รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

แหล่งเรียนรู้ ดูงาน แบบ 4 ประสาน

       นานแล้วนะคะ  ที่เราใช้กระบวนการ 4 ประสานมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมให้ประสบความสำเร็จ  ตำบลโคกเพชร เป็นตำบลหนึ่งตำบลใน 22 ตำบลของอำเภอขุขันธ์ ที่อยู่ใกล้ชายแดนกัมพูชา  บริเวณด่างช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ เพียง 34.7 กิโลเมตร  ประวัติความเป็นมาแม้ไม่เก่าแก่มาก เพราะเราแยกตัวออกจากตำบลใจดี เมื่อประมาณ 20 ปีที่่ผ่านมานี้  ดังนั้นตำบลโคกเพชร จึงยังคงเป็นตำบลใหม่ ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา
        จุดเด่นของการเรียนรู้ดูงานในพื้นที่ของตำบลโคกเพชร ที่เราขอเชิญชวนให้ท่านมาดู  ได้แก่  การทำงานที่มีการสานต่อไปในทิศทางเดียวกันของตำบล  "ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง"  บ-ว-ร-ร อักษรย่อของ  4 ตัวนี้   ได้ถูกทำมาวางแผนและทำงานร่วมกันผ่าน  โดยผ่านการพูดคุยทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  โดยเรามีสภาองค์กรชุมชนตำบลโคกเพชร และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร (ออมวันละบาท) ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง   มาที่นี่  ท่านควรดูอะไร

1. การดำเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร  จัดสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตาย
      1.1  การเกิดมอบสวัสดิการครั้งละ 800 บาททั้งแม่และลูก
      1.2 การนอน รพ.มอบสวัสดิการคืนละ 100 บาท ปีละ 500 บาท (ไม่นอนไม่ได้นะคะ)
      1.3 การเสียชีวิต  มอบสวัสดิการปีละ 1,000 บาท ตามจำปีที่สมัครเป็นสมาชิก
      1.4 การพัฒนาตำบลและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  พิจารณาเป็นรายๆไป หรือเป็นกรณีๆไป

           

 2.การดำเนินการขององค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ  องค์กรที่ดูแลผู้ด้อยโอกาสในตำบลโคกเพชร เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอดส์ คนยากจน ยากไร้  คนพ้นโทษ  คนไม่มีเลขที่บัตรประชาชน คนเร่่ร่อน
      2.1 การติดตามช่วยเหลือเยี่ยมบ้าน
      2.2 การติดตามนำส่ง รพ.
      2.3 การติดตามการกินยา
      2.4 การส่งเสริมให้มีรายได้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
      2.5 การส่งเสริมครอบครัวให้อบอุ่น ไม่ทอดทิ้งกัน
3. การดำเนินงานกองทุนโอสถสภาเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่า  การทำวิสาหกิจในระดับตำบลที่จะต้องส่งผลตอบแทนกลับสู่ประชาชนและคนในตำบล
      3.1  การทำชาชงรางจืด
      3.2  การทำชาใบเตยหอม
      3.3  การทำกลุ่มสมุนไพรระดับตำบล
      3.4  การทำการบูรหอม
      3.5  การทำกลุ่มแม่ครัวตำบล
      3.6  การทำเปรียะกรง
​​​

4. การดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ
5. การดำเนินงานโรงเรียนกสิกรรมเกื้อกูล
6. การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
7. การดำเนินงานคลินิกบำบัดสุราและบุหรี่  ,การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ,การทำห้องน้ำผ่านมาตรฐาน HAS​​​​​
    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น