รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

การพัฒนาองค์กร (OD)

      17-22 พ.ย.56 ทีมงาน สสอ.ขุขันธ์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) ขึ้น โดยมีเป้าหมายคือ การสร้างความรัก ความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  การทำงานให้ประสบความสำเร็จร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  เพื่อการบริหารจัดการโครงการที่มีคุณภาพ  เราลองใช้เครื่องมือจัดการคุณภาพอย่าง P-D-C-A มาลองใช้กันดูนะคะ
มิตรภาพที่มาจากความเข้าใจ และไม่คิดมาก
       หากทุกคนเปิดใจก็จะสามารถรับรู้ได้ว่า ทุกช่วงของการดำเนินโครงการน้ัน มีสิ่งดีดีและสิ่งที่เป็นอุปสรรคของกิจกรรมอย่างไรบ้าง
       การวางแผน = P = การทำงานร่วมกับคนหมู่มาก การวางแผนมีความสำคัญมาก เพราะแต่ละคนจะได้รู้บทบาทหน้าที่ของแต่ละคนอย่างชัดเจนว่าใครต้องทำอะไรกันบ้าง  แผนต้องไม่ใช่แค่กระดาษต้องถูกนำมาใช้ในเวลาทำงานด้วย เพราะฉะนั้นแล้ว 4 M ในตรงนี้มีความสำคัญที่สุด
       man-money-management -material พึงระลึกว่า แผนเขียนคนเดียวได้ แต่ไม่มีใครสามารถทำงานตามแผนคนเดียวได้.........   เพราะฉะนั้นการวางแผนควรมีบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมวางแผนด้วย
       การดำเนินการตามแผน=D= การทำงานตามแผนที่วางไว้ เมื่อมีแผน มีกำหนดการ ควรจัดตามกำหนดการ กิจกรรม เวลา ที่จัดไว้ หากมีส่วนใดบ้างที่จะต้องประสานงาน ตรงไหนที่ขาดตกบกพร่องบ้างต้องช่วยกันแก้ไข ในส่วนนี้ 2 M ที่สำคัญมาก คือ
       man-management- การประสานงาน เพื่อให้เป็นไปตามแผนจะใช้แบบไหน ทางโทรศัพท์ ทางไลน์ ทางสไกน์ หรือทางใดก็จัดไว้ให้มีหลายๆช่องทาง เพื่อให้สะดวกสำหรับผู้รับและผู้ส่ง
       การควบคุมกำกับ=C= มีแผน มีกำหนดการแล้ว การควบคุมกำกับว่า สิ่งที่เราทำแต่ละกิจกรรม แต่ละช่วงเวลา เป็นไปตามแผนหรือกำหนดการที่วางไว้หรือไม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายหรือไม่ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเป็นไปตามความคาดหวังของเขาและขององค์กรหรือไม่
       การปรับปรุง=A= เมื่อทำทุกอย่างตามกระบวนการขั้นตอนที่ว่ามานี้แล้ว ส่วนใดบ้างที่เราจะต้องแก้ไขปรับปรุง แก้ไขได้ทันที  หรือไว้แก้ไขคราวต่อไป
      ข้อคิดเล็กๆจากการทำกิจกรรมตามโครงการพัฒนาองค์กร
1. คนทุกคนควรเปิดใจให้กว้าง เพื่่อรับฟังผู้อื่นบ้าง อย่าต้องการเป็นแต่คนพูดแต่หัดเป็นคนฟังที่ดีบ้าง
2. คนทุกคนต้องการได้รับการดูแลและให้เกียรติอย่างดีและเสมอภาค ควรให้เกียรติผู้อื่นก่อน แล้วท่านจะได้รับเกียรตินั้นตามมา หากไม่มีการให้เกียรติกัน จะทำงานร่วมกันอย่างไม่มีความสุขได้
3. บนถนนชีวิตที่ทุกคนต้องเผชิญกับปัญหา สติเท่านั้นจะช่วยให้ท่านผ่านพ้นปัญหานั้นไปได้
4. ความกลัวมีอยู่ทุกที่ไม่ได้หายไปไหน หากเราฉลาดเราควรใช้ความกล้ามาสยบมันไว้
5. ท่านควรหัดสนใจคนอื่นอย่างที่ท่านอยากให้คนอื่นสนใจท่าน ด้วยการยิ้มให้ ยกมือไหว้ ทักทาย ไม่ควรหันมามองหน้าแล้วก็ผ่านเลยไป เพราะสิ่งเหล่านั้น เป็นการลงทุนที่ไม่เสียสตังค์
6. อนิจจังคือความไม่เที่ยง ไม่มีสิ่งใดที่สมบูรณ์แบบ เราควรเผื่อใจไว้สำหรับความผิดหวังในสิ่งที่เราไม่ได้ดั่งใจบ้าง
7. ผู้นำที่ดีมีไว้สำหรับให้คำปรึกษา-ดูแลในยามที่ที่ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาเดือดร้อน
8. ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีควรใส่ใจความเป็นอยู่ทุกข์สุขของผู้บริหารตามสมควร
9.  อื่นๆอีกมากมาย

ติดตามภาพบรรยากาศกิจกรรมได้ที่นี่ค่ะ 
โรงแรมมรกต จ.ชมพร
บริเวณเกาะเต่าที่พัก
ไปดำน้ำกันจ้า

ความสุข เป็นของส่วนตัวค่ะ ถ้าอยากจะมีความสุขร่วมกันก็สามารถแชร์กันได้ ยินดีเสมอค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น