หนังสือที่เกี่ยวข้อง


ที่ ศก ๐๓๒๗.๑/๐๗/๒๔๘   ถึง อบต.โคกเพชร  เรื่องขอความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมอบรม
ที่ ศก ๐๓๒๗.๑/๐๗/ว.๒๕๐ ถึง กลุ่มเป้าหมาย (ตามรายชื่อ จำนวน 163คน) เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรม
ที่ ศก ๐๓๒๗.๑/๐๗/๒๔๙   ถึง ผอ.รพ.ที่เกี่ยวข้อง (ใจดี สำโรงตาเจ็น ตะเคียนช่างเหล็ก กันจาน)  เรื่องขอสนับสนุนวิทยากร
ที่ ศก ๐๓๒๗.๑/๐๗/๒๕๑   ถึง อบต.โคกเพชร  เรื่องขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม
(ตรวจสอบได้จากสำเนาหนังสือราชการค่ะ)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น