รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ตรวจมะเร็งปากมดลูก

              27 มกราคม 55 รพ.สต.โคกเพชร รณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกและตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เช้า 08.00 น. มีการรับลงทะเบียนตรวจมะเร็งปากมดลูก ตรวจมะเร็งปากมดลูกโดยทีมพยาบาลวิชาชีพ ในโซนที่ 2  คุณช้อย-สุชาดา รัศมี น้องปาม-อำนวยพร แปงแสง น้องยนต์ -สายยนต์ แหวนเพ็ชร น้องแจม-อำไพ เกิดกุล หลังจากตรวจมะเร็งปากมดลูกแล้ว ผู้เข้าร่วมตรวจมะเร็งปากมดลูกจะต้องรับชมวิดีทัศน์การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองทุกคน  หากมีข้อสงสัยสามารถซักถามเจ้าหน้าที่ได้
              สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-60 ปี ที่ยังคงเหลืออยู่ในปีงบประมาณ 2555 จำนวน 642 คน ส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่ไม่อยู่ในพื้นที่ เป้าหมายที่จะต้องดำเนินการตั้งไว้ที่ จำนวน 300 คน   จะต้องพยายามค้นหาและติดตามมาตรวจให้ได้
              การทำงานเฝ้าระวังโรคในปีที่ 5 นี้ ค่อนข้างลำบาก เพราะเป้าหมายส่วนใหญ่ไม่อยู่ในพื้นที่  ต้องมีการติดตามประสานงานให้ไปรับการตรวจและส่งข้อมูลให้แก่ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.โคกเพชร ต่อไปเพื่อให้ได้เป้าหมายตามที่ตั้้งไว้
              อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของงานมาจากความร่วมมือ ร่วมใจของเจ้าหน้าที่ในโซนที่ 2 ทุกคนที่เสียสละเวลามาร่วมมือกัน ในการรณรงค์ตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม เพื่อสุขภาพที่ดีของกลุ่มสตรีทุกคน ขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี และที่สำคัญ อสม.ทุกคนที่แจ้งและประสานกลุ่มเป้าหมายมาทำการตรวจด้วยคะ ขอบคุณจากใจจริงๆ
             สำหรับท่านที่สนใจ วิดีทัศน์การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ไปชมได้ที่นะคะ  http://www.youtube.com/watch?v=5EeVhq3B-qw

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ29 มกราคม 2555 09:23

    ถ้าต้องการชมวิดีทัศน์การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเองผ่านทางเนตได้ไหมคะ

    ตอบลบ