รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ 2557

          31 มกราคม 57 รพ.สต.โคกเพชร  ได้รับเกียรติในการต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ทันตกรรมของ รพ.ขุขันธ์ และ สังกัด สสอ.ขุขันธ์ มาออกให้บริการทันตกรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่ของ รพ.สต.  เนื่องจากขาดบุคลากรด้านทันตกรรม
นางจีรนันท์  ศรีบริบูรณ์ มาร่วมออกให้บริการ
ประชาชนมารับบริการทุกกลุ่มวัยค่ะ

นางฐิติยา จาตุม ร่วมออกให้บริการงานทันตกรรม

สรุปผลการออกให้บริการงานทันตกรรมในวันนี้  ได้แก่
1. การตรวจฟัน จำนวน 68  ราย
2. การขูดหินปูน จำนวน 33 ราย
3. การอุดฟัน  จำนวน 9 คน 13 ซี่ 16  ด้าน
4. การถอนฟัน จำนวน 21 คน 30 ซี่
5. การทำ Sealant จำนวน 5 คน 13 ซี่
 
ติดตามรูปกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ค่ะ

1 ความคิดเห็น: