รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

รณรงค์ออกกำลังกาย อารมณ์ดี ได้แล้ว 2 อ.

หมู่คณะนี้ฝนรินๆกลับไปบ้างแล้ว
จาก 30 คน ก็เหลือภาพหมู่ 14 คน ค่ะ
มาเต้นบาสโลปกัน
ออกกำลังกาย แล้วอารมณ์ดี อย่างน้อยก็ได้แล้ว 2 อ.
รวมแล้ว 30 คน
มาออกกำลังกายด้วยกันนะคะ

                    การรณรงค์ออกกำลังกายเป็นอีกกุศโลบายหนึ่งที่จะทำให้เกิดการรวมกลุ่มเพิื่อออกกำลังกายในเชิงสร้างสรรค์ วันนี้มา 30 คน ไม่มากไม่น้อย คนทีมาวันนี้ได้ออกกำลังกายร่วมกันแบบบาสโลปและอารมณ์ดีด้วยการฟังเพลงกันตรึมจังหวะโจ๊ะๆ สนุกสนานถูกใจวัยทำงานถึงวัยสูงอายุค่ะ
                    วันนี้ฝนตกปรอยๆ ช่วงประมาณ 5 โมงเย็น แต่กระนั้นคนที่ใจรักก็ไม่เคยท้อที่จะต้องมาร่วมกิจกรรม  ทำไปทำมาก็สนุกดีค่ะ ได้ฝึกการบริหารทั้งกล้่ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ในวัยกลาวคนถึงสูงวัย  ฝึึกความจำในการเต้บาสโลปประยุกต์กับเพลงกันตรึม ถูกใจสุดๆเลยคะ
                     การรณรงค์ออกกำลังกายในวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกในการชักชวนกันกลับมาทำกิจกรรมอีกครั้งหลังจากหายไปนาน ในสถานบริการสาธารณสุข ต่อไปคงจะต้องรวมกันแบบนี้ทุกๆวันและทำเป็นตารางออกกำลังกายไว้ด้วยค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น