รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ฉันรู้สึก ..เธอรู้สึก

       ความรู้สึกต่างๆที่คนเรามีนั้น  มีทั้งความรู้สึกในเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตนเองและกับผู้อื่น
ระดับความรู้สึกที่มากเกินไป  หรือรุนแรงเกินไป ย่อมมีผลกระทบกับตัวเองและคนอื่นรอบข้าง เช่น
- ถ้าเราโกรธคนอื่นได้ง่ายและโกรธมากๆ ใครทำหรือใครพูดไม่ถุกใจอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธ ตัวเองก็จะเครียด หน้างอ  ตาขวาง  เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆก็จะไม่กล้ายุ่ง หรือคุยกับเราในตอนนั้น  บางคนหากคุมอารมรณ์ไม่ได้ก็อาจจจะทำร้ายคนอื่นได้ ถ้าเราน้อยใจง่าย เสียใจง่าย เราก็จะไม่มีความสุข  ไม่สนุกสนาน  คนรอบข้างก็จะต้องคอยระวังว่าเขาจะพูดอะไรให้เราคิดมากหรือเสียใจรึเปล่า  ดังนั้น คนอื่นก็จะไม่รู้สึกสบายใจที่จะพูดกับเราเท่าไหร่นัก
 - ถ้าเพื่อนเราถูกรังแก แล้วเรารู้สึกโกรธแทนเพื่อนอย่างรุนแรง  เราอาจจะไปทำร้ายคนอื่นแทนเพื่อน  และตัวเราเองนั่นแหละที่จะเดือดร้อน  หรือถ้าเรากังวลกับความทุกข์ของคนอื่นรุนแรง  โดยที่เราไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้  เราก็จะเป็นทุกข์แทนเขาจนเรากินไม่ได้นอนไม่หลับ  ไม่สดชื่นร่าเริง เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้สึกไวและรุนแรง  ก็ต้องเรียนรู้วิธีการควบคุมและจัดการอารมณ์นั้นๆลดลง ซ่ึงเป็นสิ่งที่ฝึกหัดกันได้
       ถ้างั้นเราลองมาฝึกเป็นคนที่สามารถควบคุมความรุนแรงของอารมณ์ให้ได้ดีไหมค่ะ  บนพื้นฐานของการมีสติและมีเหตุมีผล  น่าจะเกิดผลดีต่อสุขภาพของเราและเพื่อนร่วมงานดีทีเดียวค่ะ
       ระดับความรู้สึกที่น้อย  หรือไม่รับรู้ความรู้สึกเลย  ก็มีผลเสียเช่นกัน
       คนท่ีไม่ค่อยโกรธหรือเสียใจกับอะไรมากนัก  ก็นับว่าอยู่ในกลุ่มคนที่มีพื้นฐานยอารมณ์ที่ดี  แต่หากว่าทุกเหตุการณ์เราไม่รู้สึกใดๆเลย  ก็อาจจะเป็นคนเย็นชา ไม่รับรู้  ไม่มีส่วนร่วม ไม่สนใจ ขาดการเอาใจใส่ต่อตัวเองและคนอื่น อาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนได้  หรือมีผลต่อการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้  เช่น  ใครจะเดือดร้อนเราก็ไม่รับรู้ไม่สนใจ  ไม่ใส่ใจ ไม่ช่วยเหลือ  เราก็จะเป็นคนที่แล้งน้ำใจ หรือไม่คิดถึงจิตใจคนอื่น หรือหากเราไม่มีความรู้สึกใดๆ  เมื่อคนอื่นมีปฏิกริยาต่อเรา เช่น  ใครจะรังแกเราเอาเปรียบเรา  เราก็ไม่รู้สึกอะไร ปล่อยให้เขาเอาเปรียบเราหรือรังแกเราต่อไป  ถ้าเราเป็นคนแบบนี้เราก็ต้องใส่ใจรับรู้อารมณ์ตนเองมากขึ้น  คิดถึงใจเขาใจเรา
         การที่คนเรามีอารมณ์ต่างๆกันเป็นสิ่งที่ดี และมีประโยชน์  หากเราสามารถรับรู้อารมณ์ของเราและรักษาอารมณ์ให้อยู่ในระดับกลางๆที่เหมาะสม  และที่สำคัญ คือ  การรู้จักควบคุมหรือจัดการกับอารมณ์ ไม่ให้อารมณ์นั้นทำให้ตนเองหรือคนอื่นเดือดร้อน
         ถ้าการเรียนรู้อารมณ์ของตนเอง  ส่งผลถึงการทำงานของเราในแง่บวกขนาดนี้  ย่อมเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนที่พวกเราจะฝึกหัดการควบคุมอารมณ์ตนเองให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่เป็นประจำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น