รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

กับคำว่า อาจารย์

น้องกุ้ง/อาจารย์ปุ้ม/นิลยา

อาจารย์ปุ้ม


        ทุกวันนี้คำที่ถูกเรียกว่าอาจารย์มีหลายแบบ ทั้งที่เป็นอาจารย์จริงๆมีหน้าที่โดยตรงในการสอนนักเรียนนักศึกษา หรือแม้กระทั่งเรียกกันในหมู่คนทำงานด้วยกัน เพื่อนฝูง เพื่อให้เกียรติในการเป็นผู้มีภูมิความรู้  หรืออาจารย์หมอดูดวงหรือทำนายต่างๆเราก็เรียกว่าอาจารย์เช่นเดียวกัน

        สำหรับดิฉันแล้ว คำว่า อาจารย์  มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในคำพูดนี้เสมอ และเมือถูกนักศึกษาเรียกว่าอาจารย์ก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจเช่นเดียวกัน ขอบคุณที่ได้มีโอกาสเป็นอาจารย์แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็มีความหมายมากๆค่ะ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ให้โอกาสในการเป็นผู้อำนวยการศูนย์เมืองขุขันธ์  มีนักศึกษา 2 รุ่น ค่ะ รุ่น 4 จำนวน 9 คน ซึ่งจบการศึกษาแล้ว อยู่ระหว่างรอรับปริญญา  ส่วนอีก 2 คน คือ รุ่นที่ 5 มีคุณนิลยา ชวดพงษ์ และ คุณจุฑามาศ (น้องกุ้ง) ปีหน้าก็จะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี เช่นเดียวกัน 
        การเป็นผู้อำนวยการศูนย์และเป็นอาจารย์ ในเวลาเดียวกันมีความสนุกและมีความสุข ในเวลาที่เราได้แลกเปลี่ยนวิธีคิดกับนักศึกษา เพราะหลายคนมักคิดแปลก นอกกรอบมากเกินความพอดี ในฐานะอาจารย์เราสามารถช่วยทำให้เกิดความเหมาะสมได้ อย่างอาจารย์มีเทคนิคที่เก่งๆ จะเป็นต้นแบบของนักศึกษาได้เป็นอย่างดี
        ขอปฏิบ้ติหน้าที่ส่วนหนึ่งในฐานะอาจารย์ด้วยก็แล้วกัน เพื่อพัฒนากำลังคนของประเทศชาติ แม้ไม่ได้เก่งมากแต่ก็เชื่อว่า สามารถเป็นอาจารย์ที่ดีได้  ขอบคุณนักศึกษาของอาจารย์ที่น่ารักทุกๆคนค่ะ และเราจะเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น