รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

พอ.สว. บ้านสมใจ

                   6 ธ.ค.54 วันนี้คณะเจ้าหน้าที่ สังกัด สสอ.ขุขันธ์ นำคณะโดยนายปิ่น นันทะเสน สสอ.ขุขันธ์ นำคณะเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ที่ บ้านสมใจ  หมู่ที่ 9 ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก สสจ.ศรีสะเกษ, รพ.ศรีสะเกษ,  สสอ.ขุขันธ์ และ รพ.ขุขันธ์  รวม 60  กว่าท่าน บ้านสมใจ หมู่ที่ 9 อยู่ในเขตบริการปฐมภูมิของ รพ.สต.ใจดี มี นางนิธินาถ ทุนนาน ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. บ้านสมใจ จัดได้ว่าเป็นพื้นที่ทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวกอันดับต้นๆของอำเภอขุขันธ์เลยทีเดียว  และเป็นถนนสายมหัศจรรย์  ที่มีหลุมเป็นจำนวนมากถึงมากที่สุด ระยะทางเพียง 9 กิโลเมตรจากอำเภอขุขันธ์ถึงตำบลใจดี แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 20-30 นาที  เป็นอย่างน้อย (แล้วแต่ความสามารถในหลบหลีก) เสมือนหนึ่งย้อนไปในอดีตร่วม 20-30 ปี  ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา
                  ความจริงแล้วปัญหาการคมนาคม น่าจะเป็นปัญหาโครงสร้างอันดับต้นๆที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหา  โดยเฉพาะเรื่องถนนหนทาง  เด็กๆไปโรงเรียนก็ต้องใช้ถนน  ครูไปสอนหนังสือก็ต้องใช้ถนน  ประชาชนไปทำงานจับจ่ายใช้สอยหรือทำกิจกรรมอื่นใดก็ต้องใช้ถนน  เพราะจะสามารถนำการพัฒนาในทุกๆด้านตามมาได้อีกมากมาย  แต่ถนนสายนี้คร่าชีวิตผู้คนไม่ต่ำกว่า 5 ศพแล้วภายใน 2 ปีที่ผ่านมา แต่ยังไม่มีการแก้ไข แล้วใครหนอจะรับผิดชอบ..............
                    นั่นคือความลำบากของประชาชนที่บ้านสมใจ รวมถึงชาวตำบลใจดีทุกคน  ที่จะเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ  ดังนั้น จึงได้คัดเลือกการออกปฏิบัติงานที่บ้านสมใจ หมู่ที่ 9 แม้จะมีหลังคาเรือนเพียง 61 หลังคา ประชากร  367 คน  เป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่ แต่ความลำบากด้านการคมนาคมทำให้ประชาชนขาดโอกาสในการดูแลสุขภาพไปด้วย ภายในบริเวณหมู่บ้านสมใจมีความอุดมสมบูรณ์ดี ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเกษตรพอเพียงกันทุกครอบครัว
                    ความร่วมมือร่วมใจ เพื่อดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในครั้งนี้  จะนำความสุขความเจริญสู่เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่ออกปฏิบัติในครั้งนี้ทุกคนนะคะ
1 ความคิดเห็น: