้นที่  ที่ถืือว่าเป็นแหล่งสนับสนุน  อยากมาทำงานด้านนี้เสียเอง  และไม่เข้าใจบริบทของประชาชนในด้านสุขภาพและความรุนแรง-ของโรค 
         ยอมรับว่าเหนื่อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นมากพอสมควร  ทำงานอย่างทุ่มเท  มีเงินเดือนพอใช้ แต่ติดขัดเพราะเครือข่าย ไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของเรา  มีใครเป็นอย่างนี้บ้าง..........

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น