รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

คบส.55

            24 ก.พ. 55 รพ.สต.โคกเพชร  ได้จัดการอบรมผู้ประกอบการร้านค้า คณะครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน และ อสม. รวมกลุ่มเป้าหมาย 90 คน  วิทยากรได้รับการสนับสนุนจาก รพ.ขุขันธ์ คุณเด่นชัย  ดอกพอง เภสัชการชำนาญการ ได้ให้เกียรติมาบรรยายเรื่องของการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนและสถานศึกษา  ครู ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และแสดงบทบาทอย่างไรในการคุ้มครองผู้บริโภคและ อย.น้อย
            ตำบลโคกเพชร มี 6 โรงเรียน  คณะครูเข้าร่วมอบรม 100%  และได้มีการประเมินการรักษาศีลในกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ด้วย  กลางวันรับประทานอาหารกล่อง  จากร้านอาหารในตำบล
วิทยากร คณเด่นชัย  ดอกพอง เภสัชกรชำนาญการ
            ส่วนภาคบ่ายก็ออกตรวจร้านค้าในตำบลร่วมกับวิทยากร  เขต บ้านสุขเกษม  บ้านเสลา  และบ้านระกา  ปีงบ 55 ออกครั้งที่ 2 แล้ว พวกเราให้ความสำคัญมาก  เพราะคิดว่าถ้าผู้บริโภคปลอดภัย สุขภาพร่างกายของทุกท่านก็จะแข็งแรงตามไปด้วย
ผู้เข้าร่วมอบรม ยังมาไม่ครบค่ะ
คณะครูผู้เข้าอบรม คบส. อย.น้อยในสถานศึกษา
ออกตรวจร้านค้า
มีทุกแบบทุกสไตล์การจัดร้าน  แบบนี้แบบไม่ต้องจัด สบายๆ
มอบของที่ระลึกแก๋ผู้เข้าร่วมอบรม ร้านก๋วยเตี๋ยวและของชำ บ้านโคกเพชร
                    ขอขอบคุณท่านวิทยากร และผู้ประกอบการร้านค้า คณะครูทุกท่าน อสม.ทุกคน ที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมรับฟังการอบรม แลกเปลี่ยนพูดคุยในเนื้อหาสาระของการคุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อ
ส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของคนโคกเพชร  ทุกกลุ่มเป้าหมายดีขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น