รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ผลการจัดลำดับแร้งกิ้ง รอบที่ 2 ปี 2554

 
ผลการประเมินจัดลำดับ รพ.สต. ตามแบบ Ranking  รอบที่ 2/2554  
อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ รพ.สต. ร้อยละ
1 หัวเสือ 90.33
2 กฤษณา 90.24
3 โนน 89.01
4 จะกง 88.48
5 สมบูรณ์ 87.14
6 ใจดี 87.03
7 โคกโพน 86.66
8 หนองลุง 86.59
9 ตรอย 86.31
10 ปรือใหญ่ 85.98
11 ปรือคัน 85.87
12 หนองคล้า 85.34
13 คลองกลาง 84.76
14 ปราสาท 84.48
15 โคกเพชร 84.00
16 สำโรงตาเจ็น 83.82
17 ตะเคียน 83.78
18 ขนุน 83.68
19 วิทย์ 83.66
20 อาวอย 82.71
21 นาก๊อก 82.66
22 ตะเคียนบังอีง 81.84
23 บ่อทอง 81.51
24 นิคมซอยกลาง 80.85
25 กันจาน 80.81
26 ทับทิมสยาม 06 79.73
27 กวางขาว 79.15        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น