รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ผลการเลือกตั้ง ส.อบต.

ผลคะแนนเลือกตั้งบ้านระกา หมู่ที่ 5 ตำบลโคกเพชร
ขอบคุณภาพจาก  กำนันดาวรุ่ง  แซ่โค้ว
      19 ต.ค.56 ตำบลโคกเพชร ได้มีการจัดการเลือกตั้ง ส.อบต.และนายก อบต. ทั้ง 11 หมู่บ้าน  บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและตื่นเต้น  ปีนี้มีประชาชนให้ความสำคัญมาเลือกตั้งมากพอสมควร  หลายคนมาไม่ทัน เพราะเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง รถติด  และปัญหาอื่นๆอีกหลายประการ ส่งผลให้มีคนจำนวนมากที่มาไม่ทันได้ใช้สิทธิ์ของตนเอง
         ตำบลโคกเพชร มี อสม.ลงสมัครรับการเลือกตั้งเป็น ส.อบต. จำนวน 8 ท่าน ผลการเลือกตั้ง พบว่า มี 4 ท่าน ที่ได้รับการลงคะแนนเสียงจากประชาชนในหมู่บ้านให้ได้รับโอกาสเป็น ส.อบต.  คิดเป็นร้อยละ 50 นั่นแสดงให้เห็นว่า  ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 50และมากกว่า  ต้องการผู้ที่มีความเสียสละ มีความรู้  เข้าใจ  และใส่ใจในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน
         ซึ่ง  คิดว่า น่าจะเป็นผลดีต่อการทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น