รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

หลุมพอเพียง

           16 ก.ย.56 การประชุมเพื่อจัดกิจกรรมสำหรับผู้พิการในพื้นที่อำเภอขุขันธ์ สร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ เพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า
           วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้พิการมีอาชีพ มีงานทำ พึ่งพาตนเองได้ มีอยู่มีกิน
           กิจกรรม การทำหลุมพอเพียง ครัวเรือนละ 5 หลุม แบบ 1 เมตรคูณ 1 เมตร หรือแบบ 2 เมตรคูณ 2 เมตรก็ได้ มีการเลี้ยงไก่ หมูหลุม ปลูกไม้ผล พืชผักที่ใช้เป็นประจำ
2 เมตร X 2 เมตร
สาธิตกันบนพื้นซีเมนต์กันเลย
อันนี้ของจริงจ้า

บรรยากาศการประชุม

โคกเพชร ใจดี ผู้พิการรวม 8 คน อสม. 8 คน
             สรุปว่า
1. ผู้พิการ โคกเพชร จำนวน 4 คน และ ผู้พิการจาก ใจดี จำนวน 4 คน จะดำเนินกิจกรรมเช่นเดียวกัน
รายละเอียดการทำกิจกรรม ในวงเงินท่านละ 2,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น