รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

นวลีลาโคกเพชร ต้านยาเสพติด พิชิตพุง

ทีม รร.บ้านภูมิศาลา
สวัสดีปีใหม่ ท่าน สสอ.ขุขันธ์
ทีม นักเรียน  รร.บ้านเสลาสุขเกษม
ทีม รร.บ้านโคกเพชร
ทีม รร.บ้านเปียมตะลวก
  
ท่าน สสอ.ปิ่น นันทะเสน ประธานในพิธี   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น