รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง

สาธิตการออกกำลังกาย
ทำแบบประเมิืนตนเตือนตน ด้วย 3อ.2ส.
กลุ่มเสี่ยงได้ร่วมทำสมาธิก่อนการอบรม
      ทำไมต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง  คำตอบง่ายๆ คือ เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขากลายเป็นผู้ป่วยในอนาคตนั่นเอง แม้คำตอบจะง่ายแต่การกระทำยากมาก  เพราะความรู้ ความเชื่อ และพฤติกรรมดั้งเดิม หรือที่เรียกว่า ความเคยชิน ยังคงเป็นปัญหาที่มีความสำคัญยิ่ง 
      กลุ่มเสี่ยงที่อ้วน พบว่า  เพราะชอบกินเหมือนเดิม กินเยอะ กินบ่อย กินขนมหวาน อาหารประเภทแป้งทุกชนิด ไม่ชอบออกกำลังกายโดยเฉพาะหลังจากการกิน มักจะนั่งพักประมาณ 30 นาที -1 ชม. ซึ่งเป็นเวลาที่ทำให้เกิดการเผาผลาญพลังงานได้สูงและสะสมในร่างกายได้มาก หลายคนมีอารมณ์ที่เครียดง่ายหรือไม่ก็อารมณ์ดีแบบมากๆ เพราะชอบดื่มเครื่องดื่มประเภทผสมแอลกอฮอล์ เป็นต้น
       เราใช้กิจกรรมการสอนภาคทฤษฎีพร้อมกับการสาธิต ให้ทดลองทำไปพร้อมกันและถือเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะออกกำลังกายด้วยท่าต่างๆที่เราสามารถทำได้ร่วมกันเป็นระยะเวลาต่อเนื่อง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน และมีกิจกรรมการออกกำลังกายแบบที่มีการเผาผลาญพลังงานสูงร่วมด้วย อีกประมาณ 2 ชม. ในหนึ่งสัปดาห์  เช่น การวิ่ง  ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน เดินขึ้นลงบันได และการเต้นแอโรบิกส์  เป็นต้น
       ครั้งนี้  ถือเป็นการประเมินร่างกายครั้งแรกและพรุ่งนี้จะประเมินสมรรถภาพทางกายของกลุ่มเสี่ยงด้วย  เพื่อตรวจดูว่าการออกกำลังกายเท่าที่จัดให้จะเหมาะสมกับสภาพร่างกายของกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ และมีนัดอีกครั้งในวันที่ 17 กันยายน 2556
        
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของคลินิก DPAC ของ รพ.สต.โคกเพชร


พิธีเปิดการอบรมโดย คุณลมเย็น  ศรีผุย ผอ.รพ.สต.โคกเพชร
นำสวดมนต์ไหว้พระ โดยคุณบุญเยื้อน  สมร กลุ่มเสี่ยง

1 ความคิดเห็น: