รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

Long Term Care แม้วาระสุดท้าย

13 พ.ค.55
          ศูนย์ประสานงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ได้รับแจ้งข่าวความสูญเสียของสมาชิกกองทุน ลำดับที่ 576 และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโคกเพชรเปี่ยมสุข ได้แก่ คุณยายอิว ศรีระษา อายุขัย 91 ปี ได้จากไปอย่างสงบด้วยโรคชรา
           ก่อนหน้าที่ ทาง รพ.สต.โคกเพชร ได้ติดตามเยี่ยมที่บ้านเพื่อประเมิน ADL และให้คำแนะนำแก่ญาติในการดูแล พบว่า ท่านยังสามารถดื่มนมดื่มน้ำได้บ้าง แต่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แม้จะมีบุตรหลานญาติสนิทดูแลอย่างใกล้ชิด ด้านสภาพร่างกายภายนอก ไม่มีแผลกดทับ นอนหลับตานิ่งๆ เวลาได้ยินเสียงเรียกจะมีขยับตัวบ้างเล็กน้อย แต่ไม่สามารถพลิกตะแคงตัวได้ ต้องให้ญาติหรือผู้ดูแลช่วยเหลือ
           แต่ด้วยความที่คุณยายเป็นผู้ที่มีอารมณ์ดี  ในวันที่ดิฉันได้ไปเยี่ยมที่บ้าน ท่านยังมีรอยยิ้มเล็กๆให้อยู่นะคะ  ความชราภาพเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ความเสื่อมสภาพของร่างกายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการ  แต่อย่างไรก็ตามความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง  ด้วยการประเมิน ADL ตนเองของผู้สูงอายุ ก็เป็นสิ่งที่ช่วยการันตีได้ว่า ท่านน่าจะมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติอีกในระยะหนึ่ง  ซึ่งอาจจะหมดวาระของชีวิตในช่วงเวลาใดนั้น ก็แล้วแต่การดูแลสภาพร่างกายในทุกช่วงเวลาของชีวิตก่อนที่จะเข้าสู่วัยชราหรือวัยเสื่อมสภาพทางด้านร่างกายนั่นเอง ถ้าก่อนจะถึงวัยชราท่านมีการดูแลสุขภาพร่างกายอย่างดีทั้งกายและจิต ท่านจะมีชีวิตที่ยาวนานขึ้น หากท่านไม่ดูแลอย่างดี มีโรคภัยเบียดเบียน อายุก็จะสั้นลงเช่นเดียวกันค่ะ
           การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการใช้ 6 อ. หรือ 3 อ. เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการที่จะส่งเสริมให้ท่านได้หันกลับมาเหลียวมอง พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างมีแนวทางที่ชัดเจนมากขึ้น  แม้ไม่ต้องร่ำรวย แต่ถ้าท่านมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  ปฏิบัติอย่างเหมาะสม รับรองได้ว่า  สุขภาพของท่านจะแข็งแรง และมีชีวิตที่ยืนยาวแน่นอนค่ะ
           ผู้ประสานงานกองทุนฯ ได้ลงพื้นที่มอบสวัสดิการกรณีเสียชีวิตให้แก่บุตรสาวของคุณยายอิว ศรีระษา เป็นจำนวน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) เนื่องจากท่านเป็นสมาชิกรุ่นที่ 2 หลังปี 2553 ในฐานะของผู้ประสานงานกองทุนและสมาชิกกองทุนทุกคนของแสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณยายอิว ในครั้งนี้ และขอให้ท่านสู่สุคติ พบแต่ความสุขสืบไป
มอบเงินสวัสดิการกรณีเสียชีวิตแก่นางสฤษฏิ์  มูลดับ บุตรสาว จำนวน 4,000 บาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น