รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

คืนคนดีสู่สังคม

         14-22 ม.ค.55 หลักสูตร 9 วัน ของการจัดทำค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามโครงการ "ขุขันธ์คืนคนดีสู่สังคม ปี 2555" ทีมวิทยากรหลักได้แก่หน่วยงาน สสอ.ขุขันธ์และจาก รพ.ขุขันธ์ รวมทั้งสิ้น 12 ชีวิต สถานที่จัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้แก่ สถานีเพาะพันธ์สัตว์ป่าจุฬาภรณ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มีกลุ่มเป้าหมายสมัครเข้าค่ายจำนวน 27 คน
         ความสำเร็จของโครงการในรุ่นที่ 1 วิทยากรในทีมบางท่านประเมินว่า  เพียงผู้เข้ารับการเข้าค่ายมีแรงจูงใจในการที่จะกลับตัวกลับใจไม่หันไปพึ่งพายาเสพติดอีกก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จแล้ว บางท่านต้องการให้ผู้เข้าค่ายมีโอกาสได้ฝึกการใช้สมองในการคิด วิเคราะห์ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตในวันข้างหน้า  หรือแม้กระทั่งบางคนต้องการให้ผู้เข้าค่ายเลิกยาเสพติดให้ได้  นั่นคือความคาดหวังของทีมวิทยากรค่ะ
           คุณยังเป็นคนอยู่หรือเปล่า? ความเป็นจริง สังคม  คนรอบข้าง คนในครอบครัว ต้องให้โอกาสคนทุกคนได้กระทำสิ่งที่ดีดีในชีวิต  ไม่ควรตีตราว่าร้าย เพราะทุกคน คือ คน  เป็นคนอย่างเท่าเทียมกัน ถึงแม้ว่าคนผู้นั้นจะเป็นคนที่พบเจอสัมผัสกับสิ่งเลวร้ายมาตลอดชีวิตของเขาก็ตาม เขาก็ยังคงความเป็นคนอยู่
ทีมวิทยกรประจำค่ายต้อนรับ ท่านปิ่น  นันทะเสน สสอ.ขุขันธ์
         เช่นเดียวกัน ความดี  ความไม่ดี ไม่สามารถตัดสินความเป็นคนได้ ไม่ได้บอกว่า หมดสิ้นซึ่งความเป็นคน หรือ มีความเป็นคนลดน้อยลงไป  ดังนั้น คนทุกคนต้องมองให้ออกว่า ไม่ว่าจะอย่างไร ความเป็นคนจะยังคงอยู่ ตราบเท่าที่คุณยังมีลมหายใจ จงอย่าตัดสินใจใครด้วยสายตา อารมณ์ และความรู้สึก นะคะ
วิทยากรวันปิดค่าย
ให้ความรู้ ปรับเปลี่ยนความคิด
จุดเทียนอุดมการณ์ สานฝันคนดีคืนสู่สังคม
ขุขันธ์คืนคนดีสู่สังคม รุ่น 1
                         ท่านผู้อำนวยการศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด นายอนุรัตน์ ลีธีระประเสริฐ นายอำเภอขุขันธ์  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพีธีเปิดค่ายและปิดค่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น