รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

งานสุขภาพจิตระดับตำบล

            5 ก.พ.56 รับนิเทศติดตามงานสุขภาพจิต โดยทีมงานพี่เลี้ยงจาก รพ.พระศรีมหาโพธิ์ พี่เบิ้ม พี่ตู่ คุณเล็ก และสสจ.ศรีสะเกษ พี่บุญช่วย
            การทำงานสุขภาพจิต ในปีนี้ สุดท้าย เน้นการประเมินความสุขของคนไทย 15 ข้อ สงสัยไหมว่าที่ผ่านมาทำงานสาธารณสุขมาร่วม 18 ปี ประชาชนที่เราดูแลเขามีความสุขแค่ไหนกับชีวิตของเขาที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน ถ้ารู้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่องานของเราใช่ไหม คำตอบนั้นคือสิ่งที่เราอยากรู้ใช่หรือไม่  คำถามแรก ต้องถามก่อนว่า ความสุขของคนทำงานเป็นอย่างไร? มีความสุขดีแค่ไหน ชอบความท้าทาย มีความกระตือรือร้น ทีมงานช่วยเหลือกันดี  เจ้านายรักใคร่ งานการเจริญก้าวหน้า หนี้สินมีสามารถชำระได้ ไม่แสวงหามากจนเกินไป มีความพอเพียง ความสุขของคนแต่ละคนไม่เท่ากัน มาตรฐานที่เท่ากันจึงถูกปรับให้ใกล้เคียงด้วยแบบสอบถามที่ถูกสร้างขึ้นอย่างมีมาตรฐาน
            คนป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย มีความสุขมากกว่าคนที่ไม่ป่วยหรือมีสุขภาพแข็งแรงก็เป็นได้ เพราะอะไร เพราะความสุขอยู่ที่ใจ เมื่อใจเขาสุขกายเขาจะทุกข์เขาก็ทำใจให้เป็นสุขได้ ถือเป็นสุดยอดของคนที่คิดได้เช่นนั้น คงหมดห่วงแล้วสำหรับคนที่จะจากไป แต่คนที่อยู่คนเป็นทุกข์มากกว่าเพราะว่าชีวิตหลังจากนี้ ที่ขาดผู้นำครอบครัวจะเป็นอย่างไร  จะอยู่อย่างไร ความเหงาจะเข้ามาแทนที่ จากที่มีคนข้างๆไว้ให้ปลอบใจ พูดคุย ทะเลาะ จะขาดหายไปเพราะมองไปทางไหนก็ไม่มีแม้แต่เงา
            การประเมินความสุข มันทำให้เราเห็นอะไรบางอย่างในการคิด ผนวกกับการใช้ชีวิตของแต่ละคน คงไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ได้แล้วบอกว่า คนที่นี่มีความสุขมากหรือน้อยต่างจากคนที่อื่นเท่าไหร่ แต่คงต้องมองไปถึงว่า วิถีชิีวิตของคนที่นี่แตกต่างจากคนที่อื่นอย่างไรด้วย เผื่อการเรียนรู้ในสิ่งนั้นจะทำให้การใส่ใจในการสร้างความสุขให้ตนเอง ครอบครัว และสังคมเพิ่มมากขึ้น

สอนให้ลูกรู้ว่า เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้  "บ่อเลี้ยงปลาดุก"

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น