รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ขุขันธ์-สงขลา

ความหลากหลายทางความรู้และความคิดทำให้งานวิชาการเป็นงานที่สร้างรอยยิ้มและความสุขของคนทำงาน
          มีโอกาสได้รับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการระดับกระทรวง การเดินทางที่ยาวนานแต่ทุกบรรยากาศมีความประทับใจและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายด้านสาธารณสุขระหว่างอำเภอที่ร่วมเดินทางไปด้วยกัน  ขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ  ท่านนายแพทย์ประวิ  อ่ำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษและหัวหน้าฝ่ายผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดทุกท่าน  ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับตำบลคงได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานด้านสาธารณสุข เพื่อให้เกิดผลดีแก่สุขภาพประชาชนต่อไป   มีภาพกิจกรรมให้ตามไปดูนะคะ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.242022952587407.52080.206489359474100&type=1


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น