รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ขวดคลายเครียด

ขวดคลายเครียด

                                  เพ็ญทิวา  สารบุตร

          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

          การนำกิจกรรมต่างๆมาประยุกต์ใช้ในประชากรกลุ่มเสี่ยง เพื่อส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เป็นสิ่งที่ทีมงาน รพ.สต.โคกเพชร ต้องทบทวนและสรรหากระบวนการอย่างมากมาย เพื่อให้ได้กิจกรรมที่ลงตัวและเหมาะสม  มาใช้ในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น

การคิดค้นนวัตกรรม  ขวดคลายเครียด เป็นกิจกรรมที่นำมาดำเนินการในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน  ในตำบลโคกเพชร จำนวน 75 คน และผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 ที่มีสุขภาพดีและมีความแข็งแรง ที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 1 และ บ้านตาองค์ หมู่ที่ 10 จำนวน 40 คน

การนวดเพื่อสุขภาพ  ด้วยวิธีการขวดคลายเครียด

1.                           เริ่มต้นด้วยให้ผู้ที่ต้องการนวดนั่งในท่าที่สบาย  เหยียดขาไปข้างหน้าทั้งสองข้างแยกขาออกห่างกันประมาณ 45 องศา

2.                           ท่าที่ 1 นวดที่ต้นขาด้านนอกข้างซ้าย โดยใช้มือขวาจับที่คอขวดคลายเครียด ฝ่ามือซ้ายกดลงบนตัวขวดด้วยน้ำหนักพอประมาณ นวด ไป-กลับ 10 รอบ

3.                           ท่าที่ 2 นวดที่น่องด้านนอกข้างซ้าย โดยใช้มือขวาจับที่คอขวดคลายเครียด ฝ่ามือซ้ายกดลงบนตัวขวดด้วยน้ำหนักพอประมาณ นวด ไป-กลับ 10 รอบ

4.                           ท่าที่ 3 นวดที่ต้นขาด้านนอกข้างขวา โดยใช้มือซ้ายจับที่คอขวดคลายเครียด ฝ่ามือขวากดลงบนตัวขวดด้วยน้ำหนักพอประมาณ นวด ไป-กลับ 10 รอบ

5.                           ท่าที่ 4 นวดที่น่องด้านนอกข้างขวา โดยใช้มือซ้ายจับที่คอขวดคลายเครียด ฝ่ามือขวากดลงบนตัวขวดด้วยน้ำหนักพอประมาณ นวด ไป-กลับ 10 รอบ

6.                           ท่าที่ 5 นั่งชันเข่าข้างซ้าย โดยนวดที่เท้าซ้ายด้านนอกก่อน โดยใช้มือขวาจับที่คอขวดคลายเครียด ฝ่ามือซ้ายกดลงบนตัวขวดด้วยน้ำหนักพอประมาณ นวด ขึ้น-ลง 10 รอบ นวดที่หลังเท้า ขึ้น-ลง 10 รอบ นวดที่เท้าด้านใน ขึ้น-ลง 10 รอบ

7.                           ท่าที่ 6 นั่งชันเข่าข้างขวา โดยนวดที่เท้าขวาด้านนอกก่อน โดยใช้มือซ้ายจับที่คอขวดคลายเครียด ฝ่ามือขวากดลงบนตัวขวดด้วยน้ำหนักพอประมาณ นวด ขึ้น-ลง 10 รอบ นวดที่หลังเท้า ขึ้น-ลง 10 รอบ นวดที่เท้าด้านใน ขึ้น-ลง 10 รอบ

การนวดเป็นประโยชน์มากต่อสุขภาพ เพราะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดในร่างกาย ทำให้กล้ามเนื้อมีการยืดหยุ่น  ทำให้ได้ใช้สมาธิในการดูแลสุขภาพของตนเองมีความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจ  โดยเฉพาะหากเป็นกลุ่มของผู้ป่วยเบาหวาน  เราจะพบว่า  ผู้ป่วยสามารถใช้ขวดคลายเครียดในการลดความรุนแรงของโรคได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น