รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

โคกเพชร โฮมสเตย์

   ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตำบลที่มีความเรียบง่าย มีอัตลักษณ์ คือ ความอบอุ่นเป็นกันเอง ชาวบ้านมีน้ำใจ อาหารอร่อย  อยู่กับธรรมชาติแบบง่ายที่สร้างมาได้ด้วยสองมือของตัวเอง

​​​​​​​​​​​ ​​  ​​​​​​​   

    ด้านสภาพแวดล้อม :  ตำบลโคกเพชร มีแหล่งน้ำล้อมรอบ ต้นไม้ธรรมชาติขึ้นรอบถนนเข้าหมู่บ้านทุกหมู่ ปลูกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาดของบริเวณบ้านทุกหลัง เป็นสำคัญ มีฝายทดน้ำ 2 แห่ง  1. ที่บ้านตาองค์ ม.10 ซึ่งแบ่งระหว่างหมู่บ้านตาองค์ออกเป็นสองฟากฝั่ง ในฤดูน้ำหลาก ชาวบ้านจะเดินบนสะพานเล็กๆที่สร้างไว้ แต่ในฤดูแล้งรถกระบะจะสามารถขับผ่านได้ มีนกเป็ดน้ำเป็นพันๆ หมื่นๆตัว มาให้ดูตลอดปี  วัวควายที่ผูกไว้ข้างฝายน้ำล้นมีความเป็นธรรมชาติและงดงามมากๆ  อากาศที่นี่บริสุทธิ์แบบพื้นแผ่นดินอิสาณ แห่งที่ 2 ฝายทดน้ำบ้านตาปาง ม.3 เก็บไว้ใช้ประโยชน์ภายในหมู่บ้านเพื่อกะเก็บน้ำไม่ให้ท่วมข้าวของชาวนาในฤดูน้ำหลาก ใช้หาปลาแบบปลอดสารเคมีกินได้
    ด้านสถานที่ท่องเที่ยว  :  ตำบลโคกเพชร มีฝายน้ำล้นบ้านตาองค์ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์   มีเกาะกฏี่ หรือวัดเกาะโบราณที่เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้าน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เชื่อกันว่า ใครที่ได้มีโอกาสมาไหว้พระพุทธรูปใหญ่ที่เกาะกฏี่นี้จะทำให้เจริญก้าวหน้าและรุ่งเรืองในหน้าที่การงานต่อไป
     ด้านกลุ่มต่างๆในตำบล :  ตำบลโคกเพชร มีกลุ่มต่างๆที่น่าสนใจหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทอเสื่อ กลุ่มทำกระเป๋าจากเตย-ไหล  กลุ่มสานกระเป๋า  กลุ่มถักกระเป๋า กลุ่มทำชาชนิดต่างๆ

     สนใจติดต่อ  หมอปุ้ม : 087-9617951 ,086-4607631

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น