รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2556

                   4 ธ.ค.56 เวลา 09.30 น. เริ่มประชุมประจำเดือนธันวาคม 2556 ของ ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด สสอ.ขุขันธ์ เนื่องจาก สสอ.ขุขันธ์ อยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง จึงได้มีแผนการประชุมประจำเดือนสัญจร ไปในแต่ละโซนให้เป็นเจ้าภาพการประชุมประจำเดือน 
บรรยากาศการประชุม
                    ก่อนการประชุมได้มีการ ทำสมาธิของบุคลากรในสังกัด ต่อด้วย การกล่าวต้อนรับของ ผอ.รพ.สต.ใจดี คุณนิธินาถ ทุนนาน แนะนำบุคลากรในหน่วยงาน รพ.สต.ที่ได้รับเกียรติ เป็นเจ้าภาพ ชมวิดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงานของ รพ.สต.
หลังจากนั้นมีพิธีมอบรางวัลการทำเวปไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้แก่ รพ.สต.ที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดย หัวหน้างาน IT สสอ.ขุขันธ์ คุณสุเพียร คำวงศ์  
มอบรางวัลผู้จัดทำเวปไซต์และมีการพัฒนาเวปไซต์อย่างต่อเนื่อง

                        หลังจากนั้นมอบรางวัลส้วมดีเด่นระดับอำเภอ รางวัลชมเชย 4 แห่ง รางวัลชนะเลิศ 1 แห่ง รองชนะเลิศ 1 แห่ง
บรรยากาศการประชุมเต็มไปด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
รพ.สต.ปรือใหญ่ รับรางวัลส้วมสาธารณะดีเด่น 5,000 บาท

 
รพ.สต.โคกเพชร รับรางวัลส้วมสาธารณะรองชนะเลิศ 3,000 บาท


                   ผอ.รพ.สต.และคณะขอบคุณ คณะผู้บริหารและ จนท.ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้และเชิญร่วมประรับทานอาหารกลางวันในเวลา 13.34 น........ปิดประชุม 
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันติดตามภาพทั้งหมดของการประชุมประจำเดือนธันวาคม 2556 ได้ที่นี่ค่ะ

ถวายสังฆทานที่วัดบ้านลำภู
บรรยากาศการประชุมประจำเดือน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น