รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

การพัฒนาศักยภาพทีมงาน "การศึกษาดูงาน"

          ช่วงปลายปีแบบนี้ หลายๆหน่วยงานมีการเติมไฟให้แก่บุคคลกรในหน่วยงานของตนเอง และการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ก็เป็นแบบที่หลายๆแห่งเลือก เหตุผล เพราะอะไรน่ะเหรอคะ ก็คงจะแล้วแต่ผู้บริหารและทีมจะวิเคราะห์และพืจารณาว่าเพราะอะไร แต่ประเด็นที่สำคัญคือ  การได้เปิดหู เปิดตา ได้พบปะเจอะเจอเรื่องราวใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิต  บรรยากาศที่เปลี่ยนไปจากสถานที่ทำงานเดิมๆคงเสริมพลังใจให้เกิดขึ้นมาใหม่แก่คนทำงานได้บ้าง โดยเฉพาะคนทำงานหนักๆมาทั้งปีอย่างดิฉัน
           หลายคนก็วิเคราะห์-อภิปราย-คิดไปต่างๆนาๆ เช่น ศึกษาดูงานใช้เงินมาก ไปก็ไม่ได้อะไร ไม่สนุก มีแต่กิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ ร้อง-เล่น-กิน ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ เอางบประมาณขนาดนี้และเวลาที่มีอยู่ไปทำอย่างอื่นดีกว่าไหม? ว่าไปแล้วเหรียญมีสองด้าน การศึกษาดูงานก็มีสองด้านเหมือนกันนะคะ ถ้าอธิบายตาม ดร.ท่านหนึ่งที่เคยสอนดิฉันมา ตอนที่เรียนปริญญาโท ม.วิทยาลัยรังสิต  "ทฤษฎีม้าลาย" โดย ท่าน ดร.สุรพล ศรีวิทยา ท่านกล่าวว่า ตัวม้าลาย ในสีขาวยังมีสีดำและในสีดำยังมีสีขาว  ตกลงแล้วจริงๆม้าลายตัวนั้น มีสีขาวหรือสีดำ สีไหนเป็นพื้นหรือสีไหนเป็นลาย หลายคนบอกว่า สีขาวลายดำ แต่ในทางกลับกัน ท่านไม่คิดหรือว่า ความจริงแล้ว ม้าลายอาจจะมีสีดำลายขาวก็ได้ สุดแล้วแต่มุมมอง
           ปีนี้ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประกันสุขภาพของ รพ.สต.โคกเพชร เพิ่งกลับจากการศึกษาดูงานที่เกาะล้าน -พัทยา -ชลบุรี  ความจริงโปรแกรมนี้มีข้อดีมากมาย และทำให้เกิด Idea ในการทำงานได้หลายประเด็นทีเดียวค่ะ วัตถุประสงค์ดูงานที่ ฉันประเมินให้ จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ มีดังนี้
           1. สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งมีความสำคัญมากในการทำงาน : ทีมงานต้องมีความสมัครสมานสามัคคีกัน รักใคร่ปรองดอง งานจึงจะสำเร็จ คะแนนเต็มร้อย ให้ ร้อยละ 100
           2. สถานที่ดูงานมีความหลากหลาย แปลกใหม่ ทำให้สดชื่น ผ่อนคลาย :สมองปลอดโปร่ง คิดงานได้อย่างสร้างสรรค์มากขึ้น ให้ ร้อยละ 95
           3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันและกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ใจกว้าง มีเหตุมีผล :ในระหว่างการเดินทางอันยาวไกล เราจะได้เห็นความเป็นตัวตนของคนแต่ละคนมากขึ้น ให้ร้อยละ 85
           4. ความสามารถในการอยู่ร่วมกัน ระหว่างทีมงาน ให้ร้อยละ 82
           5. ความสามารถในการจัดการกับปัญหาและอุปสรรคในระหว่างการเดินทาง ให้ร้อยละ 100
           6. ฝึกความอดทนในชีวิตและการปรับตัวในสังคม ให้ร้อยละ 100

           แต่ละกิจกรรม ล้วนมีความหมายและมีคุณค่า  สำหรับคนทำงานค่ะ  บางคนทำงานมาทั้งปี คิดออกแต่รูปแบบวิธีการเดิมๆ หากได้เปลี่ยนสถานที่บ้าง ความคิดสร้างสรรค์อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างไร้ขีดจำกัด การลงทุนในการพัฒนาคน มีความสำคัญมากคะ บางครั้ง เพราะถึงอย่างไร มันก็ต้องมีความคุ้มค่าเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ในระยะสั้นและระยะยาวก็ตาม ตัวอย่างเช่น เราอยากให้ลูกเรียนสูงๆเรียนในคณะที่เราชอบ โดยไม่รู้ว่า เขาจะเรียนจบไหม เขาจะจบแล้วไปทำงานอะไร เขาจะมีเพื่อนแบบไหน เจอสิ่งดีหรือสิ่งร้าย หนทางข้างหน้าเป็นอย่างไร ไม่มีใครบอกได้ เช่นเดียวกัน การใช้งบประมาณในการดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพคนก็แบบนั้น คนที่ไปดูงานจะมองเห็นในสิ่งเดียวกันแต่ให้ความหมายต่างกันได้ คิดต่างกันได้ เข้าใจต่างกันได้ และได้อะไรๆที่แตกต่างกันได้  บางครั้งจึงมีความสำคัญที่เราจะต้องให้แต่ละคนได้เล่า/อธิบาย บอกว่าไปดูงานครั้งนี้ได้อะไรบ้าง เกิด Idea อะไรใหม่ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาครอบครัวและสังคมบ้าง  คนไปดูงานมา 100 ครั้ง มาเล่าบอกว่าเห็นแบบนั้นเห็นแบบนี้ เราก็คงคิดไม่ออก ถ้าไม่ได้ไปเห็นด้วยตาตัวเอง
           เสมือนหนึ่งคนที่เคยนั่งเครืองบิน สามารถเล่าบอกได้ว่า เวลาเครื่องจะบินขึ้น มันมีความรู้สึกอย่างไร มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง บริเวณรอบๆตัวเขา  แต่สำหรับคนที่ไม่เคยนั่งเครื่องบิน ต่อให้เราอธิบายอย่างไร เขาก็คงไม่เข้าใจหรอก ของแบบนี้ มันต้องเรียนรู้และสัมผัสเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น