รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

เทคนิคการเลิกบุหรี่

          เทคนิคการเลิกบุหรี่อย่างได้ผล หรือความช่วยเหลือที่ได้จากภาครัฐที่ท่านอยากได้ในการช่วยลดปริมาณการสูบบุหรี่ของประชาชนไทย
           บุหรี่ สิ่งไม่มีชีวิตตัวเล็กๆที่มีอำนาจล้างผลาญชีวิตทั้้งของผู้สูบและผู้อยู่ใกล้เคียง เทคนิคสำคัญในการชวนกันเลิกบุหรี่ สำหรับดิฉันแล้ว  คงมองไปที่กำลังใจจากคนในครอบครัว เพราะมองว่าความรักความเข้าใจเป็นสิ่งเดียว ที่จะทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเดิมๆที่ไม่เหมาะสม ที่เกี่ยวข้องกับการติดบุหรี่ได้
           สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะต้องให้ความรักความเข้าใจแก่สมาชิกในครอบครัวที่ติดบุหรี่ ชักชวนพูดคุย หาแนวทางร่วมกัน เพื่อที่จะเลิกบุหรี่ให้ได้ โดยทุกคนในครอบครัวจะเป็นกำลังใจให้แก่กัน
            สุดท้ายแล้วครอบครัว จะเป็นหน่วยแรกและหน่วยสุดท้ายในสังคมที่คอยให้อ้อมกอดและให้ความรัก ความเข้าใจ เพื่อให้บุหรี่ตัวเล็กๆลดอำนาจการทำลายล้างลงได้ เพียงอ้อมกอดของคนที่รักจะช่วยกันลดการสูบบุหรี่ลงได้   
ครอบครัวสารบุตร
                                     

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น