รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

อบรมการสร้างเวปบล๊อกเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ


18 กันยายน 56 วันนี้ คุณสุเพียร  คำวงศ์  เจ้าพนักงานพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  ทำหน้าที่วิทยากรในการอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัด สสอ.ขุขันธ์ จำนวน 27 แห่ง เพื่อจัดทำเวปบล็อก  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการทำงานและผลงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง
           แม้ว่าจะมีปัญหาในการทำงานบ้างเนื่องจากมีความล่าช้าทางระบบอินเตอร์เน็ต  แต่ทุกแห่งก็สามารถสร้างเวปบล็อกของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งทุกแห่งจะได้รับใบประกาศผ่านการอบรมในโอกาสต่อไป
            ขอบคุณวิทยากรเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้ความรู้แก่พวกเราอย่างสุดความสามารถ และขอท่านมีความสุขความเจริญตลอดไป
    
คุณสุเพียร คำวงศ์  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  สังกัด สสอ.ขุขันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น