รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

After Action Review: AARร้านอาหารดาวรุ่ง
            ในระหว่างการศึกษาดูงานของทีมงาน NCD ของ คปสอ.ขุขันธ์  2-4 ..55 คณะประกอบไปด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข  และลูกจ้างใน สังกัด คปสอ.ขุขันธ์ จำนวน 46 คน ออกเดินทาง วันที่  2 ..55 เวลา 20.30 . ถึง อำเภอหล่มสัก ในวันที่ 3 ..55 เวลา 07.30 . เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ปั๊มน้ำมัน และไปทานข้าวที่ร้านอาหารดาวรุ่ง  

เดินข้ามไป สสอ.หล่มสัก
พอทานข้าวเสร็จ ก็เดินข้ามถนนมาที่ รพ.หล่มสัก และไปที่ สสอ.หล่มสัก ที่ ห้องประชุมเมตตาธรรม 

ห้องประชุมเมตตาธรรม สสอ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ท่านเกษร วงค์มณี สสอ.หล่มสัก ให้เกียรติถ่ายทอดองค์ความรู้
                    ทางคณะของเราได้พบกับ ท่านเกษร วงค์มณี  สสอ.หล่มสัก ผู้หญิงเก่งที่สุด ที่เก่งได้อย่างมหัศจรรย์ทั้งในด้านวิธีคิดและการระบบการทำงาน  รวมถึงด้านการจัดการชีวิต  ด้วยความเสียสละ  การทำงานอย่างจริงจัง และจริงใจ ใส่ใจในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเต็มที่  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรอย่างเต็มศักยภาพ เป็นคุณสมบัติพิเศษที่หาได้ยากในผู้บริหารในยุคปัจจุบัน  สมแล้วกับรางวัลที่ท่านได้รับการการันตีคุณภาพอย่างมากมาย
กลยุทธ์ของนักบริหารมืออาชีพ
          การชื่นชมคนดีและให้เกียรติ ยกย่องสรรเสริญคนดี  เป็นสิ่งที่พวกเราควรทำค่ะ  และการได้ไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ความประทับใจและภูมิใจที่สุดของชีวิตของดิฉัน คือ การได้พบคนดี  ที่คิดดี  พูดดี และทำดี  เมื่อมีคนอื่นและสังคมรอบข้างได้การันตีคุณค่าของความดีงามในการทำงานของท่านไว้แล้ว  เราจึงพร้อมที่จะรับฟัง เรียนรู้ และนำสิ่งดีดีมาปรับใช้ในชีวิตและการทำงานของเรา  ตลอดอายุราชการ 31 ปีของท่าน สุดยอดทุกช่วงเวลา  ประโยคทองที่ท่านบอกว่า “อยากเป็น สสอ. เพราะอยากจัดการระบบให้ดี” ถือได้ว่าเป็นโอกาสทองของบุคลากรสาธารณสุข  ในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ
กับสุดยอดของแนวคิด "ที่นี่ทุกคนเป็นเจ้าของ"
          เมื่อได้เห็นภาพในห้องประชุมที่ท่านได้ถ่ายร่วมกันกับทีมงาน และมีข้อความว่า “ที่นี่ทุกคนเป็นเจ้าของ” การสร้างความรู้สึกร่วมของการเป็นเจ้าของ  ทำให้ทุกคนรักในสถานที่ทำงานของตนเอง  เป็นแนวคิดที่สุดยอดมากอีกหนึ่งประการค่ะ
          การทำงาน ด้านสาธารณสุข 4 มิติ ในสถานบริการเป็นการตั้งรับ  เพื่อรักษาและฟื้นฟู  ส่วนนอกสถานบริการเป็นการให้บริการเชิงรุก  เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ซึ่งออกแบบวิธีคิดได้ดังนี้

แนวคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

          ณ ปัจจุบัน  ทาง รพ.สต.โคกเพชร  ได้ใช้วิธีคิดของการทำงานใน 4 มิติ นี้อยู่เหมือนกัน พยายามทำอย่างต่อเนื่อง และใช้กิจกรรมเหล่านี้  เพื่อดูแลสุขภ่าพของประชาชนในพื้นที่ของตำบลโคกเพชร สม่ำเสมอค่ะ
          ก่อนออกจาก สสอ.หล่มสัก ท่านเกษร หรือ พี่น้อย  ได้ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับคณะที่ไปศึกษาดูงานด้วยค่ะ  ความเป็นกันเอง และบุคลิกที่ใจดี  ทำให้ฉันยิ้มปลื้ม  ฉันชื่นชอบท่านและยกย่องให้เป็น IDOL เลยทีเดียว  แม้จะไม่เคยพบกันมาก่อนแต่รู้สึกดีมากๆคะ  ที่ได้ฟังเรื่องราวการทำงานของท่าน ถือว่าเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาภาวะผู้นำได้ดีทีเดียว  ท่านเป็นวิทยากรที่สร้างภาวะผู้นำได้ดีมากๆเลยทีเดียว  องค์ความรู้แน่นมาก  เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคลค่ะ ซึ่งหาได้ยากมากในยุคปัจจุบัน  11.30 . คณะของเราออกจาก สสอ.หล่มสัก  เพื่อไปดูงานต่อที่ รพ.สต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์  งานที่นี่ แน่นทุกเนื้องานอีกเหมือนกัน  ในด้านวิธีคิดและการจัดการสุขภาพชุมชน การจัดการระบบดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน  ความร่วมมือในชุมชนได้รับความร่วมมืออย่างสูง  สถานที่และการจัดการระบบการให้บริการผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อในชุมชนที่มีการให้บริการอย่างครบวงจร  ใกล้บ้านใกล้ใจ แบ่งความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในหน่วยงานทุกตามหมู่บ้านที่รับผิดชอบ  และมีการติดตามเยี่ยมบ้าน ตามรายงานของโรงพยาบาลชุมชน  คล้ายๆกับการทำงานการควบคุมวัณโรคของ รพ.สต.โคกเพชร ค่ะ  ที่พอได้รับข้อมูลผู้ป่วยเราก็จะออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยทันที  เมื่อได้เวลาเหมาะสมประมาณ 12.30 . พวกเราก็ออกจาก รพ.สต.หนองไขว่  เพื่อเดินทางต่อไปทำกิจกรรมพัฒนาองค์กรที่เขาค้อค่ะ
ดูงาน ที่ รพ.สต.หนองไขว่
ขอบพระคุณ ท่าน ผอ.รพ.สต.หนองไขว่ที่ให้เกียรติพวกเราค่ะ
                 AAR หรือ After Action Review: หรือชื่อภาษาไทยว่าเรียนรู้ระหว่างทํางานขั้นตอนหนึ่งใน วงจรการทํางาน เป็นการทบทวนวิธีการทํางานทั้งด้านความสําเร็จ ปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อค้นหาคนที่ทําผิดพลาด ไม่ใช่การกล่าวโทษใครทั้งสิ้นแต่เป็นการ ทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางาน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีก ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้ว
ตลอดการศึกษาดูงานครั้งนี้  ดิฉันได้เก็บภาพของกิจกรรมที่แต่ละจุดของการทำงานที่ประสบความสำเร็จของพื้นที่ที่เราไปศึกษาดูงาน  การเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์  การสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ที่ดำเนินการโดยตรง  ภาพกิจกรรมของคณะศึกษาดูงานที่มีกระบวนการสื่อสารพูดคุย  การแสดงออก  รวมถึงการสังเกต พฤติกรรมการแสดงออกระหว่างทีมงานทุกคนด้วย  ดิฉันเข้าใจว่า  การเรียนรู้  การสื่อสารอย่างเข้าใจและใส่ใจความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานเป็นสิ่งพวกเราควรคำนึงถึง  และที่สำคัญความเกรงใจกัน  ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่คณะของเราไม่ได้ใส่ใจที่จะเรียนรู้  และเกรงใจกันและกัน  ความสบายๆ ความกันเอง  ที่มากเกินความพอดี  ทำให้ขาดความเกรงใจ  กลายเป็นการขาดมารยาททางสังคมไป  ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความไม่ราบรื่นในการทำงานได้
ในทุกๆครั้ง  เราจะต้องตั้งสติก่อนทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอๆ  หลายๆทีที่เราทำเพราะความเคยชิน  ทำไปงั้นๆ ทำเหมือนที่เคยทำ  ทำแบบเดิมๆ มันจะไม่เกิดการปรับเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาอย่างเป็นระบบได้เลย  เมื่อเราต้องการให้คนคิดเป็น  เราจะต้องการให้เกิดกระบวนเรียนรู้แลกเปลี่ยน  ประสบการณ์ อย่างหลากหลาย เราจะต้องมีกระบวนการที่ดี และแม้ว่ากระบวนการของเราจะดีเยี่ยมมากเพียงใจก็ตาม  อุปสรรคของการพัฒนาก็  คือ  การสร้างกำแพง  ของตัวตนของผู้ศึกษาดูงานเอง  ที่ไม่เปิดใจ  ไม่ยอมรับฟัง ยึดติดกับประสบการณ์เดิม ความคิดเดิม ความเชื่อมั่นในตนเอง และคิดว่า รู้แล้ว  รู้จริง  คิดไปก่อนว่าจะจบแบบนั้น  จะต้องเป็นแบบนั้น  อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ ซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะไปใช่แบบนั้นก็ได้  เพราะงานดูแลสุขภาพและชีวิตไม่มีทฤษฎีแน่นอน  จึงไม่มีคำตอบตายตัว หรือแม้บางทฤษฎีที่มีการเชื่อถือเป็นเวลานาน  เมื่อได้รับการพิสูจน์จนเกิดการยอมรับยังมีการเปลี่ยนแปลงได้


เช่นเดียวกัน  งบประมาณจะไม่สูญเปล่า  หากเราได้ทบทวนตนเอง  ทบทวนเนื้องาน และมีการทดลองนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ มาปรับใช้ในการทำงานของพวกเรา และหากทำแล้วไม่ว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จ  ตลอดเส้นทางของการทำงาน  ควรมีการทำ AAR อยู่เสมอ  เพื่อจะได้นำสิ่งที่ทำไปแล้วมาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น ต่อไป  และควรจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนวิธีการที่แต่ละพื้นที่ได้ลงมือทดลองทำไปแล้ว  หากมีอุปสรรค  ก็จะได้เรียนรู้ร่วมกัน  เป็นการนำสิ่งที่ดีมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน  นั่นต่างหากที่จะทำให้การศึกษาดูงานเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง  ไม่ใช่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ หรือขี่ช้างจับตั๊กแตน  ตามสุภาษิตไทยโบราณท่านว่ามาค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น