รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

การปฏิบัติธรรม

      7-9 ก.พ.57 โครงการอบรมปฏิบัติธรรม ของ คปสอ.ขุขันธ์  ดิฉัน ผอ.ลมเย็น ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย และประธาน อสม. พวกเราไปปฏิบัติธรรมรุ่นที่ 1 คะ
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ค่ะ 

มาปฏิบัติธรรมด้วยกันนะคะ
         โครงการอบรมปฏิบัติธรรมรุนที่ 1 เตรียมตัวเตรียมใจพร้อมค่ะ นั่นคือ ว่างๆ โล่งๆ พยายามไม่เอาอะไรไป โดยเฉพาะความรำคาญใจ เพราะจะทำให้เราเป็นทุกข์ ยึดติด ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนสักอย่าง ความไม่ต้องตั้งใจ ไม่ต้องพยายาม แต่ทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถ ไม่เร่ง ไม่ฝืน บางที ก็ดีนะคะ ทำให้เราได้หยุดพักกาย พักใจบ้างแม้เพียงไม่นาน
และ 8 กุมภาพันธ์ ก็ตรงกับวันคล้ายวันเกิดพอดี จึงเลือกที่จะไปปฏิบัติธรรมรุ่นนี้ สมัครใจเข้าร่วมโครงการและดีใจที่มีการจัดปฏิบัติธรรม แม้จะดูเหมือนกับการบังคับว่าต้องเข้าร่วม แต่ก็เป็นเจตนาดี ประสงค์ดี เป็นโอกาสที่ดีเสมอๆ เพราะข้าราชการจะรอโอกาสว่างคงยาก เพราะงานมีตลอดๆ
การที่จัดตารางไว้เป็นรุ่นๆ และเมื่อพร้อมเคลียร์งานเบาบางก็ให้รีีบไปปฏิบัติิ ต้องรีบวิ่งหาพระธรรม มันทำให้เราได้คิด ไม่หมุกมุ่น ปล่อยวาง แต่หนักแน่น เพราะทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้น
การไปวัดป่า รับศีล 8 กินอาหารวันละมื้อ ตอน 5 โมงเช้า เดินจงกรมเช้าเย็น ทำวัตรเช้าเย็น หลวงพ่อว่าเดินไปก็สังเกตไป อย่าก้มก้มตาเดินอย่างเดียว ก็มองดูนั่นดูนี่ไปตามท่านว่า เืพื่อนที่เดินข้างหน้าก็เร่งเดินไป ก็ให้เขาเดินไป ทางเดียวกัน จะเดินช้าเดินเร็วก็ถึงจุดหมายเหมือนกัน การเดินจงกรม หลวงพ่อไม่ได้ว่าให้เดินไวไว .....สำหรับเราแล้วคิดเีพียงแต่ ว่า ใส่ใจการเดิน เดินไปไหน เดินทำไม ไม่คิด เพียงแต่เดิน เดิน เดิน ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่สนใจ แม้กระทั่งว่า เดินเป็นคนสุดท้าย .........

         อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรม 

ขอขอบพระคุณข้อมูลจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น