รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

งานคุ้มครองผู้บริโภค

       21-22 กพ. 55 พบส.โซน 3  ประกอบด้วย เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค 4 อำเภอ ขุขันธ์ ปรางค์กู่  ไพรบึง และ ภูสิงห์  ได้จัดการเข้าค่ายผู้นำการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อประชาชน ณ โรงแรมสวัสดีรีสอร์ท อำเภอขุขันธ์  งานนี้ได้รับสนับสนุนงบประมาณ จาก สสส สนับสนุนโดย โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายทันตะ-เภสัชบุคลากร เพื่อการทำงานระบบสุขภาพชุมชน สาระน่ารู้ในการเข้าค่ายครั้งนี้  ค่อนข้างมากและมีความสมบูรณ์ในเนื้อหาทางวิชาการและการนำไปปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภค และของ อสม.ที่ได้เข้ามาร่วมอบรมครั้งนี้  ไม่ว่า จะเป็นเรื่องของ ซองยาต้องมีชื่อยา ลูกประคบสมุนไพร ฉลากอาหาร เครื่องสำอาง  การโฆษณา  กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อันตรายจากรถเร่ขายยา  และแนวคิดใหม่เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า แบบพอเพียงกับทีมงานสถาบันวิจัยชาวนา 
        ที่สำคัญคือสนุกสนานกับ  เด่นชัยทอคล์โชว์  โดย เภสัชกรเด่นชัย  ดอกพอง  ถ้าฟังให้ได้สาระ  ก็ต้องฟังด้วยคิดตามแล้วนำไปลงมือทำ  จึงจะเห็นผล  แต่ถ้า ฟังแล้วเพื่อกล่อมให้นอนหลับสบาย  รับรองว่าคนทั้งค่ายได้ยานอนหลับแล้วทำให้ฝันดีอย่างแน่นอนเลยทีเดียว
         ขอบคุณทีมงานวิทยากรทุกท่านจากเครือข่ายทั้ง 4 อำเภอนะคะ  ในฐานะของผู้เข้าร่วมอบรม  ประเมินว่าการจัดการอบรมครั้งนี้  มีความคุ้มค่าทั้งในด้านประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล นำสู่การนำไปใช้ในชุมชนได้อย่างดี  ส่งเสริมการทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของ รพ.สต.ตามนโยบายได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ
ถนนสายขุขันธ์-กันทรลักษ์
จนท.ผู้รับผิดชอบงาน คบส.
การทำลูกประคบ โดยวิทยากรแพทย์แผนไทยทั้ง 4 อำเภอ
ฐานการทดสอบยา ที่มีสารเสตียรอยด์
ฐาน ของสถาบันวิจัยชาวนา
นวัตกรรม ตู้เย็นใส่ถ่าน  ประหยัด ปลอดสาร ไม่กินไฟ
จัดดกลุ่มเสวนาเพื่อจัดการกับปัญหารถเร่ขายยา รายอำเภอ ขุขันธ์จริงจังมากๆ
ถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรหลัก เภสัชกรเด่นชัย ดอกพอง คนคุณภาพของเมืองขุขันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น