รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

สัปดาห์รณรงค์ทำความสะอาด

           ในระหว่างวันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2556 ได้มีการจัดกิจกรรม สัปดาห์ความสะอาดแห่งชาติ (บ้าน ชุมชน ตลาด สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย) เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการดูแลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้สะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย โดยกำหนดให้มีกิจกรรมรณรงค์ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ลงมือทำความสะอาดบ้านเรือน  โรงเรียน ถนนหนทาง เข้าหมู่บ้าน และหน่วยงานราชการ
           ในส่วนของ รพ.สต.โคกเพชร ได้มีการรณรงค์ทำความสะอาดมาตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 56 เป็นต้นมา  ตั้งแต่การตัดหญ้าบริเวณโดยรอบ รพ.สต.  กวาดใบไม้ไว้ทำปุ๋ยหมัก ปัดหยากไย่  จัดห้องให้บริการ  ทำความสะอาดทุกจุดให้บริการ
           เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับประชาชน  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีความสะดวก  สะอาด  ปลอดภัย จากการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ประจำ รพ.สต.อย่างมีคุณภาพ และที่สำคัญเมื่อมีความสะอาด สวยงาม  ความสดชื่นของคนทำงานจะตามมาด้วยค่ะ  ติดตามภาพ  สัปดาห์ทำความสะอาดแห่งชาติ พื้นที่ตำบลโคกเพชรได้ที่นี่ค่ะ


น้องๆนักเรียนมาช่วยกันทำความสะอาดที่ รพ.สต.
 
มีสนามหญ้าที่สะอาด น่าชื่นชม คนทำงานมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น