รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

ผลิตภัณฑ์ในตำบลโคกเพชร

          กิจกรรมวิสาหกิจชุมชนตำบลโคกเพชร : เป็นความร่วมมือระหว่างกองทุนที่จัดตั้งขึ้น โดยความร่วมมือของประชาชนในตำบลและได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายที่เห็นความสำคัญ
   กิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ได้แก่ ลูกประคบสมุนไพร ชุดอบสมุนไพร น้ำมันไพล ยาหม่องไพล การแปรรูปอาหารจากกรุงเขมา ชาชงรางจืด  ชาชางดาวเรือง และขมิ้นผงบริสุทฺธิ์
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์จากชุมชน ได้แก่ กระเป๋าทอมือจากต้นไหล เสื่อทอมือจากต้นเตยหนาม  เสื่อพับจากต้นไหล กระเป๋าถักมือจากไหมญี่ปุ่น  เสื้อแก๊บ (เสื้อพื้นเมืองของคนขุขันธ์)
3. กลุ่มกิจกรรมความร่วมมือในชุมชน ได้แก่ การทำโฮมสเตย์ การทำอาหารพื้นบ้าน การแสดงต้อนรับ

1.ชารางจืด - ชาดาวเรือง  ตำบลโคกเพชร

2.เสื่อพับได้ ตำบลโคกเพชร

3.กระเป๋าสานจากฝีมือคนในชุมชน ตำบลโคกเพชร

4.การทอเสื่อด้วยไหล ตำบลโคกเพชร
5.เสื่อทอไหลด้วยมือแบบพับได้ ตำบลโคกเพชร
6.ครัวเรือนโฮมสเตย์ ตำบลโคกเพชร
7.กระเป๋าถักฝีมือคนในชุมชน
8.ครัวเรือนโฮมสเตย์ ตำบลโคกเพชร
9.ต้นกรุงเขมา

10.ลูกประคบสมุนไพร สมุนไพรในพื้นที่และฝีมือคนในชุมชน
11. วิธีการทำลูกประคบสมุนไพร

     ยังเหลืือภาพของน้ำมันไพล  ยาหม่องไพล  ขมิ้นผงบริสุทธิ์  กรุงเขมาที่แปรรูป ภาพของเสื้อแก๊บ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น