รพ.สต.บ้านโคกเพชร องค์กรใจสู้รู้รักสุขภาพ กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร ร้านค้าสวัสดิการชุมชนตำบลโคกเพชร

การเต้นลีลาศ

          ประโยชน์ของการเต้นลีลาศมีมากมาย สิ่งหนึ่งที่ได้ คือ การมีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะเป็นการออกกำลังกายวิธีหนึ่งที่มีความสนุกสนานและมีความสวยงาม สำหรับเด็ก การออกกำลังกายแบบลีลาศช่วยในการเสริมสร้างสมาธิและบุคลิกภาพ ที่มีความสง่างามในการเดิน การนั่ง และการใช้อวัยวะต่างๆในชีวิตประจำวัน จะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีการจัดการเวลาของตนเองอย่างเหมาะสม
          ชมรมกีฬาลีลาศจังหวัดศรีสะเกษ โดย ครูแอ๋ว อาจารย์ยุพยงค์  สุขชัยยะและครูแบงค์ นายสรวิช มีฤทธิ์ ได้ฝึกซ้อมเด็กๆมาตั้งแต่ 6 ขวบจนถึงปัจจุบัน มาดูวิวัฒนาการของน้องภัทรและน้องลีนอยกันนะคะ

เรียนลีลาศตอน 6 ขวบ
เปิดงานกาชาดศรีสะเกษ 7 ขวบ 29 ธค.54
โชว์ที่ขุขันธ์ 9 มค.55
โชว์ที่กันทลักษ์ เดือน 17 กุมภาพันธ์ 55
เปิดตัวนักกีฬา 24 กุมภาพันธ์ 55
รอบคัดเลือกศรีสะเกษเกมส์ 17 กค.55
รอบคัดเลือก Rumba
รอบคัดเลือด cha cha cha
ซ้อมเต้น Jive 24 ตุลาคม 57

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น