รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

นักกีฬาลีลาศจังหวัดศรีสะเกษ

                                                   
                                              โชว์ที่ อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
                         เมื่อ 2 ปีที่แล้วค่ะ  ตอนนี้เริ่มเรียนได้ไม่นาน ปัจจุบัน น้องภัทร  เด็กหญิงจิตรทิวา  สารบุตร  และน้องนีนอย เด็กชายภูมิระพี  ทาราศรี  โรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ  มีความก้าวหน้าขึ้นมาก  มาดูกันค่ะ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น