รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

เพลงมาร์ช อสม.และคำปฏิญาณตน

เนื้อเพลง มาร์ชอสม.
พวกเรา อสม.
ไม่เคยย่นย่อ งานต่อต้านโรคภัย
อสม. ขอทุ่มจิตเทใจ
ช่วยเหลือคนไทย ทั่วเมืองไทยให้รุ่งเรือง
โรคร้าย กล้ำกรายเมื่อไรก็ช่าง
พวกเราตั้ง ใจปัดภัย หนุนเนื่อง
อสม. ขอชนทั่วมุมเมือง
เข้าใจเรื่อง เบื้องต้นการ ปฐมพยาบาล
เทิดทูน องค์พระภูมิพล
และล้นเกล้า จักรีวงศ์ เหนือดวงมาลย์
ทำด้วยจิตกุศล ช่วยปวงชน เพื่อเป็นทาน
อสม. หมายมั่น สรรค์สร้างสังคมไทย
พวกเรา อสม. มุ่งผดุงต่อ งานช่วยอันยิ่งใหญ่
ดำเนินงาน น้อมนำ ให้คนไทย
ทุกคนสิ้นภัย สุขภาพดี ทั่วกัน เอย
(ซ้ำทั้งหมด)
คำปฏิญาณตนของเหล่า อสม.
ข้าพเจ้า....................................................ขอปฏิญาณว่า
ข้อ 1 ข้าพเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ข้อ 2 ข้าพเจ้าจะมุ่งมั่นพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ข้อ 3 ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี และเป็นผู้นำในการพัฒนาสุขภาพให้สมกับความรู้
          และเกียรติภูมิของการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น