รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ทำเนียบเจ้าหน้าที่

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โคกเพชร


นางลมเย็น  ศรีผุย
ผอ.รพ.สต.โคกเพชร

นางสาวดารณี คำนึง
จพ.ทันตสาธารณสุข
นางเพ็ญทิวา สารบุตร
นวก.สส.ชำนาญการ
นายทวี  ศิลารักษ์
พยาบาลวิชาชีพ

นางศศิวิมล ใจมนต์
พนักงานบริการ
นางสุภาวดี ดวงใจ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
นางมลิวรรณ จันสมุด
เจ้าพนักงานช่วยการพยาบา
                                             

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น