รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

อบรมโครงการการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวัน ตามโปรแกรม Thai School Lunch

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวัน ตาม โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับครูผู้รับผิดชอบงานอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา  จำนวน 204 โรงเรียน โดยกำหนดอบรมในวันที่ 16 และ 17 พฤษภาคม 2556 จำนวน 2 รุ่นๆละ 1 วัน ณ ห้องประชุมจตุรมิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต
          นางเพ็ญทิวา  สารบุตร  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.โคกเพชร  ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย  ในหัวข้อเรื่อง  "หลักการการพัฒนาและคุณค่าสารอาหารของมาตรฐานอาหารกลางวันสำหรับเด็กไทย" ในเวลา 10.15 - 11.00 น.  ติดตามภาพการปฏิบัติงานได้ที่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น