รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร


ผลการประเมินจัดลำดับ รพ.สต. ตามแบบ Ranking  รอบที่ 2/2554 
อำเภอขุขันธ์  จังหวัดศรีสะเกษ
ที่
รพ.สต.
ร้อยละ
1
หัวเสือ
90.33
2
กฤษณา
90.24
3
โนน
89.01
4
จะกง
88.48
5
สมบูรณ์
87.14
6
ใจดี
87.03
7
โคกโพน
86.66
8
หนองลุง
86.59
9
ตรอย
86.31
10
ปรือใหญ่
85.98
11
ปรือคัน
85.87
12
หนองคล้า
85.34
13
คลองกลาง
84.76
14
ปราสาท
84.48
15
โคกเพชร
84.00
16
สำโรงตาเจ็น
83.82
17
ตะเคียน
83.78
18
ขนุน
83.68
19
วิทย์
83.66
20
อาวอย
82.71
21
นาก๊อก
82.66
22
ตะเคียนบังอีง
81.84
23
บ่อทอง
81.51
24
นิคมซอยกลาง
80.85
25
กันจาน
80.81
26
ทับทิมสยาม 06
79.73
27
กวางขาว
79.15ผลการจัดลำดับ Ranking รอบที่ 2 ปี 2554
รพ.สต.โคกเพชร
เพ็ญทิวา สารบุตร  นวก.สาธารณสุขชำนาญการ
        กับผลการจัดลำดับ Ranking รอบที่ 2 ปี 2554 ของ รพ.สต.โคกเพชร ลำดับที่ 15 คิดเป็นร้อยละ 84.00 จาก 27 แห่ง สูงที่สุดเป็น รพ.สต.หัวเสือ คิดเป็นร้อยละ 90.33 ส่วนร้อยละของคะแนนต่ำสุด ได้แก่ รพ.สต.กวางขาว  คิดเป็นร้อยละ 79.15  สำหรับทีมงาน รพ.สต.โคกเพชร บอกได้เลยว่า เป็นอีกหนึ่งความพยายามของการทำงานของทีมงาน รพ.สต.โคกเพชร  ที่ร่วมมือร่วมใจกันอย่างสุดความสามารถ  แต่ อาจจะมีข้อจำกัดหลายๆอย่างที่พวกเราไม่สามารถรักษาตำแหน่งเดิมไว้ได้ เพราะผล Ranking รอบที่ 1 ปี 2554 ทีมของเราได้ที่ 11 คิดเป็นร้อยละ 86.00
          จากการวิเคราะห์และทบทวน กระบวนการทำงานในรอบนี้  เราพบ จุดอ่อนในการทำงานครั้งนี้ หลายๆประเด็น ขอนำมาเล่าบอกดังนี้ ประเด็นที่ 1 มองว่าเป็นเรื่องของความไม่ชัดเจนในการทำงานของตนเองมากกว่า เพราะมันมีบางงานที่เราไม่ได้ทำเลยในรอบนี้ เพราะมองว่าไม่ใช่งานรับผิดชอบของตนเอง (ซึ่งความจริงยังไม่รู้ว่าเป็นงานของใคร) ได้แก่ งานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ  ประเด็น ที่ 2 ด้วยระยะเวลาและภาระงานที่มากขึ้นเรื่อยๆ บุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่จริงๆมี 3 คน ซึ่งไม่มีวันไหนที่อยู่พร้อมหน้า 3 ครบเต็มวัน (ด้วยภาระงานต่างๆ เช่นเดียวกัน) ประเด็นที่ 3  ความใส่ใจในการทำงานของตนเอง  ความละเอียด การเข้าใจลงพื้นที่มีมากขึ้น อาจจะทำให้การทำงาน+ผลงานแต่ละชิ้นออกมาช้า ส่งผลให้เลยระยะในการให้คะแนนก็เป็นไปได้  ประเด็นที่ 4 การให้ความสำคัญในการสรุปงานเป็นรูปเล่มเอกสารน้อยเกินไป ไม่ได้จัดทำรูปเล่มทุกโครงการ จึงทำให้ผลการ Ranking รอบที่ 2 ปี 2554 ของ รพ.สต.โคกเพชร อยู่ในลำดับนี้
          อย่างไรก็ตาม ในระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 54 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่มีการติดตามแก้ไขงานบางอย่าง ของการจัดลำดับ Ranking รอบที่ 2 ปี 2554  ผู้รับผิดชอบงานเองต้องเข้าร่วมอบรมที่ กทม.ด้วย (เป็นงานที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้) จึงอาจจะไม่เต็มที่นักกับการส่งงานรอบนี้  สิ่งที่อยากบอก คือ  คงไม่มีใครทำงานอะไรๆได้ดีทุกๆอย่าง หรือทุกๆเรื่อง ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ความพยายาม ความตั้งใจจริงในการทำงาน ก็ไม่ควรมองข้ามเช่นเดียวกัน เพราะคนทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์มากเกินไป จนลืมมองความสุขของตนเองในการทำงาน ก็ต้องมองว่าเป็นความสุขที่แท้จริงของนักสาธารณสุขอย่างเราหรือเปล่า  (กลับมาถึง ทั้ง ผอ.และทีมงานยิ้มไม่ออกไปตามๆกัน)
          คนทำงานสาธารณสุขที่เป็นผู้นำด้านการสร้างสุขภาพ ต้องดูแลสุขภาพของตนเอง  ครอบครัวและชุมชน ไปพร้อมๆกัน โดยการทำตนเองให้เป็นต้นแบบสุขภาพดี สุขภาพดีทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมแวดล้อมด้วย  หากพวกเราในทีมทำได้ตามที่ว่ามานี้ และผลการประเมินออกมาดังนี้  ก็ต้องยอมรับความเป็นจริง และคงต้องพยายามกันต่อไปในครั้งหน้า และที่สำคัญคงต้องมีการวางแผนการทำงานที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นอย่างสุดความสามารถ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น