รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

อบรม อสม.เชี่ยวชาญ

11 พ.ค.55
            อบรม อสม.เชี่ยวชาญ งานอนามัยแม่และเด็ก งานเฝ้าระวังในภาวะวิกฤติ หลังภาวะน้ำท่วมหรือกรณีฉุกเฉิน อสม.เชี่ยวชาญ โซนที่ 1+2  ที่ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ช่วงบ่าย 13.00 น. -15.00 น. แบ่งเป็นฐาน 3 ฐาน

ฐาน 1 งานควบคุมโรคระบาดในชุมชน ไข้เลือดออก เลปโตสไปโรซีส SRRTอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
ฐาน 2 งานเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจและหลอดเลือด หลอดเลือดสมอง
ฐาน 3 งานอนามัยแม่และเด็ก มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง
นี่ก็ตรวจเต้านมเหมือนกัน


วิทยากร หมอน้อย+หมอปุ้ม

 อสม.เชี่ยวชาญ โซนที่ 1+2


อสม.เชี่ยวชาญ ตำบลโคกเพชร


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น